Přejít k hlavnímu obsahu
top

Bibliografie

Journal Article

How to exploit external model of data for parameter estimation?

Kárný Miroslav, Andrýsek Josef, Bodini A., Guy Tatiana Valentine, Kracík Jan, Ruggeri F.

: International Journal of Adaptive Control and Signal Processing vol.20, 1 (2006), p. 41-50

: CEZ:AV0Z10750506

: 1ET100750401, GA AV ČR, 1M0572, GA MŠk, GP102/03/P010, GA ČR, 1ET100750404, GA AV ČR

: Bayseian estimation, decision making, fully probabilistic design, Kullback-Leibler divergence

: http://library.utia.cas.cz/prace/20060018.pdf

(eng): A cooperation in multiple-participant decision making relies on an exchange of individual knowledge pieces and aims. A general methodology of treir rational exploitation is proposed for an important particular case, when a participant performing Bayesian parameter estimation, is offered a model relating the observable data to their past history. The proposed solution is based on so called fully probabilistic design of DM strategies.

(cze): Spolupráce při rozhodování s více účastníky se opírá o sdílení znalostí a cílů. Je navržen obecný postup jejich využití v dílčím, ale důležitém případě při němž účastník provádějící bayesovské odhadování parametrů získá model pozorovaných dat. Řešení je založeno na plně pravděpodobnostním návrhu strategií rozhodování.

: 12B

: BB