Institute of Information Theory and Automation

Zkušenosti s řízením dvou křižovatek systémem HŘSD

Lecturer: Dr. Ing. Jan Přikryl, Ph.D.
Date and time: 11.10.2010 - 11:30
Room: 474
Department: Adaptive Systems (AS)

Details:

Hierarchický řídicí systém dopravy (HŘSD) vyvinutý v rámci výzkumného centra DAR ve spolupráci ÚTIA AVČR a společnosti Eltodo dopravní systémy, byl v zimě 2010 zkušebně nasazen na řízení dvou křižovatek v oblasti pražského Zličína. V přednášce budu popisovat metodiku vyhodnocení testovacího provozu, předběžné výsledky a z nich plynoucí poučení jako pro další podobné testy, tak i pro další vývoj HŘSD.
Institute of Information Theory and Automation