Ústav teorie informace a automatizace

Jste zde

Semináře

Nadpis
AS seminář: Vozidlové asistenční systémy pro zvýšení aktivní a pasivní bezpečnosti chodců
AS seminář: Kvantitativní porovnání řídicích strategií na základě dat
AS seminář: Diskuse k optimalizačnímu problému založenému na principu maximální entropie (vzhledem ke speciálním podmínkám)
AS seminář: Tázací zájmena a plně pravděpodobnostní návrh rozhodovacích strategií
CSKI seminar: Synthesis of Anisotropy-based Robust Stochastic Controllers by Convex Optimization and Semi definite Programming
AS seminář: Jak dál při šetření benzínu
CSKI seminar: Stochastic Robust (Anisotropy-based) Control Theory: Past, Present, and Future
Plně pravděpodobnostní návrh pro úlohu optimalizace spotřeby paliva
AS seminar: Pole assignment problem in linear systems
AS seminář: Funkční Analýza ve Scintigrafii (aneb co se reálně dělá a co by se teoreticky dělat chtělo)
AS seminář: Vyloudění preferencí při plně pravděpodobnostním návrhu řízení
AS seminář: Supra-Bayesovská kombinace pravděpodobnostních distribucí – pokračování
ČSKI seminář: Mikroskopie živé buňky: analýza obrazu pomocí obrazové entropie, obrazový prostor v časové sérii a jeho ortogonální souřadnice, charakteristiky modelu a technická řešení
AS seminář: Dynamické formy navigace
AS seminář: Poznámky ke zkreslené interpretaci výsledků matematických modelů šíření radioaktivního znečistění
AS seminář: Modelování a řízení PMSM pohonů
AS seminář: Dopravní model zohledňující délku zelené, ofset a délku cyklu
AS seminař: Bayesovské apriorní distribuce
AS seminář: Středoškolská odborná činnost (Příležitost nebo zbytečnost?)
CSKI seminar: Invariant manifolds and control system designs - from optimal control to servo system design

Stránky