Institute of Information Theory and Automation

You are here

Vozidlové asistenční systémy z pohledu norem ISO

Date: 
2011-10-10 11:30
Room: 
Elektronické vozidlové systémy a jejich vzájemná komunikace prostřednictvím vozidlové sběrnice hrají stále významnější roli v procesu zvyšování bezpečnosti silničního provozu. Snahou je usnadnit řidiči proces rozhodování ve stéle náročnějších dopravních podmínkách. K tomu přispívá celá řada sofistikovaných snímacích prvků a čidel. Tento příspěvek by rád upozornil na takovéto systémy ve vazbě na technickou normalizaci v rámci ISO/TC 204. Normy mohou sloužit například odborníkům jako zdroj technických specifikací, funkčních parametrů či systémových přístupů. Při řešení projektů vědy a výzkumu jsou technické normy zdrojem cenných informací nebo naopak výstupy projektů vědy a výzkumu jsou implementovány do návrhu norem. Druhý případ je velmi častý v rámci tvorby technických norem CEN a ISO.
2011-10-06 12:19