Institute of Information Theory and Automation

You are here

Bibliography

Prototype, methodology, f. module, software

Softwarová aplikace pro výpočty a vizualizace dynamických a pozvolných pohybů mostních konstrukcí měřených pozemní radarovou interferometrií

Talich Milan, Havrlant Jan, Soukup Lubomír, Antoš Filip, Polák M., Ryjáček P., Litoš J., Plachý T., Macho M., Stančík V.

: ( 2022)

: VI20192022167, GA MV

: displacement analysis, radar interferometry, accuracy analysis, error propagation law, software, visualization, Matlab

: https://www.defmori.cz/publication/ef76309b-d999-47ba-98c9-884aef056df2

(cze): Byla vytvořena a ověřena softwarová aplikace pro výpočty a vizualizace dynamických a pozvolných pohybů mostních konstrukcí měřených pozemní radarovou interferometrií. Softwarová aplikace umožňuje výpočet svislých a podélných posunů mostních konstrukcí ze simultánního měření dvou interferometrických radarů IBIS-S nebo IBIS-FS. Dále výpočet přesnosti těchto posunů a vizualizaci jak vlastních posunů, tak i směrodatných odchylek a středních elips chyb.

(eng): Software application for computation and visualization of dynamic and long-term movements of bridge structures which were measured by ground-based radar interferometry was created and verified. The software application enables the evaluation of vertical and longitudinal displacements of bridge structures from experimental data simultaneously measured using two ground-based radars IBIS-S or IBIS-FS. The output of the software consists of computations of vertical and longitudinal displacements of bridge structures, accuracy estimation of the displacements, visualizations of the displacements and their accuracy characteristics, namely standard deviations and mean error ellipses.

: AQ

: 30305

2019-01-07 08:39