Skip to main content
top

Bibliography

Journal Article

Monotonicity and comparsion results for nonnegative dynamic system. Part I: Discrete-time case

van Dijk N. M., Sladký Karel

: Kybernetika vol.42, 1 (2006), p. 37-56

: CEZ:AV0Z10750506

: GA402/05/0115, GA ČR, GA402/04/1294, GA ČR

: Markov chains, monotonicoty, nonnegative matrices

(eng): In two subsequent parts monotonicity and comparison results will be studied for arbitrary dynamic systems governed by nonnegative matrices. In the present Part I, it is shown that monotonicity and comparison results, as kown for Markov reward chains, do carry over rather smoothly to the general nonnegative case for marginal, total and average reward structures. These results are not only of theoretical interest by themselves, but also essential for the more practical continuous-time case in Part II.

(cze): V tomto dvoudílném příspěvku jsou vyšetřovány vlastnosti monotonie a vzájemného porovnávání pro obecné systémy, jejichž dynamika je generována pomocí nezáporných matic. V části I je ukázáno, že vztahy pro monotonii a vzájemné porovnání, jak jsou uváděny v literatuře pro markovské řetězce, je možno rozšířit i na případy, kdy dynamika systému je popsána pomocí nezáporných matic. Získané poznatky, které jsou zajímavé i z ryze teoretického hlediska, jsou dále využívány v části II pro praktické úlohy.

: 12B

: BB