Přejít k hlavnímu obsahu
top

Bibliografie

Conference Paper (Czech conference)

ASSISLT - Automatizovaný softwarový systém pro logopedickou terapii

Paroubková Markéta, Bílková Zuzana, Zitová Barbara, Novozámský Adam, Dominec Adam

: XXVI. konference AKL : Poruchy orofaciální motoriky a hlasu v praxi klinické logopedie

: XXVI. konference AKL ČR Zaječí, (Zaječí, CZ, 20181116)

: TJ01000181, GA TA ČR

: speech therapy, tongue, motor speech disorders

(cze): Cílem projektu je vytvoření softwarového systému pro podporu terapie poruch řeči pro dospělé i dětské pacienty s vrozenou i získanou narušenou (oslabenou) motorikou mluvidel. Navrhovaný systém je inovativní v propojení metod digitálního zpracování obrazu a augmented reality pro účely podpory a vyhodnocování terapie hybnosti jazyka. Existující aplikace pouze pasivně ukazují cviky nebo obrázky/text pro zvukovou formulaci, ale žádná z dostupných aplikací nenabízí možnost motivace augmented realitou, automatického vyhodnocování pomocí běžně dostupných kamer a navíc těsného propojení s terapeutem a tak zvýšení šance na dodržování harmonogramu léčby a přesného provádění cviků. Systém je zaměřen na individuální léčbu pomocí cvičení, která vedou ke zlepšení motoriky jazyka a tedy k lepší artikulaci. Systém bude na základě doporučení terapeuta pro konkrétního pacienta nabízet sestavu cviků, motivovat pomocí augmented reality, vyhodnocovat provedení terapeutických pohybů a archivovat jednotlivé seance pro následnou kontrolu. Umožní vyhodnotit harmonogram a celkový progres logopedické terapie. V dětském módu bude léčba zatraktivněna propojením pohybu jazyka a objektu v počítačové hře. Základní složkou systému je modul vyhodnocující hybnost jazyka na základě obrazových dat z webové kamery. Aplikace bude využitelná nejen u dg. dysartrie, ale také u dyslálie, dyspraxie a dalších.

: JC

: 10201