Skip to main content
top

Bibliography

Journal Article

Roboti, učení a kopaná

Bůcha Jindřich

: Automa vol.6, 8 (2000), p. 57-60

: AV0Z1075907

: GA102/99/1564, GA ČR

: http://library.utia.cas.cz/prace/20000203.ps

(cze): Na příkladu roboti kopané článek demonstruje stav umělé inteligence a zvlášť pak stav její části, strojového učení. Článek podává základní informaci o RoboCupu, jeho organizaci, kategoriích robotů a o účastnících soutěží. Ukazuje jak silné, tak slabší stránky hrajících robotů. Kritizuje zejména jejich schopnost učit se. Kritizuje také český přístup k RoboCupu.

(eng): The paper shows, on the example of robotic soccer, the state of artificial intelligence, especially that of machine learning. It provides basic information about RoboCup, its organization, leagues, and participants. It shows strong and weak points of playing robots. It criticizes mostly their learning abilities. It also criticizes the Czech approach to RoboCup.

: 09H

: JC