Institute of Information Theory and Automation

You are here

News

Monday, September 18, 2023

The seminar will be held on Monday 18.9.2023 at 13:00 in the AS-meeting room 474, the speaker will be Soňa Molnárová.

Wednesday, September 13, 2023

13.9.2023 po těžké nemoci odešel náš vážený kolega a kamarád pan Ing. Jindřich Bůcha, CSc.

Bude nám všem velmi chybět..


Monday, June 12, 2023

Kolem JE Dukovany je instalována síť čidel měřících dávkové příkony ozáření z mraku. Byla diskutována možnost alternativní simulace dávek matematickým modelem s cílem určit podrobné rozložení dávkových příkonů kolem zdroje, s následnými možnými korekcemi pomocí řídkých hodnot z existujících měřících čidel. Nově zavedený model diskrétních gaussovských obláčků koresponduje se způsobem měření na čidlech a předpokládaným charakterem potenciálních radioaktivních úniků v blízkých vzdálenostech od místa úniku.

Thursday, June 8, 2023

Dne 6. června 2023 na veřejném zasedání vědecké rady Fakulty elektrotechnické ZČU přednesl náš kolega Václav Šmídl úspěšně profesorskou přednášku na téma  "Machine learning in electrical machine modeling and design". Blahopřejeme!

Tuesday, January 3, 2023

Ing. Květoslav Belda, Ph.D. je spoluřešitelem jediného oceněného korejsko-českého projektu, který byl podpořen GAČR společně s korejskou agenturou Korea Research Foundation. Projekt 23-04676J s názvem Řiditelná úchopová mechanika: Modelování, řízení a experimenty bude řešen ve spolupráci s Ústavem termomechaniky AV ČR, v.v.i. a Vysokou školou polytechnickou Jihlava.

Monday, December 5, 2022

The seminar will be held on Monday 5.12.2022 at 11:00 in the AS-meeting room 474, the speaker will be Siavash Fakhimi Derakhshan.

Thursday, November 24, 2022

V soutěži o nejlepší publikaci ÚTIA zvítězily dva články autorů z oddělení Adaptivních systémů.

1. místo v kategorii Teorie

Friday, November 11, 2022

Zveme vás na speciální komentovanou prohlídku dvou barokních sálů knihovny Strahovského kláštera - Filozofického a Teologického. Tyto sály budeme mít jen sami pro sebe, provázet nás bude zkušená turistická průvodkyně paní Jana Neubergová, která nám poskytne všeobecné informace o klášteře, o premonstrátském řádu, architektuře a výzdobě obou sálů. Fotografování je dovoleno bez blesku. Prohlídka potrvá hodinu, poté se můžeme jít občerstvit, rezervaci máme od 12.15, uvítáme všechny, kdo nestihnou prohlídku, i na neformálním posezení v Klášterním pivovaru.

Monday, November 7, 2022

Seminář se koná v pondělí 7. 11. 2022 v místnosti č. 474 od 11 hod. Přednášejícím bude Petr Pecha.

 

Stručný popis efektivního výpočetního modelu 3-D rozložení fluence fotonů a dávek z externího ozáření z radioaktivního mraku konečných rozměrů při jeho postupu nad terénem. K diskusi bude předložena možnost aplikace asimilačních technik jako příspěvku k bezpečnostním analýzám pro skutečnou konkrétní bližší oblast (do 100 km) od jaderné elektrárny Dukovany.

Monday, October 10, 2022

The seminar will be held on Monday 10.10.2022 at 11:00 in the AS-meeting room 474. The speaker will be Kamil Dedecius.

Pages