Ústav teorie informace a automatizace

Jste zde

Oddělení ekonometrie

Zástupce vedoucího: 
Asistentka: 
Telefon: 
266052411
Fax: 
266052232
Publikace ÚTIA: 
seznam

Členové oddělení koncentrovali svoji výzkumnou kapacitu na následující vědecké oblasti:

  • reálná a monetární makroekonomie, heterogenní struktuta ekonomie a ekonometrické modelování,
  • pokročilé metody finanční ekonometrii, spektrální a vlnková analýza kapitálových trhů,
  • nelineární, dynamická a stochastická optimalizace.
  • Research Field:

16.12.2021 - 17:08

Detaily

Stanislav Astapovich
Doc. PhDr. Jozef Baruník Ph.D.
PhDr. Jaromír Baxa Ph.D.
Mgr. Nino Buliskeria
PhDr. František Čech Ph.D.
Mgr. Jaroslav Dufek
Mgr. Luboš Hanus
Mgr. Marek Hauzr
Mgr. Martin Hronec
Mgr. Pavel Irinkov
Mgr. Lukáš Janásek
RNDr. Vlasta Kaňková CSc.
Prof. Ing. Evžen Kočenda Ph.D. DSc.
Ing. Jan Korbel Ph.D.
Prof. PhDr. Ladislav Krištoufek Ph.D.
Mgr. Dušan Križan
PhDr. Jiří Kukačka Ph.D.
Mgr. Josef Kurka
Mgr. Ing. Barbora Máková
Barbora Malinská
Prof. RNDr. Radko Mesiar DrSc.
Mgr. Lenka Nechvátalová
Mgr. Matěj Nevrla
Jaroslav Pavlíček MA
Jan Šíla MSc.
Ing. Karel Sladký CSc.
RNDr. Martin Šmíd Ph.D.
Mgr. Ing. Martin Štěpánek Ph.D.
Mgr. Lukáš Vácha Ph.D.
Prof. Ing. Miloslav Vošvrda CSc.
Mgr. Jan Žáček Ph.D.
Období: 2019 - 2021
Arbitráž na trzích s limitními objednávkami a omezeně racionálními agenty Abstrakt Cílem projektu je zkoumání udržitelnosti arbitrážních příležitostí na trzích s limitními objednávkami, jejichž účastníci jsou omezeně racionální.
Období: 2018 - 2020
Multi-objective stochastic programming problems correspond to economic situations in which economic process is simultaneously influenced by a random environment and a decision parameter selected with respect to multi-objective optimization problem depending on the probability measure.
Období: 2017 - 2019
The project focuses on utilization of multifractal framework in finance and financial economics. Specifically, we focus on three main branches of research. First, we examine how occurrence of financial extreme events translates into multifractal properties of the time series. For this purpose, we utilize the cusp catastrophe theory and the log-periodic power-law model.
Období: 2016 - 2018
The project will develop a new measures of dependence between economic variables, which will allow to study the frequency dependent dznamics of correlations in different quantiles of joint distribution.
Období: 2016 - 2018
Cílem projektu je modelování vývoje optimálního rozhodování rizikově averzního výrobce oceli produkujícího emise CO2, návrh a implementace algoritmu řešícího související vícestupňovou optimalizační úlohu a následná verifikace navrženého modelu na datech reálného hutního podniku. Jako rozhodovací kritérium bude předpokládána lineární kombinace střední hodnoty zisku a rizikové míry CVaR, rozhodovac
Období: 2016 - 2019
This project extensively examines the effect of financial sector development and financial risks on both long-term economic growth as well as short-term economic fluctuations during the current financial crisis.