Skip to main content
top

Bibliography

Journal Article

Tightness of voter model interfaces

Sturm A., Swart Jan M.

: Electronic Communications in Probability vol.13, p. 165-174

: CEZ:AV0Z10750506

: GA201/06/1323, GA ČR, GA201/07/0237, GA ČR

: long range voter model, swapping voter model, interface tightness, exclusion process

: http://www.emis.de/journals/EJP-ECP/_ejpecp/index.html

(eng): Consider a long-range, one-dimensional voter model started with all zeros on the negative integers and all ones on the positive integers. If the process obtained by identifying states that are translations of each other is positively recurrent, then it is said that the voter model exhibits interface tightness. In 1995, Cox and Durrett proved that one-dimensional voter models exhibit interface tightness if their infection rates have a finite third moment. Recently, Belhaouari, Mountford, and Valle have improved this by showing that a finite second moment suffices. The present paper gives a new short proof of this fact. We also prove interface tightness for a long range swapping voter model, which has a mixture of long range voter model and exclusion process dynamics.

(cze): Uvazujme dalekodosahový jednodimensionálný model voličů začínající s jenom nulami na záporných celých číslech a jenom jedničkami na positivných celých číslech. Když proces, který dostaneme identifikací stavů, které se liší jen posunutím, je positivně rekurentní, tak se říká, že platí tuhost rozhranní. V roce 1995 Cox a Durrett ukázali, že pro jednoudimensionální modely voličů platí tuhost rozhranní když pravděpodobnosti infekce mají konečný třetí moment. Nedávno Belhaouari, Mountford a Valle ten výsledek polepšili tím, že ukázali, že konečný druhý moment je postačující. V našim článkem presentujeme nový krátky důkaz tohoto výsledku. Navíc dáme důkaz, že tuhost rozhranní platí pro dalekodosahový vyměnovací model voličů, který je kombinací dalekodosahového modelu voličů a vylučovacího procesu.

: BD