Skip to main content
top

Numerická matematika I

Faculty
Přírodovědecká fakulta Jihočeské University v Českých Budějovicích
Semester
letní
Course type
bakalářský
Current
Ano
Web

Obsah přednášek: seznámení se základními metodami numerické matematiky, jejich vlastnostmi a implementacemi:

  1. ukládání čísel v počítači, absolutní a relativní chyba
  2. řešení nelineárních algebraických rovnic (bisekce, Newtonova metoda)
  3. řešení systémů lineárních rovnic přímé metody (Gaussova eliminace, LU rozklad)
  4. interpolace and aproximaci funkcí (Lagrangeův a Newtonův interpolační polynom, splajny, metoda nejmenších čtverců)
  5. integrování a derivování (lichoběžníkové a Simpsonovo pravidlo, extrapolace, poměrné diference)

Obsah cvičení: Procvičování látky na konkrétních příkladech na počítači. Poznámka: Součástí hodnocení budou výpočetní domácí úlohy, k jejichž řešení mohou studenti používat výpočetní systémy podle vlastní preference. Při výuce bude nejvíce k demonstraci používán systém Matlab/Octave a dále také Mathematica.

Submitted by kratochvil on