Skip to main content
top

Welcome to UTIA

The Institute of Information Theory and Automation (UTIA) is a public non-university research institution which administratively falls under the Czech Academy of Sciences. UTIA conducts fundamental and applied research in computer science, signal and image processing, pattern recognition, system science, and control theory. In addition to its research activities, UTIA is engaged in undergraduate, graduate, and postgraduate education. It also publishes the journal Kybernetika and acts as a certified forensic expert institution. UTIA consists of eight scientific departments, computer centre, library, facility maintenance department and business administration department. UTIA is managed by the Director and the Board.

Pod Vodárenskou věží 4
CZ-182 00, Prague 8
Czech Republic

more info: here
phone:+420 286890298
email: utia (a) utia.cas.cz

registry: podatelna@utia.cas.cz

ID of data box: tx7nvin

 

Submitted by admin on

News

The workshop is organized in an informal environment of Marianska chalet, owned by the institute. The workshop will be focused on different topics of variational analysis and it is organized by the group of doc. Outrata from MTR department.
Ondřej Tichý from Adaptive systems has been awarded the 1st place in the 7th annual Rektorys competition in applied mathematics organized by Department of mathematics, FSv ČVUT, for the work "On Sparsity in Bayesian Blind Source Separation for Dynamic Medical Imaging".
Director of ǓTIA passed diplomas for winners of competition for the best publication in 2014. Awarded are (from the left): Jiří Grim, Milan Studený, Petr Augusta, Petra Augustová, Michal Červinka, Petr Pecha, Filip Šroubek and Jan M. Swart. Congratulations!
Author of photography: Stanislav Saic
Dny otevřených dveří v Ústavu teorie informace a automatizace AV ČR, v. v. i.

Místo konání: Pod Vodárenskou věží 4, Praha 8
Datum a doba otevření: 6. a 7. listopadu, 10 - 15 hod.
Kontakt: Dr. Ing. Lubomír Soukup, tel.: 266 052 551, e-mail: soukup@utia.cas.cz

Tato akce se koná v rámci Týdne vědy a techniky.

Témata exkurzí

Joint Workshop on

LIMIT THEOREMS and ALGEBRAIC STATISTICS

August 25-29, 2014
Prague, Czech Republic

In the year 2014 the President of the Academy of Sciences of the CR granted The Otto Wichterle Award to promising young scientists of the ASCR on the recommendations of the Jury for granting The Otto Wichterle Award to PhDr. Ladislav Kristoufek, Ph.D.
Česká národní banka udělila letošní cenu za nejlepší výzkumné práce (Economic Research Award) práci „Are Bayesian Fan Charts Useful for Central Banks? Uncertainty, Forecasting, and Financial Stability Stress Tests“ a jejími autory jsou Michal Franta, Jozef Baruník, Roman Horváth a Kateřina Šmídková. Práce byla publikována v prestižním časopise International Journal of Central Banking.
The Czech National Bank has granted this year’s Economic Research Award to the paper “Are Bayesian Fan Charts Useful for Central Banks? Uncertainty, Forecasting, and Financial Stability Stress Tests”, written by Michal Franta, Jozef Baruník, Roman Horváth and Kateřina Šmídková. The work has been published in the prestigious and highly selective International Journal of Central Banking. The announcement of the Award formed part of the Czech National Bank’s 10th Research Open Day.
Paper, On the computation of relaxed pessimistic solutions to MPECs, by Michal Červinka and Jiří Outrata (ÚTIA AV ČR), co-authored by Ctirad Matonoha (ÚI AV ČR) has been included in an Editor’s Choice selection of articles for Optimization Methods and Software.
Pracovníci našeho ústavu RNDr. Vlasta Kaňková, CSc., Prof. Ing. Pavel Pudil, DrSc. a Ing. Karel Sladký, CSc. oslavují v r. 2014 úctyhodné jubileum – 50 let nepřetržitého pracovního poměru v ÚTIA. Dne 24. 3. jim ředitel k této „zlaté svatbě s ústavem“ předal pamětní listy, poděkoval jim za jejich dlouholetou práci a popřál jim mnoho zdraví a životní energie do dalších let.