Institute of Information Theory and Automation

Inactive courses

Course name Lecturer Faculty Semester Department
. E
-
-
Adaptivní metody zpracování signálu Kadlec Fakulta elektrotechnická ČVUT oba ZS
Analogue Electronics (half-course) Quinn Trinity College Dublin zimní AS
Aplikovaná matematika Volf Fakulta Mechatroniky TU Liberec SI
Automatic Control Šebek Fakulta elektrotechnická ČVUT letní
Automatické řízení Šebek Fakulta elektrotechnická ČVUT letní
Automatizace projektování číslicových systémů Daněk Fakulta elektrotechnická ČVUT ZS
Bayesian networks Vomlel Fakulta informatiky a statistiky VŠE MTR
Decision Making in Economics: Deterministic Optimization Kaňková Fakulta sociálních věd UK zimní E
Decision Making in Economics: Stochastic Optimization Kaňková Fakulta sociálních věd UK letní E
Dynamic Economics I Fakulta sociálních věd UK zimní E
Dynamic Economics II Fakulta sociálních věd UK letní E
Dynamické systémy Pavelková Vysoká škola polytechnická Jihlava letní AS
Econometrics II Baruník Fakulta sociálních věd UK zimní E
Electrical Engineering and Computer Science Kučera Fakulta elektrotechnická ČVUT
Electrical Engineering and Computer Science Kučera Fakulta elektrotechnická ČVUT
Forsing Pazák Matematicko-fyzikální fakulta UK zimní SI
Geografické informační systémy a zpracování obrazu Klimešová Provozně ekonomická fakulta ČZU letní ZOI
Informační inženýrství Klimešová Provozně ekonomická fakulta ČZU zimní ZOI
Large Scale Systems Control Bakule Fakulta jaderná a fyzikálně-inženýrská ČVUT letní AS
Lineární systémy Kučera Fakulta elektrotechnická ČVUT
Logické obvody Daněk Fakulta elektrotechnická ČVUT ZS
Markovovy řetězce Swart Matematicko-fyzikální fakulta UK letní SI
Markovovy řetězce - NSTP033 Swart Matematicko-fyzikální fakulta UK letní SI
Matematická analýza 1 Kovář Fakulta dopravní ČVUT zimní ZOI
Matematické problémy nematematiků Adam Matematicko-fyzikální fakulta UK oba MTR
Mathematics Jiroušek Fakulta Managementu VŠE MTR
Mikroprocesorové systémy Kadlec Fakulta elektrotechnická ČVUT zimní ZS
Institute of Information Theory and Automation