Skip to main content
top

Bibliography

Conference Paper (international conference)

Duals and thinnings of some relatives of the contact process

Swart Jan M.

: Prague Stochastics 2006, p. 1-12 , Eds: Hušková M., Janžura M.

: Prague Stochastics 2006, (Prague, CZ, 21.08.2006-25.08.2006)

: CEZ:AV0Z10750506

: GA201/06/1323, GA ČR

: duality, thinning, contact process

(eng): This paper considers contact processes with additional voter model dynamics. For such models, results of Lloyd and Sudbury can be applied to find a self-duality, as well as dualities and thinning relations with systems of random walks with annihilation, branching, coalescence, and deaths. We show that similar relations, which are known from the literature for certain interacting SDE's, can be derived as local mean field limits of the relations of Lloyd and Sudbury.

(cze): V článku je uvažovány kontaktní procesy s přidavnou dynamikou modelu voličů. Výsledky Lloyda a Sudburyho mohou být aplikovany na tyto modely k nalezení auto-duality, jakož i relací duality a zúžení vzhledem k systémům náhodných procházek s anihilací, větvením, splýváním a úmrtími. Ukázali jsme, že podobné relace, známé z literatury pro některé interagující SDR, mohou být odvozeny jako lokální limity středního pole z Lloydových a Sudburyho relací.

: 12A

: BA