Skip to main content
top

Bibliography

Jiří Skřivánek

  1. Michálek Jiří, Skřivánek JiříA Method of Trend Recognition in Time Series , Kybernetika vol.28, 6 (1992), p. 472-483 [1992]

  1. Jirák Josef, Skřivánek Jiří, Autrata RudolfScintillation Detector in Environmental SEM , Proceedings - Microscopy Conference 2005 - Dreiländertagung /6./, p. 44, Dreiländertagung Microscopy Conference (MC 2005), (Davos, CH, 28.08.2005-02.09.2005) [2005]
  2. Boček Pavel, Jílovec Stanislav, Skřivánek JiříTram Traffic Control under Extraordinary Conditions , Second European Congress on Systems Science, p. 1371-1376, Afcet, (Paris 1993) , European Congress on Systems Science /2./, (Prague, CZ, 04.10.1993-08.10.1993) [1993]
  3. Skřivánek JiříApplication of One Probabilistic Method to the Error Signals Classification Utilizing the Simulation Approach. , Modelling and Simulation of Systems, p. 88-92 , Eds: Štefan J., House of Technology, (Ostrava 1993) Acta MOSIS. vol.51 , Moravo-Silesian International Symposium on Modelling and Simulation of Systems, (Olomouc, CZ, 01.06.1993-04.06.1993) [1993]
  4. Skřivánek JiříSimulace poruchových signálů pro testování regularity časových řad , 14. podzimní moravskoslezské kolokvium. Vybrané problémy simulačních modelů. Sborník přednášek, p. 157-160 , Eds: Štefan J., VŠB, (Ostrava 1992) , Podzimní moravskoslezské kolokvium. Vybrané problémy simulačních modelů /14./, (Ostrava, CS, 14.09.1992-16.09.1992) [1992]
  5. Skřivánek JiříVyšetřování poruch průběhu regulačních veličin pomocí Levinsonova prediktoru , 26. celostátní seminář Modelování a simulace systémů, p. 41-43, Dům techniky ČSVTS, (Ostrava 1992) , Celostátní jarní seminář Modelování a simulace systémů /26./, (Ostrava, CS, 19.05.1992-21.05.1992) [1992]
  6. Skřivánek JiříProgramy pro vyšetřování poruch v reálných datových souborech, ÚTIA ČSAV, (Praha 1990) Research Report 1684 [1990]
  7. Skřivánek JiříAutomatické vyhodnocování simulačních běhů při testování klasifikačních algoritmů , Modelování a simulace systémů, p. 30-33, Dům techniky ČSVTS, (Ostrava 1990) , Seminář simulace systémů /24./, (Kopřivnice, CS, 15.05.1990-17.05.1990) [1990]
  8. Skřivánek JiříVyužití simulačního přístupu pro testování nových klasifikačních algoritmů , Simulace systémů. 2.severomoravské symposium socialistických států, p. 91-94, Dům techniky ČSVTS, (Ostrava 1989) , Simulace systémů /2./, (Podolánky, CS, 06.06.1989-08.06.1989) [1989]
  9. Skřivánek JiříNové klasifikační algoritmy pro zpracování datových polí, ÚTIA ČSAV, (Praha 1989) Research Report 1567 [1989]