Institute of Information Theory and Automation

Inactive courses

Course name Lecturer Faculty Semester Department
. E
-
-
Adaptivní metody zpracování signálu Kadlec Fakulta elektrotechnická ČVUT oba ZS
Aplikovaná matematika Volf Fakulta Mechatroniky TU Liberec SI
Automatizace projektování číslicových systémů Daněk Fakulta elektrotechnická ČVUT ZS
Basics of Bayesian Decision Making Nagy Fakulta dopravní ČVUT zimní AS
Bayesian networks Vomlel Fakulta informatiky a statistiky VŠE MTR
Coding Theory and Cryptography Přikryl Fakulta dopravní ČVUT zimní AS
Decision Making in Economics: Deterministic Optimization Kaňková Fakulta sociálních věd UK zimní E
Decision Making in Economics: Stochastic Optimization Kaňková Fakulta sociálních věd UK letní E
Dynamic Economics I Fakulta sociálních věd UK zimní E
Dynamic Economics II Fakulta sociálních věd UK letní E
Econometrics II Baruník Fakulta sociálních věd UK zimní E
Electrical Engineering and Computer Science Kučera Fakulta elektrotechnická ČVUT
Electrical Engineering and Computer Science Kučera Fakulta elektrotechnická ČVUT
Forsing Pazák Matematicko-fyzikální fakulta UK zimní SI
Geografické informační systémy a zpracování obrazu Klimešová Provozně ekonomická fakulta ČZU letní ZOI
Informační inženýrství Klimešová Provozně ekonomická fakulta ČZU zimní ZOI
Kódování a základy kryptologie Přikryl Fakulta dopravní ČVUT zimní AS
Large Scale Systems Control Bakule Fakulta jaderná a fyzikálně-inženýrská ČVUT letní AS
Lineární systémy Kučera Fakulta elektrotechnická ČVUT
Logické obvody Daněk Fakulta elektrotechnická ČVUT ZS
Matematická analýza 1 Kovář Fakulta dopravní ČVUT zimní ZOI
Matematické algoritmy Přikryl Fakulta dopravní ČVUT zimní AS
Mathematics Jiroušek Fakulta Managementu VŠE MTR
Mikroprocesorové systémy Kadlec Fakulta elektrotechnická ČVUT zimní ZS
Mikroprocesorové systémy (P35NMS) Kadlec Fakulta elektrotechnická ČVUT letní ZS
Modelování systémů a procesů Přikryl Fakulta dopravní ČVUT letní AS
Náhodné procesy Michálek Fakulta jaderná a fyzikálně-inženýrská ČVUT SI
Institute of Information Theory and Automation