Skip to main content
top

Bibliography

Journal Article

Voter models with heterozygosity selection

Sturm A., Swart Jan M.

: Annals of Applied Probability vol.18, 1 (2008), p. 59-99

: CEZ:AV0Z10750506

: GA201/06/1323, GA ČR, GA201/07/0237, GA ČR

: Heterozygosity selection, rebellious voter model, branching, annihilation, survival, coexistence

: 10.1214/07-AAP444

(eng): This paper studies variations of the usual voter model that favour types that are locally less common. Such models are dual to certain systems of branching annihilating random walks that are parity preserving. For both the voter models and their dual branching annihilating systems we determine all homogeneous invariant laws, and we study convergence to these laws started from other initial laws.

(cze): Tento článek studuje variace na obecný model voličů, které podporujou typy které jsou mistně méně hojné. Takové modely jsou duálné k určitým systémům větvicích a vzájemně se anulovacích náhodných procházek, které zachovávají paritu. Jak pro modely voličů, tak i pro k nim duálné systémy větvících a anulovacích se procházek určíme všechny homogenní invariantní pravděpodobnostní míry a studujeme konvergenci k těm mírám z jiních začátečních měr.

: BA