Přejít k hlavnímu obsahu
top

Bibliografie

Journal Article

When has estimation reached a steady state? The Bayesian sequential test

Kárný Miroslav, Kracík Jan, Nagy Ivan, Nedoma Petr

: International Journal of Adaptive Control and Signal Processing vol.19, 1 (2005), p. 41-57

: CEZ:AV0Z10750506

: IBS1075351, GA AV ČR, GA102/03/0049, GA ČR, 1ET100750404, GA AV ČR, 1M0572, GA MŠk

: Bayesian estimation, sequential stopping, ARX model

: http://library.utia.cas.cz/prace/20050015.pdf

(eng): The paper is concerned with distributions of time series which undergo a transient period (e.g. posterior estimates of parameters). In computer intensive applications, it is desirable to stop the processing when the transient period is practically over. This aspect is adressed here from a Bayesian perspective.

(cze): Práce se zabývá distribucí časových řad, které procházejí přechodným obdobím (např. Posteriorní odhady parametrů). V počítačově náročných aplikacích je žádoucí zastavit zpracování, když přechodné období prakticky skončí. Tento aspekt je zde zasazen z bayesovské perspektivy.

: 12B

: BB