Přejít k hlavnímu obsahu
top

Bibliografie

Journal Article

On Combining Partial and Incompatible Information in E-negotiation and E-arbitration

Andrýsek Josef, Bodini A., Kárný Miroslav, Kracík Jan, Ruggeri F.

: Group Decision and Negotiation vol.2007, 10 (2007), p. 1-10

: CEZ:AV0Z10750506

: 1ET100750401, GA AV ČR, 2C06001, GA MŠk, 1ET100750404, GA AV ČR

: Fr`echet class, Bayesian robustness, Kullback-Leibler divergence

: 10.1007/s10726-007-9074-x

: http://as.utia.cz/publications/2007/AndBodKarKraRug_07.pdf

(eng): The complexity of the problems to be addressed in an e-democracy framework and the variety of involved stakeholders, lead us to consider the case in which an e-negotiation should be performed among subjects who have partial, sometimes incompatible, information. We propose a statistical method which addresses the issue of partial and incompatible information, merging it and then using it to get a final decision in an automatic way, through processes of e-negotiation and e-arbitration.

(cze): Složitost problémů, které je potřeba řešit v rámci elektronické demokracie, a rozdílnost zúčastněných jednotek nás vedla ke zkoumání případů, kde je třeba provádět elektronické vyjednávání mezi jedinci, kteří mají částečné a často nekonzistentní informace. Narhli jsme statistickou metodu, která řeší problém s částečnou a neúplnou informací, jejich mergování a následné použití k získání konečného řešení automatickým způsobem,použitím procesů elektronického vyjednávání a elektronické arbitráže.

: BB