Skip to main content
top

Míra a pravděpodobnost

Faculty
Fakulta jaderná a fyzikálně-inženýrská ČVUT
Semester
zimní
Course type
bakalářský
Current
Ano

Klíčová slova
Pravděpodobnostní míra, jevy, náhodné veličiny, rozdělení pravděpodobnosti, střední hodnota, kovariance, charakteristická funkce, konvergence, limitní věty, normální rozdělení.

Submitted by smolkova on