Skip to main content
top

Bibliography

Journal Article

The contact process seen from a typical infected site

Swart Jan M.

: Journal of Theoretical Probability vol.22, 3 (2009), p. 711-740

: CEZ:AV0Z10750506

: GA201/06/1323, GA ČR

: critical contact process, exponential growth, amenability, Campbell law

: 10.1007/s10959-008-0184-4

: http://library.utia.cas.cz/separaty/2009/SI/swart-the contact process seen from a typical infected site.pdf

(eng): This paper studies contact processes on general countable groups. It is shown that any such contact process has a well-defined exponential growth rate, and this quantity is used to study the process. In particular, it is proved that on any nonamenable group, the critical contact process dies out.

(cze): Tento clánek studuje kontakní procesy na libovolných spočetných grupách. Ukazuje se, že každý takový kontaktní proces ma dobře definovanou intensitou exponenciálního růstu, a tato velečina se používá k studiu procesu. Především se ukazuje, že na každé neamenabilní grupě kritický kontaktní proces vymře.

: BA