Skip to main content
top

Matematická statistika

Faculty
Fakulta jaderná a fyzikálně-inženýrská ČVUT
Semester
letní
Course type
bakalářský
Current
Ne

Nestranné odhady, informační matice, odhady metodou momentů, princip maximální věrohodnosti, eficience, statistická hypotéza, stejnoměrně nejsilnější test, test poměrem věrohodností, neparametrické modely, empirická distribuční funkce, histogram, jádrový odhad hustoty, testy dobré shody, konfidenční množiny, intervaly spolehlivosti.

Submitted by smolkova on