Institute of Information Theory and Automation

You are here

Information Theory, Finance and Statistics

Faculty: 
Matematicko-fyzikální fakulta UK
Semester: 
letní
Course type: 
magisterský
Current: 
Ne

Teorie log-optimálního portfolia, jeho vlastnosti. Proporční sázení. Testování hypotéz z hlediska teorie informace.

2023-10-16 11:01