Institute of Information Theory and Automation

You are here

Software pro vědecko-technické výpočty

Faculty: 
Přírodovědecká fakulta Jihočeské University v Českých Budějovicích
Semester: 
zimní
Course type: 
magisterský
Current: 
Ne

Cílem předmětu je seznámit studenty se širší škálou software pro vědecko-technické a numerické výpočty, zpracování a vizualizaci dat. Bude se jednat především o volně šiřitelné alternativy programů např. ke komerčním programům typu Matlab a COMSOL Multiphysics, tedy kódům používaným k řešení obyčejných a parciálních diferenciálních rovnic v různých oblastech fyziky a techniky a dále např. alternativy k programu IDL pro vizualizaci a zpracování vědeckých dat.

2023-10-19 15:12