Přejít k hlavnímu obsahu
top

Oddělení zpracování signálů

Zástupce vedoucího
Telefon
266052216
WWW
Publikace ÚTIA

SP Logo Oddělení se zaměřuje na výzkum, vývoj a implementaci pokročilých algoritmů pro digitální zpracování signálu (DSP), a to především v oblasti zpracování audio a video signálů. Naše znalosti se opírají o zkušenosti s Bayesovským přístupem k adaptivní rekursivní identifikaci lineárních systémů s proměnnými parametry.

Cílovou platformou jsou programovatelná hradlová pole (FPGA). Pro specifikaci, modelování a verifikaci algoritmů používáme Matlab/Simulink. Algoritmy následně implementujeme v FPGA. Takto specializovaná řešení jsou určena zejména pro využití ve vestavěných systémech. Proto též zkoumáme vlastnosti algoritmů dovolující vysoce efektivní zpracování, tedy co nejmenší využití paměti, malé nároky na velikost čipu a nízkou spotřebu energie. Toho se dosahuje pomocí návrhu nových či modifikací existujících DSP algoritmů a využitím architekturních vlastností FPGA obvodů.

Cílem oddělení je také podpora průmyslových partnerů s komplexním řešením implementačních problémů. Klíčovým partnerem je technický vývoj ŠKODA AUTO a.s., kde se podílíme na vývoji elektronických systémů pro testování rozhraní řidič-vozidlo.

V oddělení pokračujeme ve vývoji metod bayesovské statistiky, a to směrem k odhadu směsí distribucí s různým rozdělení komponent. Teorie je využívána v praktických aplikacích (magistrát hl.m. Prahy, nemocnice Motol). Je také vyučována na FD ČVUT v Praze.

Oddělení má bohaté zkušenosti s projekty ve výzkumu a vývoji, které jsou financovány z rámcových programů EU i národními grantovými agenturami. V současné době se oddělení podílí na řešení mezinárodních projektů společné technologické iniciativy ECSEL.

Mezi další aktivity oddělení patří i dlouhodobá účast při tvorbě mezinárodních technických standardů.

Presentace a videa připravené pro hodnocení oddělení 2015 - 2019.

Napsal uživatel admin dne
Ing. Jiří Kadlec CSc.
Mgr. Milada Kadlecová
Ing. Lukáš Kohout
Ing. Raissa Likhonina Ph.D.
Ing. Radim Matulík
Doc. Ing. Ivan Nagy CSc.
Dr. Ing. Jiří Plíhal
Ing. Zdeněk Pohl Ph.D.
Tetiana Reznychenko
Doc. Ing. Evženie Uglickich CSc.
Ing. Raissa Likhonina z oddělení ZS obdržela cenu děkana Fakulty dopravní ČVUT ve studentské kategorii celostátní soutěže ČESKÁ DOPRAVNÍ STAVBA/TECHNOLOGIE/INOVACE ROKU 2015 za diplomovou práci Numerical simulation of impact with barries. Ocenění byla předávána během slavnostního galavečera v aule ČVUT v Praze v Betlémské kapli 16.6.2016.
Článek "Instruction Set Extensions for Multi-Threading in LEON3" presentovaný na konferenci DDECS 2010, IEEE Symposium on Design and Diagnostics of Electronic Circuits and Systems, získal ocenění za nejlepší příspěvek v oblasti číslicového návrhu. Cena byla předána během letošního ročníku konference DDECS 2011, pořádaného ve dnech 13.–14.4.2011 v Německu.
Naši kolegové Jan Schier a Bohumil Kovář získali Cenu za nejlepší článek (Best paper award) za svůj příspěvek Automated counting of yeast colonies using the Fast Radial Transform algorithm, prezentovaný na konferenci BIOINFORMATICS 2011, the International Conference on Bioinformatics Models, Methods and Algorithms, pořádané ve dnech 26. - 29. 1.
-
The main aim of the EECONE project is to reduce e-waste on a European scale. The environmental impact arising from e-waste can thus be reduced by working in three principal areas: 1) Increase service…
-
The European research project Listen2Future started with 27 partners from 7 countries. It will develop acoustic MEMS transducer concepts building on new generation of piezoelectric transducers, an…
-
Project HiPE brings together 13 participants covering the whole value chain, to develop a new highly energy-efficient, cost-effective, modular, compact and integrated wide bandgap (WBG) power…
-
Projekt se zabývá implementací AI algoritmů na mikrokontrolérech a mikroprocesorech s HW akcelerací výpočtu s cílem dosáhnout nízké ceny a nízké spotřeby energie.
Tým ZS se podílí na vývoji…
-
The EIT Urban Mobility Doctoral Training Network is a collective of universities, academics, and PhD candidates that seeks to promote innovation and entrepreneurship in the field of urban mobility…
-
UrbanSmartPark project focusses on the development and pilot demonstration of automated vehicles that simplify driverless on-street inner-city parking and provide a broad range of possibilities for…
-
The project TIE aims at creating a strategic infrastructure for urban policy management in the field of urban mobility. This will be done by advancing the ability of cities to define, adopt, and…
-
Projekt Arrowhead Tools je zaměřen na vývoj SW nástrojů pro podporu digitalizace a automatizace založené na Arrowhead Framework.
Řešitelský tým ÚTIA se bude zabývat vývojem SW nástroje pro…
-
Projekt FitOptiVis je zaměřen na integraci architektur zpracování obrazu a videa pro kyber-fyzikální systémy (CPS), jednoho ze základních požadavků potřebných pro udržení a zvýšení…
-
WAKeMeUP projekt se zaměřuje na oblast systémů s mikro a nano-elektronikou zejména v oblasti automobilového průmyslu, bezpečnosti, průmyslové automatizace a v oblasti internetu věcí.
Projekt…
-
Projekt SILENSE je zaměřen na užití chytrých akustických technologií, zejména ultrazvuku, pro tvorbu komunikačních rozhraní člověk-stroj a komunikačních rozhraní stroj-stroj. Projekt tvoří konsorcium…
-
Productive4.0 projekt patří mezi první tzv. Lighthouse iniciativy podpořené společným podnikem ECSEL. Projekt je koordinován INFINEON TECHNOLOGIES AG v Německu, konsorcium tvoří 109 partnerů z 19…
-
Hlavním cílem projektu ITEAM je založit a zajistit udržitelný rozvoj evropské školící sítě s vysokým stupněm interdisciplinarity, která bude dále školit odborníky v oblasti vědy a výzkumu nových…
-
Hlavním cílem projektu je popsat proces a míru adaptace člověka (řidiče) na asistenční systémy určené pro řidiče v motorových vozidlech, a to
zejména z pohledu dopravní bezpečnosti, tj. jaký…
-
Navrhovaný projekt se zabývá problematikou shlukování a klasifikace z hlediska bayesovské metodologie s využitím teorie rekurzivního odhadu modelu směsi distribucí. Projekt je zaměřen na systematický…
-
Cílem projektu je stanovení parametrů reprezentujících protismykové vlastnosti a rovnost povrchů vozovek na základě on-line vyhodnocení vozidlových údajů, jež jsou dostupné na sběrnici CAN a jež…
Tetiana Reznychenko

UrbanSmartPark project final event will be organized on December 9 and 16, 2020. You can see live demonstration of automated on-street parking and services in the harbor area as well as the conception and provision of parking services. 

After 15 years the most prominent European conference on programmable logic comes back to the Czech Republic. Organized by UTIA with the help of other major Czech universities active in this area, it will take place in Prague from August 31 to September 2, 2009.
For more details visit the main conference web site at http://fpl.org.