Ústav teorie informace a automatizace

Jste zde

Bibliografie

E

 1. Šmíd MartinDosáhneme kolektivní imunity očkováním? , Rok s pandemií covid-19 - reflexe v poločase., p. 181-193 , Eds: Diviák T., Šlerka J., Šmíd M., Zajíček M. [2023]
 2. Šmíd Martin, Kuběna Aleš AntonínFungují opatření? Korelace versus kauzalita. , Rok s pandemií covid-19 - reflexe v poločase., p. 65-72 , Eds: Diviák T., Šlerka J., Šmíd M., Zajíček M. [2023]
 3. Kukačka JiříSimulated maximum likelihood estimation of agent-based models in economics and finance , Network Theory and Agent-Based Modeling in Economics and Finance, p. 203-226 , Eds: Chakrabarti A. S., Pichl L., Kaizoji T. [2019] DOI: 10.1007/978-981-13-8319-9_10
 4. Derviz AlexisCollateral Composition, Diversification Risk, and Systemically Important Merchant Banks , Financial Aspects of Recent Trends in the Global Economy, p. 38-56 , Eds: Mirdala Rajmund [2013] Download
 5. Víšek Jan ÁmosRobust error-term-scale estimate , Nonparametrics and Robustness in Modern Statistical Inference and Time Series Analysis: Festschrift for Jana Jureckova, p. 254-267 , Eds: Antoch Jaromir, Huskova Marie, Sen Pranab [2010] Download
 6. Mareš MilanVaguely motivated cooperation , Fuzzy Optimization, p. 271-286 , Eds: Lodwick Weldon A., Kacprzyk Janusz [2010] Download
 7. Mareš MilanMeze jistoty při hodnocení vědy , Věda, Filosofie, Metodologie, p. 233-250 , Eds: Filáček Adolf [2009]
 8. Mesiar Radko, Kolesárová A., Calvo T., Komorníková MagdaA Review of Aggregation Functions , Fuzzy Sets and Their Extensions: Representation, Aggregation and Models, p. 121-144 , Eds: Bustince Humberto, Herrera Francisco, Montero Javier [2008] Download
 9. Mareš MilanFuzzy components of cooperative market , Perception-Bsed Data Mining and Decision Making in Economics and Finance, p. 209-239 , Eds: Batyrshin Ildar, Kacprzyk Janusz [2007]
 10. Klement E.P., Mesiar Radko, Pap E.Semigroups and triangular norms , Logical, Algebraic, Analytic, and Probabilistic Aspects of Triangular Norms, p. 63-94 , Eds: Klement E. P., Mesiar R., Elsevier, (Amsterdam 2005) [2005]
 11. Klement E.P., Mesiar Radko, Pap E.Triangular norms: Basic notions and properties , Logical, Algebraic, Analytic, and Probabilistic Aspects of Triangular Norms, p. 17-62 , Eds: Klement E. P., Mesiar R., Elsevier, (Amsterdam 2005) [2005]
 12. Novák VilémPreception-besed logical deduction , Computational Inteligence, Theory and Applications, p. 237-250 , Eds: Reusch B. [2005]
 13. Novák VilémFuzzy relation equations with words , Fuzzy Partial Differential Equations and Relational Equations: Reservoir Characterization and Modeling, p. 167-185 [2004]
 14. Mesiar RadkoPietro Benvenuti: 35 anni con gli operatori di aggregazione , Pietro Benvenuti: L'Opera Scientifica, p. 547-553 [2004]
 15. Mesiar Radko, Calvo T.Criteria importances and weights in decision making , Principles of Fuzzy Preference Modelling and Decision Making, p. 95-108 , Eds: de Baets B., Fodor J., Academia Press, (Gent 2003) [2003]
 16. Mareš MilanPrincipy strategického chování, Karolinum, (Praha 2003) [2003]
 17. Mareš MilanVágní preference ve skupinovém rozhodování , Manažerské rozhledy FM 2001. Sborník příspěvků, p. 47-54 , Eds: Pudil P., VŠE, (Jindřichův Hradec 2002) [2002]
 18. Calvo T., Kolesárová A., Komorníková Magda, Mesiar RadkoAggregation operators: Properties, classes and construction methods , Aggregation Operators: New Trend and Applications, p. 3-106 , Eds: Calvo T., Mayor G., Mesiar R., Physica Verlag, (Heidelberg 2002) Studies in Fuzziness and Soft Computing. vol.97 [2002]
 19. Calvo T., Mayor G., Mesiar RadkoAggregation Operators: New Trend and Applications, Physica Verlag, (Heidelberg 2002) Studies in Fuzziness and Soft Computing. vol.97 [2002]
 20. Mareš Milan, Mesiar RadkoVerbally generated fuzzy quantities and their aggregation , Aggregation Operators. New Trends and Applications, p. 291-352 , Eds: Calvo T., Mayor G., Mesiar R., Physica Verlag, (Heidelberg 2002) Studies in Fuzziness and Soft Computing. [2002]
 21. Calvo T., Kolesárová A., Komorníková Magda, Mesiar RadkoA Review of Aggregation Operators, University of Alcala, (Madrid 2001) Servicio de Publicaciones de la U.A.H. [2001]
 22. Kerre E. E., Mareš Milan, Mesiar RadkoGenerated fuzzy quantities and their orderings , Information, Uncertainty and Fusion, p. 119-130 , Eds: Bouchon-Meunier B., Yager R. R., Zadeh L. A., Kluwer, (Dordrecht 2001) [2001]
 23. Mareš MilanFuzzy Cooperative Games. Cooperation with Vague Expectations, PhysicaVerlag, (Heidelberg 2001) Studies in Fuzziness and Soft Computing. [2001]
 24. Mareš Milan, Mařík V., Štěpánková O., Lažanský J.Základní modely teorie rozhodování a teorie her , Umělá inteligence (3), p. 237-261, Academia, (Praha 2001) [2001]
 25. Novák VilémZáklady fuzzy modelování, BEN, (Praha 2000) [2000]
 26. Novák Vilém, Perfilieva I.Some consequences of Herbrand and McNaughton theorems in fuzzy logic , Discovering the World with Fuzzy Logic, p. 271-295 , Eds: Novák V., Perfilieva I., Physica Verlag, (Heidelberg 2000) Studies in Fuzziness and Soft Computing. vol.57 [2000]
 27. Mesiar Radko, Thiele H.On T-quantifiers and S-quantifiers , Discovering the World with Fuzzy Logic, p. 310-326 , Eds: Novák V., Perfilieva I., Physica Verlag, (Heidelberg 2000) Studies in Fuzziness and Soft Computing. vol.57 [2000]
 28. Klement E.P., Mesiar Radko, Pap E.Triangular norms - basic properties and representation theorems , Discovering the World with Fuzzy Logic, p. 63-81 , Eds: Novák V., Perfilieva I., Physica Verlag, (Heidelberg 2000) Studies in Fuzziness and Soft Computing. vol.57 [2000]
 29. Klement E.P., Mesiar Radko, Pap E.Triangular Norms, Kluwer, (Dordrecht 2000) [2000]
 30. Dubois D., Kerre E. E., Mesiar Radko, Prade H.Fuzzy interval analysis , Fundamentals of Fuzzy Sets, p. 483-582 , Eds: Dubois D., Prade H., Kluwer Academic, (Boston 2000) The Handbooks of Fuzzy Sets Series. [2000]
 31. Mesiar RadkoFuzzy calculus based on continuous Archimedean t-norms: A basis for intelligent computing , Quo Vadis Computational Intelligence? New Trends and Approaches in Computational Intelligence, p. 224-231 , Eds: Sinčák P., Vaščák J., Physica Verlag, (Heidelberg 2000) [2000]
 32. Benvenuti P., Mesiar RadkoIntegrals with respect to a general fuzzy measure , Fuzzy Measures and Integrals. Theory and Applications, p. 205-232 , Eds: Grabisch M., Murofushi T., Sugeno M., Physica Verlag, (Heidelberg 2000) [2000]
 33. Novák VilémFormal theories in fuzzy logic , Fuzzy Sets, Logics and Reasoning about Knowledge, p. 213-235 , Eds: Dubois D., Klement E. P., Prade H., Kluwer Academic, (Dordrecht 1999) Applied Logic Series. vol.15 [1999]
 34. Mareš MilanThe importance of knowing fuzzy zero , Begabtenförderung im MINT-Bereich. (Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften, Technik), p. 79-92 , Eds: Hitzler P., Kalmbach G., Aegis, (Ulm 1999) vol.3 [1999]
 35. Novák Vilém, Perfilieva I., Močkoř J.Mathematical Principles of Fuzzy Logic, Kluwer, (Boston 1999) Engineering and Computer Science. vol.517 [1999]
 36. Novák Vilém, Perfilieva I.Evaluating linguistic expressions and functional fuzzy theories in fuzzy logic , Computing with Words in Information/Intelligent Systems 1. Foundations, p. 383-406 , Eds: Zadeh L. A., Kacprzyk J., PhysicaVerlag, (Heidelberg 1999) Studies in Fuzziness and Soft Computing. vol.33 [1999]
 37. Mareš Milan, Mesiar RadkoCalculation over verbal quantities , Computing with Words in Information/Intelligent Systems 1. Foundations, p. 409-427 , Eds: Zadeh L. A., Kacprzyk J., PhysicaVerlag, (Heidelberg 1999) Studies in Fuzziness and Soft Computing. vol.33 [1999]
 38. Mareš Milan, Mesiar RadkoVagueness of verbal variables , Soft Computing in Financial Engineering, p. 3-20 , Eds: Ribeiro R. A., Zimmermann H.-J., Yager R. R., Kacprzyk J., Springer, (Heidelberg 1999) Studies in Fuzziness and Soft Computing. vol.28 [1999]
 39. Mareš MilanSharing vague profit in fuzzy cooperation , Soft Computing in Financial Engineering, p. 51-69 , Eds: Ribeiro R. A., Zimmermann H.-J., Yager R. R., Kacprzyk J., Springer, (Heidelberg 1999) Studies in Fuzziness and Soft Computing. vol.28 [1999]
 40. Mareš MilanMetoda kritické cesty v reálných podmínkách , Manažerské rozhledy 97. Sborník odborných článků, p. 54-64, Fakulta managementu JU, (Jindřichův Hradec 1997) [1997]
 41. Mareš MilanUmělá inteligence se dobře prodává , Manažerské rozhledy 97. Sborník odborných článků, p. 22-28, Fakulta managementu JU, (Jindřichův Hradec 1997) [1997]
 42. Vošvrda MiloslavVýkonnost transformujících se ekonomik: Substituční vztah output-inflace , Česká republika a ekonomické transformace ve střední a východní Evropě, p. 127-132 , Eds: Švejnar J., Academia, (Praha 1997) [1997]
 43. Vošvrda MiloslavPhillips curve and market situations , The Privatization Process in East-Central Europe, p. 279-305 , Eds: Mejstřík M., Kluwer, (Amsterdam 1997) [1997]
 44. Mesiar RadkoFuzzy sets, difference posets and MV-algebras , Fuzzy Logic and Soft Computing, p. 345-352 , Eds: Bouchon-Meunier B., Yager R. R., Zadeh L. A., World Scientific, (Singapore 1995) Advances in Fuzzy Systems - Applications and Theory. vol.4 [1995]
 45. Vošvrda MiloslavEfficiency of transitional economies: The output-inflation tradeoff , The Czech Republic and Economic Transition in Eastern Europe, p. 151-158 , Eds: Svejnar J., Academic Press, (San Diego 1995) [1995]

 1. Zila Eric, Kukačka JiříMoment set selection for the SMM using simple machine learning , Journal of Economic Behavior & Organization vol.212, 1 (2023), p. 366-391 [2023] Download DOI: 10.1016/j.jebo.2023.05.040
 2. Šmíd Martin, Berec L., Trnka J.Reply to Llibre et al , Journal of Infectious Diseases vol.226, 5 (2022), p. 941-941 [2022] Download DOI: 10.1093/infdis/jiac258
 3. Šmíd Martin, Berec L., Trnka J.Response to Beran et al , Journal of Infectious Diseases vol.226, 5 (2022), p. 944-945 [2022] Download DOI: 10.1093/infdis/jiac259
 4. Mesiar Radko, Li J., Ouyang Y., Šeliga A.A new class of decomposition integrals on finite spaces , International Journal of Approximate Reasoning vol.149, 1 (2022), p. 192-205 [2022] Download Download DOI: 10.1016/j.ijar.2022.08.004
 5. Mesiar Radko, Kolesárová A.Rectangles-based discrete universal fuzzy integrals , International Journal of Approximate Reasoning vol.148, 1 (2022), p. 162-173 [2022] Download Download DOI: 10.1016/j.ijar.2022.06.003
 6. Baruník Jozef, Bevilacqua M., Tunaru R.Asymmetric Network Connectedness of Fears , Review of Economics and Statistics vol.104, 6 (2022), p. 1304-1316 [2022] Download Download DOI: 10.1162/rest_a_01003
 7. Kukačka Jiří, Krištoufek LadislavDoes parameterization affect the complexity of agent-based models? , Journal of Economic Behavior & Organization vol.192, 1 (2021), p. 324-356 [2021] Download Download DOI: 10.1016/j.jebo.2021.10.007
 8. Vainer J., Kukačka JiříNash Q-learning agents in Hotelling's model: Reestablishing equilibrium , Communications in Nonlinear Science and Numerical Simulation vol.99, 105805 [2021] Download Download DOI: 10.1016/j.cnsns.2021.105805
 9. Kočenda Evžen, Iwasaki I.Bank Survival in Central and Eastern Europe , International Review of Economics & Finance vol.69, 1 (2020), p. 860-878 [2020] Download Download DOI: 10.1016/j.iref.2020.06.020
 10. Zapletal F., Šmíd Martin, Kopa M.Multi-stage emissions management of a steel company , Annals of Operations Research vol.292, 2 (2020), p. 735-751 [2020] Download Download DOI: 10.1007/s10479-019-03192-4
 11. Agahi H., Mehri-Dehnavi H., Mesiar RadkoMonte Carlo integration for Choquet integral , International Journal of Intelligent Systems vol.34, 6 (2019), p. 1348-1358 [2019] Download Download DOI: 10.1002/int.22112
 12. Polach J., Kukačka JiříProspect Theory in the Heterogeneous Agent Model , Journal of Economic Interaction and Coordination vol.14, 1 (2019), p. 147-174 [2019] Download Download DOI: 10.1007/s11403-018-0219-6
 13. Kaňková Vlasta, Omelchenko VadymStochastic optimization problems with second order stochastic dominance constraints via Wasserstein metric , Kybernetika vol.54, 6 (2018), p. 1231-1246, 19th Joint Czech -German-Slovak Conference on Mathematical Methods in Economy and Industry (MMEI), (Jindřichův Hradec, CZ, 20180604) [2018] Download DOI: 10.14736/kyb-2018-6-1231
 14. Sladký KarelRisk-sensitive Average Optimality in Markov Decision Processes , Kybernetika vol.54, 6 (2018), p. 1218-1230, Mathematical Methods in Economy and Industry 2017, (Jindřichův Hradec, CZ, 20170904) [2018] Download DOI: 10.14736/kyb-2018-6-1218
 15. Kočenda Evžen, Brůha J.Bankovní sektor a státní riziko v Evropské unii , Politická ekonomie vol.66, 3 (2018), p. 366-383 [2018] Download DOI: 10.18267/j.polek.1193
 16. Kočenda Evžen, Poghosyan K.Export sophistication: A dynamic panel data approach , Emerging Markets Finance and Trade vol.54, 12 (2018), p. 2799-2814 [2018] Download DOI: 10.1080/1540496X.2017.1412305
 17. Agahi H., Mesiar RadkoOn Choquet-Pettis Expectation of Banach-Valued Functions: A Counter Example , International Journal of Uncertainty Fuzziness and Knowledge-Based Systems vol.26, 2 (2018), p. 255-259 [2018] Download DOI: 10.1142/S0218488518500137
 18. Kočenda EvženSurvey of volatility and spillovers on financial markets , Prague Economic Papers vol.27, 3 (2018), p. 293-305 [2018] Download DOI: 10.18267/j.pep.650
 19. Baumöhl E., Kočenda Evžen, Lyócsa S., Výrost T.Networks of volatility spillovers among stock markets , Physica. A : Statistical Mechanics and its Applications vol.490, 1 (2018), p. 1555-1574 [2018] Download DOI: 10.1016/j.physa.2017.08.123
 20. Baruník J., Vácha LukášDo co-jumps impact correlations in currency markets? , Journal of Financial Markets vol.37, 1 (2018), p. 97-119 [2018] Download DOI: 10.1016/j.finmar.2017.11.004
 21. Hazarika P., Borkotokey S., Mesiar RadkoBi-cooperative games in bipolar fuzzy settings , International Journal of General Systems vol.47, 1 (2018), p. 51-66 [2018] Download DOI: 10.1080/03081079.2017.1388800
 22. Krištoufek Ladislav, Vošvrda MiloslavHerding, minority game, market clearing and efficient markets in a simple spin model framework , Communications in Nonlinear Science and Numerical Simulation vol.54, 1 (2018), p. 148-155 [2018] Download DOI: 10.1016/j.cnsns.2017.05.025
 23. Sladký KarelSecond Order Optimality in Markov Decision Chains , Kybernetika vol.53, 6 (2017), p. 1086-1099 [2017] Download DOI: 10.14736/kyb-2017-6-1086
 24. Kraicová Lucie, Baruník JozefEstimation of long memory in volatility using wavelets , Studies in Nonlinear Dynamics and Econometrics vol.21, 20160101 [2017] Download DOI: 10.1515/snde-2016-0101
 25. Baruník Jozef, Kočenda Evžen, Vácha LukášAsymmetric volatility connectedness on the forex market , Journal of International Money and Finance vol.77, 1 (2017), p. 39-56 [2017] Download DOI: 10.1016/j.jimonfin.2017.06.003
 26. Ouyang Y., Li J., Mesiar RadkoOn linearity of pan-integral and pan-integrable functions space , International Journal of Approximate Reasoning vol.90, 1 (2017), p. 307-318 [2017] Download DOI: 10.1016/j.ijar.2017.08.001
 27. Agahi H., Mesiar Radko, Babakhani A.Generalized expectation with general kernels on g-semirings and its applications , Revista de la Real Academia de Ciencias Exactas, Fisicas y Naturales vol.111, 3 (2017), p. 863-875 [2017] Download DOI: 10.1007/s13398-016-0322-2
 28. Mesiar Radko, Li J., Ouyang Y.On the equality of integrals , Information Sciences vol.393, 1 (2017), p. 82-90 [2017] Download DOI: 10.1016/j.ins.2017.02.015
 29. Chen T., Mesiar Radko, Li J., Stupňanová A.Possibility and necessity measures and integral equivalence , International Journal of Approximate Reasoning vol.86, 1 (2017), p. 62-72 [2017] Download DOI: 10.1016/j.ijar.2017.04.008
 30. Ouyang Y., Li J., Mesiar RadkoOn the equivalence of the Choquet, pan- and concave integrals on finite spaces , Journal of Mathematical Analysis and Applications vol.456, 1 (2017), p. 151-162 [2017] Download DOI: 10.1016/j.jmaa.2017.06.086
 31. Krištoufek LadislavFractal approach towards power-law coherency to measure cross-correlations between time series , Communications in Nonlinear Science and Numerical Simulation vol.50, 1 (2017), p. 193-200 [2017] Download DOI: 10.1016/j.cnsns.2017.02.018
 32. Avdulaj Krenar, Baruník JozefSemiparametric nonlinear quantile regression model for financial returns , Studies in Nonlinear Dynamics and Econometrics vol.21, 1 (2017), p. 81-97 [2017] Download DOI: 10.1515/snde-2016-0044
 33. Agahi H., Mesiar RadkoProbability inequalities for decomposition integrals , Journal of Computational and Applied Mathematics vol.315, 1 (2017), p. 240-248 [2017] Download DOI: 10.1016/j.cam.2016.11.014
 34. Krištoufek Ladislav, Vošvrda MiloslavGold, currencies and market efficiency , Physica. A : Statistical Mechanics and its Applications vol.449, 1 (2016), p. 27-34 [2016] Download Download DOI: 10.1016/j.physa.2015.12.075
 35. Krištoufek LadislavPower-law cross-correlations estimation under heavy tails , Communications in Nonlinear Science and Numerical Simulation vol.40, 1 (2016), p. 163-172 [2016] Download DOI: 10.1016/j.cnsns.2016.04.010
 36. Agahi H., Mesiar RadkoStolarsky's inequality for Choquet-like expectation , Mathematica Slovaca vol.66, 5 (2016), p. 1235-1248 [2016] Download DOI: 10.1515/ms-2016-0219
 37. Gapko Petr, Šmíd MartinMulti-Period Structural Model of a Mortgage Portfolio with Cointegrated Factors , Finance a úvěr-Czech Journal of Economics and Finance vol.66, 6 (2016), p. 565-574 [2016] Download
 38. Adam Lukáš, Branda MartinNonlinear Chance Constrained Problems: Optimality Conditions, Regularization and Solvers , Journal of Optimization Theory and Applications vol.170, 2 (2016), p. 419-436 [2016] Download DOI: 10.1007/s10957-016-0943-9
 39. Frensch R., Hanousek J., Kočenda EvženTrade in parts and components across Europe , Finance a úvěr-Czech Journal of Economics and Finance vol.66, 3 (2016), p. 236-262 [2016] Download
 40. Šmíd MartinEstimation of zero-intelligence models by L1 data , Quantitative Finance vol.16, 9 (2016), p. 1423-1444 [2016] Download DOI: 10.1080/14697688.2016.1149612
 41. Adam Lukáš, Branda MartinSparse optimization for inverse problems in atmospheric modelling , Environmental Modelling & Software vol.79, 3 (2016), p. 256-266 [2016] Download DOI: 10.1016/j.envsoft.2016.02.002
 42. Krištoufek Ladislav, Vošvrda MiloslavGold, currencies and market efficiency , Physica. A : Statistical Mechanics and its Applications vol.449, 1 (2016), p. 27-34 [2016] Download DOI: 10.1016/j.physa.2015.12.075
 43. Zapletal F., Šmíd MartinMean-risk optimal decision of a steel company under emission control , Central European Journal of Operations Research vol.24, 2 (2016), p. 435-454 [2016] Download DOI: 10.1007/s10100-015-0430-7
 44. Kaňková VlastaA remark on multiobjective stochastic optimization via strongly convex functions , Central European Journal of Operations Research vol.24, 2 (2016), p. 309-333 [2016] Download DOI: 10.1007/s10100-015-0414-7
 45. Baruník Jozef, Kočenda Evžen, Vácha LukášGold, oil, and stocks: Dynamic correlations , International Review of Economics & Finance vol.42, 1 (2016), p. 186-201 [2016] Download DOI: 10.1016/j.iref.2015.08.006
 46. Mesiar Radko, Stupňanová A., Yager R. R.Generalizations of OWA Operators , IEEE Transactions on Fuzzy Systems vol.23, 6 (2015), p. 2154-2152 [2015] Download DOI: 10.1109/TFUZZ.2015.2406888
 47. Klement E.P., Mesiar RadkoOn the Expected Value of Fuzzy Events , International Journal of Uncertainty Fuzziness and Knowledge-Based Systems vol.23, p. 57-74 [2015] Download DOI: 10.1142/S021848851540005X
 48. Krištoufek LadislavOn the interplay between short and long term memory in the power-law cross-correlations setting , Physica. A : Statistical Mechanics and its Applications vol.421, 1 (2015), p. 218-222 [2015] Download DOI: 10.1016/j.physa.2014.11.040
 49. Krištoufek LadislavCan the bivariate Hurst exponent be higher than an average of the separate Hurst exponents? , Physica. A : Statistical Mechanics and its Applications vol.431, 1 (2015), p. 124-127 [2015] Download DOI: 10.1016/j.physa.2015.02.086
 50. Borkotokey S., Hazarika P., Mesiar RadkoA multilinear extension of a class of fuzzy bi-cooperative games , Journal of Intelligent & Fuzzy Systems vol.28, 2 (2015), p. 681-691 [2015] Download DOI: 10.3233/IFS-141349
 51. Mesiar Radko, Li J., Pap E.Superdecomposition integrals , Fuzzy Sets and Systems vol.259, 1 (2015), p. 3-11 [2015] Download DOI: 10.1016/j.fss.2014.05.003
 52. Ouyang Y., Li J., Mesiar RadkoRelationship between the concave integrals and the pan-integrals on finite spaces , Journal of Mathematical Analysis and Applications vol.424, 2 (2015), p. 975-987 [2015] Download DOI: 10.1016/j.jmaa.2014.11.058
 53. Krištoufek LadislavFinite sample properties of power-law cross-correlations estimators , Physica. A : Statistical Mechanics and its Applications vol.419, 1 (2015), p. 513-525 [2015] Download DOI: 10.1016/j.physa.2014.10.068
 54. Krištoufek LadislavMeasuring correlations between non-stationary series with DCCA coefficient , Physica. A : Statistical Mechanics and its Applications vol.402, 1 (2014), p. 291-298 [2014] Download DOI: 10.1016/j.physa.2014.01.058
 55. Krištoufek LadislavLeverage effect in energy futures , Energy Economics vol.45, 1 (2014), p. 1-9 [2014] Download DOI: 10.1016/j.eneco.2014.06.009
 56. Krištoufek Ladislav, Janda K., Zilberman D.Price transmission between biofuels, fuels and food commodities , Biofuels Bioproducts & Biorefining-Biofpr vol.8, 3 (2014), p. 362-373 [2014] Download DOI: 10.1002/bbb.1464
 57. Klement E.P., Manzi M., Mesiar RadkoUltramodularity and copulas , Rocky Mountain Journal of Mathematics vol.44, 1 (2014), p. 189-202 [2014] Download DOI: 10.1216/RMJ-2014-44-1-189
 58. Klement E.P., Mesiar Radko, Spizzichino F., Stupňanová A.Universal integrals based on copulas , Fuzzy Optimization and Decision Making vol.13, 3 (2014), p. 273-286 [2014] Download DOI: 10.1007/s10700-014-9182-4
 59. Greco S., Mesiar Radko, Rindone F.Discrete bipolar universal integrals , Fuzzy Sets and Systems vol.252, 1 (2014), p. 55-65 [2014] Download DOI: 10.1016/j.fss.2014.02.002
 60. Kopa Miloš, Tichý T.No-Arbitrage Condition of Option Implied Volatility and Bandwidth Selection , The Anthropologist: international journal of contemporary and applied studies of man vol.17, 3 (2014), p. 751-755 [2014] Download
 61. Krištoufek Ladislav, Luňáčková P.Long-term memory in electricity prices: Czech market evidence , Finance a úvěr-Czech Journal of Economics and Finance vol.63, 5 (2013), p. 407-424 [2013] Download
 62. Kaňková VlastaRisk Measures in Optimization Problems via Empirical Estimates , Acta Universitatis Carolinae. Oeconomica vol.7, 3 (2013), p. 162-177 [2013] Download
 63. Sladký KarelRisk-Sensitive and Mean Variance Optimality in Markov Decision Processes , Acta Oeconomica Pragensia vol.7, 3 (2013), p. 146-161 [2013] Download
 64. Avdulaj Krenar, Baruník JozefCan We Still Benefit from International Diversification? The Case of the Czech and German Stock Markets , Finance a úvěr-Czech Journal of Economics and Finance vol.63, 5 (2013), p. 425-442 [2013] Download
 65. Baruník Jozef, Vácha LukášContagion among Central and Eastern European stock markets during the financial crisis , Finance a úvěr-Czech Journal of Economics and Finance vol.63, 5 (2013), p. 443-453 [2013] Download
 66. Krištoufek LadislavMixed-correlated ARFIMA processes for power-law cross-correlations , Physica. A : Statistical Mechanics and its Applications vol.392, 24 (2013), p. 6484-6493 [2013] Download DOI: 10.1016/j.physa.2013.08.041
 67. Mareš Milan, Mesiar RadkoInformation in vague data sources , Kybernetika vol.49, 3 (2013), p. 433-445 [2013] Download
 68. Kodera Jan, Van Tran Q., Vošvrda MiloslavComplex Price Dynamics in the Modified Kaldorian Model , Prague Economic Papers vol.22, 3 (2013), p. 358-384 [2013] Download
 69. Agahi H., Mohammadpour A., Mesiar Radko, Ouyang Y.On a strong law of large numbers for monotone measures , Statistics & Probability Letters vol.83, 4 (2013), p. 1213-1218 [2013] Download DOI: 10.1016/j.spl.2013.01.021
 70. Mesiar Radko, Li J., Pap E.Discrete pseudo-integrals , International Journal of Approximate Reasoning vol.54, 3 (2013), p. 357-364 [2013] Download DOI: 10.1016/j.ijar.2012.07.008
 71. Krištoufek Ladislav, Vošvrda MiloslavMeasuring capital market efficiency: Global and local correlations structure , Physica. A : Statistical Mechanics and its Applications vol.392, 1 (2013), p. 184-193 [2013] Download DOI: 10.1016/j.physa.2012.08.003
 72. Omelchenko VadymBehavior and Convergence of Wasserstein Metric in the Framework of Stable Distributions , Bulletin of the Czech Econometric Society vol.2012, 30 (2012), p. 124-138 [2012] Download
 73. Sladký KarelSome Remarks on Stochastic Versions of the Ramsey Growth Model , Bulletin of the Czech Econometric Society vol.19, 29 (2012), p. 139-152 [2012] Download
 74. Šmíd MartinUnit Stratified Sampling as a Tool for Approximation of Stochastic Optimization Problems , Bulletin of the Czech Econometric Society vol.19, 30 (2012), p. 153-169 [2012] Download
 75. Derviz Alexis, Raková M.Parent Influence on Loan Pricing by Czech Banks , Prague Economic Papers vol.21, 4 (2012), p. 434-449 [2012] Download
 76. Gapko Petr, Šmíd MartinModeling a Distribution of Mortgage Credit Losses , Ekonomický časopis vol.60, 10 (2012), p. 1005-1023 [2012] Download
 77. Agahi H., Mohammadpour A., Mesiar Radko, Vaezpour M. S.Liapunov-type inequality for universal integral , International Journal of Intelligent Systems vol.27, 10 (2012), p. 908-925 [2012] Download DOI: 10.1002/int.21553
 78. Derviz AlexisFinancial Frictions and Real Implications of Macroprudential Policies , Financial Markets and Portfolio Management vol.3, 26 (2012), p. 333-368 [2012] Download DOI: 10.1007/s11408-012-0189-y
 79. Baruník Jozef, Aste T., Di Matteo T., Liu R.Understanding the source of multifractality in financial markets , Physica. A : Statistical Mechanics and its Applications vol.391, 17 (2012), p. 4234-4251 [2012] Download DOI: 10.1016/j.physa.2012.03.037
 80. Houda Michal, Kaňková VlastaEmpirical Estimates in Economic and Financial Optimization Problems , Bulletin of the Czech Econometric Society vol.19, 29 (2012), p. 50-69 [2012] Download
 81. Branda M., Kopa MilošDEA-Risk Efficiency and Stochastic Dominance Efficiency of Stock Indices , Finance a úvěr-Czech Journal of Economics and Finance vol.62, 2 (2012), p. 106-124 [2012] Download
 82. Gapko Petr, Šmíd MartinDynamic Multi-Factor Credit Risk Model with Fat-Tailed Factors , Finance a úvěr-Czech Journal of Economics and Finance vol.62, 2 (2012), p. 125-140 [2012] Download
 83. Šmíd MartinProbabilistic properties of the continuous double auction , Kybernetika vol.48, 1 (2012), p. 50-82 [2012] Download
 84. Vácha Lukáš, Baruník Jozef, Vošvrda MiloslavHow do skilled traders change the structure of the market , International Review of Financial Analysis vol.23, 1 (2012), p. 66-71 [2012] Download DOI: 10.1016/j.irfa.2011.06.011
 85. Voříšek JanEstimating Stochastic Cusp Model Using Transition Density , Bulletin of the Czech Econometric Society vol.18, 28 (2011), p. 84-95 [2011] Download
 86. Baruník Jozef, Baruníková M.Neural Networks as Semiparametric Option Pricing Tool , Bulletin of the Czech Econometric Society vol.18, 28 (2011), p. 66-83 [2011] Download
 87. Jurio A., Pagola M., Mesiar Radko, Beliakov G., Bustince H.Image magnification using interval information , IEEE Transactions on Image Processing vol.20, 11 (2011), p. 3112-3123 [2011] Download DOI: 10.1109/TIP.2011.2158227
 88. Derviz AlexisInformation, Sentiment, and Price in a Fast Order-Driven Market , IUP Journal of Financial Risk Management vol.8, 3 (2011), p. 43-75 [2011] Download
 89. Durante F., Jaworski P., Mesiar RadkoInvariant dependence structures and Archimedean copulas , Statistics & Probability Letters vol.81, 12 (2011), p. 1995-2003 [2011] Download DOI: 10.1016/j.spl.2011.08.018
 90. Afonso A., Baxa Jaromír, Slavík M.Fiscal developments and financial stress: a threshold VAR analysis , European Central Bank Working Paper Series vol.2011, 1319 (2011), p. 1-60 [2011] Download
 91. Horváth RomanResearch & development and growth: A Bayesian model averaging analysis , Economic Modelling vol.28, 6 (2011), p. 2669-2673, Society for Non-linear Dynamics and Econometrics Annual Conferencen, (Washington DC, US, 16.03.2011-18.03.2011) [2011] Download DOI: 10.1016/j.econmod.2011.08.007
 92. Krtek Jiří, Vošvrda MiloslavComparing Neural Networks and ARMA Models in Artificial Stock Market , Bulletin of the Czech Econometric Society vol.18, 28 (2011), p. 53-65 [2011] Download
 93. Agahi H., Ouyang Y., Mesiar Radko, Pap E., Štrbojaf M.Hölder and Minkowski type inequalities for pseudo-integral , Applied Mathematics and Computation vol.217, 21 (2011), p. 8630-8639 [2011] Download DOI: 10.1016/j.amc.2011.03.100
 94. Klement P. E., Manzi M., Mesiar RadkoUltramodular aggregation functions , Information Sciences vol.181, 19 (2011), p. 4101-4111 [2011] Download DOI: 10.1016/j.ins.2011.05.021
 95. Derviz AlexisReal Implications of Bursting Asset Price Bubbles in Economies with Bank Credit , Finance a úvěr-Czech Journal of Economics and Finance vol.61, 1 (2011), p. 92-116 [2011]
 96. Mareš MilanInformation measures and uncertainty of particular symbols , Kybernetika vol.47, 1 (2011), p. 144-163 [2011] Download
 97. Derviz Alexis, Podpiera J.Lending Behavior of Multinational Bank Affiliates , Risk Governance and Control: Financial Markets & Institutions vol.1, 1 (2011), p. 19-36 [2011] Download
 98. Víšek Jan ÁmosHeteroscedasticity resistant robust covariance matrix estimator , Bulletin of the Czech Econometric Society vol.17, 27 (2010), p. 33-49 [2010] Download
 99. Hamzeh A., Mesiar Radko, Yao O., Endre P., Mirjama Š.Berwald type inequality for Sugeno integral , Applied Mathematics and Computation vol.217, 8 (2010), p. 4100-4108 [2010] Download DOI: 10.1016/j.amc.2010.10.027
 100. Vošvrda MiloslavEditorial , AUCO Czech Economic Review vol.4, 3 (2010), p. 234-235 [2010] Download
 101. Krištoufek LadislavOn spurious anti-persistence in the US stock indices , Chaos Solitons & Fractals vol.43, 1 (2010), p. 68-78 [2010] Download DOI: 10.1016/j.chaos.2010.09.001
 102. Gapko Petr, Šmíd MartinModeling a Distribution of Mortgage Credit Losses , IES Working Papers vol.23, 23 (2010), p. 1-23 [2010] Download
 103. Mesiar Radko, Sempi C.Ordinal sums and idempotents of copulas , Aequationes Mathematicae vol.79, p. 39-52 [2010] Download DOI: 10.1007/s00010-010-0013-6
 104. Baruník Jozef, Vácha LukášMonte Carlo-based tail exponent estimator , Physica. A : Statistical Mechanics and its Applications vol.389, 21 (2010), p. 4863-4874 [2010] Download DOI: 10.1016/j.physa.2010.06.054
 105. Kaňková VlastaEmpirical Estimates in Stochastic Optimization via Distribution Tails , Kybernetika vol.46, 3 (2010), p. 459-471, International Conference on Mathematical Methods in Economy and Industry, (České Budějovice, CZ, 15.06.2009-18.06.2009) [2010] Download
 106. Sladký KarelIdentification of Optimal Policies in Markov Decision Processes , Kybernetika, 3 (2010), p. 558-570, International Conference on Mathematical Methods in Economy and Industry, (České Budějovice, CZ, 15.06.2009-18.06.2009) [2010] Download
 107. Baruník Jozef, Krištoufek LadislavOn Hurst exponent estimation under heavy-tailed distributions , Physica. A : Statistical Mechanics and its Applications vol.389, 18 (2010), p. 3844-3855 [2010] Download DOI: 10.1016/j.physa.2010.05.025
 108. Krištoufek LadislavLocal Scaling Properties and Market Turning Points at Prague Stock Exchange , Acta physica Polonica. B vol.41, 6 (2010), p. 1001-1014 [2010] Download
 109. Durante F., Mesiar RadkoL-infinity-measure of non-exchangeability for bivariate extreme value and Archimax copulas , Journal of Mathematical Analysis and Applications vol.180, 3 (2010), p. 610-165 [2010] Download DOI: 10.1016/j.jmaa.2010.04.005
 110. Krištoufek LadislavLong-range dependence in returns and volatility of Central European Stock Indices , Bulletin of the Czech Econometric Society vol.17, 27 (2010), p. 50-67 [2010] Download
 111. Baruník Jozef, Vácha LukášMonte Carlo-Based Tail Exponent Estimator , IES Working Paper vol.2010, 6 (2010), p. 1-26 [2010] Download
 112. Ahagi H., Mesiar Radko, Ouyang Y.Chebyshev type inequalities for pseudo-integrals , Nonlinear Analysis: Theory, Methods & Applications vol.72, 6 (2010), p. 2737-2743 [2010] Download DOI: 10.1016/j.na.2009.11.017
 113. Bustince H., Fernández J., Mesiar Radko, Montero J., Orduna R.Overlap functions , Nonlinear Analysis: Theory, Methods & Applications vol.72, p. 1488-1499 [2010] Download DOI: 10.1016/j.na.2009.08.033
 114. Derviz AlexisFunding Costs and Loan Pricing by Multinational Bank Affiliates , Working Paper CNB vol.9, 9 (2009), p. 1-48 [2009] Download
 115. Baruník Jozef, Vácha Lukáš, Vošvrda MiloslavSmart predictors in the heterogeneous agent model , Journal of Economic Interaction and Coordination vol.4, 2 (2009), p. 163-172 [2009] DOI: 10.1007/s11403-009-0051-0
 116. Baruník Jozef, Vošvrda MiloslavCan a stochastic cusp catastrophe model explain stock market crashes? , Journal of Economic Dynamics & Control vol.33, 10 (2009), p. 1824-1836 [2009] DOI: 10.1016/j.jedc.2009.04.004
 117. Mareš Milan, Vlach M.Alternative representation of fuzzy coalitions , International Journal of Uncertainty Fuzziness and Knowledge-Based Systems vol.17, 3 (2009), p. 345-364 [2009]
 118. Bustince H., Montero J., Mesiar RadkoMigrativity of aggregation functions , Fuzzy Sets and Systems vol.160, 6 (2009), p. 766-777 [2009] Download DOI: 10.1016/j.fss.2008.09.018
 119. Mesiar Radko, Kolesárová A.Parametric characterization of aggregation functions , Fuzzy Sets and Systems vol.160, 6 (2009), p. 816-831 [2009] Download DOI: 10.1016/j.fss.2008.08.002
 120. Mesiar Radko, Jayaram B.I-Fuzzy equivalence relations and I-fuzzy partitions , Information Sciences vol.179, 9 (2009), p. 1278-1297 [2009] Download DOI: 10.1016/j.ins.2008.12.027
 121. Mareš MilanTwo fuzzy zeros, two fuzzy units , International Journal of Innovative Computing, Information and Control, 5 (2008), p. 1243-1250 [2008]
 122. Mayor G., Mesiar Radko, Torrens J.On quasi-homogeneous copulas , Kybernetika vol.44, 6 (2008), p. 745-756 [2008] Download
 123. Vácha Lukáš, Vošvrda MiloslavWavelets and Sentiment in the Heterogeneous Agents Model , Bulletin of the Czech Econometric Society vol.15, 25 (2008), p. 41-56 [2008] Download
 124. Kuchyňka AlexandrAn Empirical Application of a Two-Factor Model of Stochastic Volatility , Prague Economic Papers vol.17, 3 (2008), p. 243-253 [2008] Download
 125. Baruník JozefHow Do Neural Networks Enhance the Predictability of Central European Stock Returns? , Finance a úvěr-Czech Journal of Economics and Finance vol.58, p. 359-376 [2008] Download
 126. Durante F., Kolesárová A., Mesiar Radko, Sempi C.Semilinear copulas , Fuzzy Sets and Systems vol.159, 1 (2008), p. 63-76 [2008] Download DOI: 10.1016/j.fss.2007.09.001
 127. Šmíd MartinPrice Tails in the Smith and Farmer's Model , Bulletin of the Czech Econometric Society vol.15, 25 (2008), p. 31-40 [2008] Download
 128. Kolesárová A., Mesiar Radko, Sempi C.Measure-Preserving Transformations, Copulae and Compatibility , Mediterranean Journal of Mathematics vol.3, 5 (2008), p. 325-339 [2008] DOI: 10.1007/s00009-008-0153-2
 129. Mareš Milan, Vlach M.Disjointness of Fuzzy Coalitions , Kybernetika vol.44, 3 (2008), p. 416-429 [2008]
 130. Derviz Alexis, Podpiera J.Predicting Bank CAMELS and S&P Ratings. The Case of Czech Republic , Emerging Markets Finance and Trade vol.44, 1 (2008), p. 87-101 [2008]
 131. Mesiar Radko, Mesiarová A.Fuzzy Integrals - What are they? , International Journal of Intelligent Systems vol.23, 2 (2008), p. 199-212 [2008]
 132. Mareš MilanFuzzy data in statistics , Kybernetika vol.43, 4 (2007), p. 491-502, PRASTAN 2000, (Bezovec, SK, 22.05.2000-26.05.2000) [2007]
 133. Saminger-Platz S., Mesiar Radko, Dubois D.Aggregation operators and commuting , IEEE Transactions on Fuzzy Systems vol.15, 6 (2007), p. 1032-1045 [2007]
 134. Houda MichalRole of Dependence in Chance-constrained and Robust Programming , Acta Oeconomica Pragensia vol.15, 4 (2007), p. 111-120 [2007]
 135. Vácha LukášFractal Properties of the Financial Market , Acta Oeconomica Pragensia, 4 (2007), p. 49-55 [2007]
 136. Kaňková VlastaMultistage Stochastic Programming via Autoregressive Sequences , Acta Oeconomica Pragensia vol.15, 4 (2007), p. 99-110 [2007]
 137. Sladký KarelStochastic Growth Models with No Discounting , Acta Oeconomica Pragensia vol.15, 4 (2007), p. 88-98 [2007]
 138. Šmíd MartinAre Limit Orders Rational? , Acta Oeconomica Pragensia vol.14, 4 (2007), p. 32-38 [2007]
 139. Šmíd MartinOn Uselessness of Limit Orders , Bulletin of the Czech Econometric Society vol.2007, 24 (2007), p. 45-57 [2007]
 140. Durante F., Kolesárová A., Mesiar Radko, Sempi C.Copulas with given diagonal sections: Novel constructions and applications , International Journal of Uncertainty Fuzziness and Knowledge-Based Systems vol.15, 4 (2007), p. 397-410 [2007]
 141. Kolesárová A., Mayor G., Mesiar RadkoWeighted ordinal means , Information Sciences vol.177, 18 (2007), p. 3822-3830 [2007]
 142. Klacek J., Vošvrda Miloslav, Schlosser Š.KLE Translog production function and total factor productivity , Statistika: Statistics and Economy Journal vol.87, 4 (2007), p. 261-274 [2007]
 143. Vošvrda Miloslav, Vácha LukášHeterogeneous Agents Model with the Worst Out Algorithm , AUCO Czech Economic Review, 1 (2007), p. 54-66 [2007]
 144. Vošvrda Miloslav, Vácha LukášWavelet Decomposition of the Financial Market , Prague Economic Papers vol.16, 1 (2007), p. 38-54 [2007]
 145. Mesiar RadkoFuzzy set approach to the utility, preference relations, and aggregation operators , European Journal of Operational Research vol.176, 1 (2007), p. 414-422 [2007]
 146. Sladký Karel, van Dijk N. M.On the Total Reward Variance for Continuous-Time Markov Reward Chains , Journal of Applied Probability vol.43, 4 (2006), p. 1044-1052 [2006]
 147. Brůha J., Derviz AlexisMacroeconomics factors and the balanced value of the Czech Koruna/Euro Exchange rate , Finance a úvěr-Czech Journal of Economics and Finance vol.56, p. 318-343 [2006]
 148. Mesiar Radko, Špirková J.Weighted means and weighting functions , Kybernetika vol.42, 2 (2006), p. 151-160 [2006]
 149. Vácha Lukáš, Vošvrda MiloslavHeterogenous Agents Model with the Worst Out Algorithm , Prague Social Science Studies, 8 (2006), p. 3-19 [2006]
 150. Vošvrda MiloslavEmpirical analysis of persistence and dependence patterns among the capital markets , Prague Economic Papers vol.15, 3 (2006), p. 231-243 [2006]
 151. Mareš Milan, Vlach M.Fuzzy coalitional structures , Mathware and Soft Computing vol.13, 1 (2006), p. 59-70 [2006]
 152. Durante F., Mesiar Radko, Sempi C.On a family of copulas constructed from the diagonal section , Soft Computing vol.8, 10 (2006), p. 490-494 [2006]
 153. Klement E.P., Mesiar RadkoHow non-symmetric can a copula be? , Commentationes Mathematicae Universitatis Carolinae vol.47, 1 (2006), p. 141-148 [2006]
 154. Mareš MilanOpen topics in fuzzy coalitional games with transferable utility , Banach Center Publications vol.71, p. 213-225 [2006]
 155. Mareš MilanModels of multilaterals cooperative behaviour , ERCIM News vol.2006, 64 (2006), p. 37-38 [2006]
 156. Klement E.P., Mesiar Radko, Pap E.Archimedean components of triangular norms , Journal of the Australian Mathematical Society Series A-Pure Mathematics and Statistics vol.22, 78 (2005), p. 239-255 [2005]
 157. Klement E.P., Mesiar Radko, Pap E.Archimax copulas and invariance under transformations , Comptes Rendus Mathematique, p. 755-758 [2005]
 158. Butnariu D., Klement E.P., Mesiar Radko, Navara M.Sufficient triangular norms in many-valued logics with standard negation , Archive for Mathematical Logic vol.14, 44 (2005), p. 829-849 [2005]
 159. Vácha Lukáš, Vošvrda MiloslavDynamical agents' strategies and the fractal market hypothesis , Prague Economic Papers vol.14, 2 (2005), p. 172-179 [2005]
 160. Šmíd MartinStochastic model of thin market with an indivisible commodity , Acta Oeconomica Pragensia vol.13, 1 (2005), p. 94-100 [2005]
 161. Kaňková VlastaMultistage stochastic decision and economic processes , Acta Oeconomica Pragensia vol.13, 1 (2005), p. 119-127 [2005]
 162. Kodera Jan, Sladký Karel, Vošvrda MiloslavA small-open-economy model and endogeous money stock , Acta Oeconomica Pragensia vol.13, 1 (2005), p. 27-34 [2005]
 163. Hlaváček Jiří, Hlaváček M.Cruel alturism , Prague Economic Papers vol.14, 4 (2005), p. 363-374 [2005]
 164. Houda MichalUsing metrics in stability of stochastic programming problems , Acta Oeconomica Pragensia vol.13, 1 (2005), p. 128-134 [2005]
 165. Sladký KarelOn mean reward variance in semi-Markov processes , Mathematical Methods of Operations Research vol.62, 3 (2005), p. 387-397 [2005]
 166. Mesiar RadkoFuzzy measures and integrals , Fuzzy Sets and Systems vol.28, 156 (2005), p. 365-370 [2005]
 167. Klement E.P., Mesiar Radko, Pap E.Different types of continuity of triangular norms revisited , New Matematics and Natural Computation vol.1, 2 (2005), p. 195-211 [2005]
 168. Klement E.P., Mesiar Radko, Pap E.Transformations of copulas , Kybernetika vol.41, 4 (2005), p. 425-434 [2005]
 169. Hlaváček Jiří, Hlaváček M.Ekonomická neracionalita donátora plynoucí z nedůvěry k příjemci dotace , Finance a úvěr-Czech Journal of Economics and Finance vol.54, p. 138-148 [2004]
 170. Hlaváček Jiří, Hlaváček M.Petrohradský paradox a kardinální funkce užitku , Politická ekonomie vol.52, 1 (2004), p. 48-60 [2004]
 171. Calvo T., Mesiar Radko, Yager R. R.Quantitative weights and aggregation , IEEE Transactions on Fuzzy Systems vol.12, 1 (2004), p. 62-69 [2004]
 172. Klement E.P., Mesiar Radko, Pap E.Triangular norms. Position paper III: continuous t-norms , Fuzzy Sets and Systems vol.23, 145 (2004), p. 439-454 [2004]
 173. Klement E.P., Mesiar Radko, Pap E.Problems on triangular norms and related operators , Fuzzy Sets and Systems vol.23, 145 (2004), p. 471-479 [2004]
 174. Mesiar Radko, Saminger S.Domination of ordered weighted averaging operators over t-norms , Soft Computing vol.8, 8 (2004), p. 562-570 [2004]
 175. Derviz AlexisAsset Return Dynamics and the FX Risk Premium in a Decentralized Dealer Market , European Economic Review vol.48, 4 (2004), p. 747-784 [2004]
 176. Bouchon-Meunier B., Mesiar Radko, Ralescu D. A.Linear non-additive set-functions , International Journal of General Systems vol.33, 1 (2004), p. 89-98 [2004]
 177. Klement E.P., Mesiar RadkoMeasure-based aggregation operators , Fuzzy Sets and Systems vol.27, 142 (2004), p. 3-14 [2004]
 178. Benvenuti P., Mesiar RadkoOn Tarski's contribution to the additive measure theory and its consequences , Annals of Pure and Applied Logic vol.11, 126 (2004), p. 281-286 [2004]
 179. Mareš MilanGames and life , ERCIM News, p. 12-13 [2004]
 180. Mareš MilanJak porozumět signálům a zprávám? , 21. století : revue objevů, vědy, techniky a lidí vol.2, 5 (2004), p. 27-29 [2004]
 181. Vošvrda Miloslav, Žikeš FilipAn application of the GARCH-t model on Central European stock returns , Prague Economic Papers vol.12, 1 (2004), p. 26-39 [2004]
 182. Novák VilémDescriptions in the full fuzzy type theory , Neural Network World vol.13, 5 (2003), p. 559-569 [2003]
 183. Mesiar Radkok-Order additivity and maxitivity , Atti del Seminario Matematico e Fisico dell'Universita di Modena vol.23, 51 (2003), p. 179-189 [2003]
 184. Bouchon-Meunier B., Mesiar Radko, Marsala Ch., Rifqi M.Compositional rule of inference as an analogical scheme , Fuzzy Sets and Systems vol.26, 138 (2003), p. 53-65 [2003]
 185. Mareš Milan, Vlach M.Alternative model of fuzzy NTU coalitional game , Kybernetika vol.39, 3 (2003), p. 265-274 [2003]
 186. Mareš Milan, Vlach MilanFuzzification methods of coalitional games with transferable utility , Bulletin of the Czech Econometric Society vol.10, 18 (2003), p. 81-90 [2003]
 187. Vošvrda Miloslav, Vácha LukášHeterogeneous Agent Model with Memory and Asset Price Behaviour , Prague Economic Papers vol.12, 2 (2003), p. 155-168 [2003]
 188. Saminger S., Mesiar RadkoA general approach to decomposable bi-capacities , Kybernetika vol.39, 5 (2003), p. 631-642 [2003]
 189. Mareš MilanTwo approaches to fuzzification of payments in NTU coalitional game , Mathware and Soft Computing vol.9, p. 129-136 [2002]
 190. Mareš MilanOn the possibilities of fuzzification of the solution in fuzzy cooperative games , Mathware and Soft Computing vol.9, p. 123-127 [2002]
 191. Mesiar RadkoFuzzy measures and generalized Möbius transform , International Journal of General Systems vol.31, 6 (2002), p. 587-599 [2002]
 192. Mareš Milan, Mesiar RadkoDual meaning of verbal quantities , Kybernetika vol.38, 6 (2002), p. 709-716 [2002]
 193. Kaňková VlastaA remark on empirical estimates in multistage stochastic programming , Bulletin of the Czech Econometric Society vol.9, 17 (2002), p. 31-50 [2002]
 194. Vošvrda Miloslav, Vácha LukášHeterogeneous agent model and numerical analysis of learning , Bulletin of the Czech Econometric Society vol.9, 17 (2002), p. 15-22 [2002]
 195. Hlaváček JiříOptimum výrobce při stále rostoucích výnosech z rozsahu , Politická ekonomie vol.50, 5 (2002), p. 689-698 [2002]
 196. Hlaváček Jiří, Hlaváček M.Porovnání přežívajících a zanikajících podniků v české ekonomice na konci 90.let , Finance a úvěr-Czech Journal of Economics and Finance vol.52, 9 (2002), p. 502-514 [2002]
 197. Calvo T., Mesiar RadkoContinuous generated associative aggregation operators , Fuzzy Sets and Systems vol.25, 126 (2002), p. 191-197 [2002]
 198. Benvenuti P., Mesiar RadkoPseudo-additive measures and triangular-norm-based conditioning , Annals of Mathematics and Artificial Intelligence vol.35, p. 191-197 [2002]
 199. Kaňková VlastaA remark on the analysis of multistage stochastic programs: Markov depedence , ZAMM-Zeitschrift fur Angewandte Mathematik und Mechanik vol.82, p. 781-793 [2002]
 200. Mareš MilanCoalitional fuzzy preferences , Kybernetika vol.38, 3 (2002), p. 339-352 [2002]
 201. Dupačová J., Sladký KarelComparison of multistage stochastic programs with recourse and stochastic dynamic programs with discrete time , ZAMM-Zeitschrift fur Angewandte Mathematik und Mechanik vol.82, p. 753-765 [2002]
 202. Derviz AlexisThe uncovered parity properties of the Czech Koruna , Prague Economic Papers vol.11, 1 (2002), p. 17-37 [2002]
 203. Mesiar Radko, Vivona D.A note to the entropy of fuzzy T-dynamical systems , Journal of Fuzzy Mathematics vol.9, 3 (2001), p. 709-714 [2001]
 204. Klement E.P., Mesiar Radko, Pap E.Uniform approximation of associative copulas by strict and non-strict copulas , Illinois Journal of Mathematics vol.45, 4 (2001), p. 1393-1400 [2001]
 205. Mareš Milan, Vlach M.Concept of linear fuzzy coalitional game , Tatra Mountains Mathematical Publications vol.21, 6 (2001), p. 125-132 [2001]
 206. Vošvrda MiloslavOn foreign capital investment bifurcations , Ekonomický časopis vol.49, 5 (2001), p. 910-924 [2001]
 207. Mareš Milan, Vlach M.Linear coalitional games and their fuzzy extensions , International Journal of Uncertainty Fuzziness and Knowledge-Based Systems vol.9, 3 (2001), p. 341-354 [2001]
 208. Mareš MilanFuzzy TU games and their classes , Bulletin of the Czech Econometric Society vol.7, 13 (2001), p. 83-88 [2001]
 209. Kodera Jan, Pánková V.Capital yields assessment trough cross section production function , Bulletin of the Czech Econometric Society vol.8, 14 (2001), p. 79-87 [2001]
 210. Vošvrda MiloslavBifurcation routes and economic stability , Bulletin of the Czech Econometric Society vol.8, 14 (2001), p. 43-59 [2001]
 211. Calvo T., Mesiar RadkoGeneralized medians , Fuzzy Sets and Systems vol.124, 2 (2001), p. 59-64 [2001]
 212. Marko V., Mesiar RadkoContinuous Archimedean t-norms and their bounds , Fuzzy Sets and Systems vol.121, 2 (2001), p. 183-190 [2001]
 213. Komorníková MagdaAggregation operators and additive generators , International Journal of Uncertainty Fuzziness and Knowledge-Based Systems vol.9, 2 (2001), p. 205-215 [2001]
 214. Derviz AlexisEquillibrium asset prices in a continuous time portfolio optimization model with decentralized dealership markets , Bulletin of the Czech Econometric Society vol.7, 13 (2001), p. 43-72 [2001]
 215. Mareš MilanPočítání s vágností III - Metoda kritické cesty , Automatizace vol.44, 3 (2001), p. 185-186 [2001]
 216. Mareš MilanPočítání s vágností II - Základní operace , Automatizace vol.44, 2 (2001), p. 96-99 [2001]
 217. Mareš MilanPočítání s vágností I - Fuzzy veličiny , Automatizace vol.44, 1 (2001), p. 34-37 [2001]
 218. Gottwald S., Novák VilémAn approach towards consistency degrees of fuzzy theories , International Journal of General Systems vol.29, 4 (2000), p. 499-510 [2000]
 219. Klement E.P., Mesiar Radko, Pap E.Integration with respect to decomposable measures, based on a conditionally distributive semiring on the unit interval , International Journal of Uncertainty Fuzziness and Knowledge-Based Systems vol.8, 6 (2000), p. 701-717 [2000]
 220. Mareš MilanSuperadditivity in general fuzzy coalition games , Kybernetika vol.36, 3 (2000), p. 265-277 [2000]
 221. Klement E.P., Mesiar Radko, Pap E.Generated triangular norms , Kybernetika vol.36, 3 (2000), p. 363-377 [2000]
 222. van Dijk N. M., Sladký KarelA note on uniformization for dynamic non-negative systems , Journal of Applied Probability vol.37, 2 (2000), p. 329-341 [2000]
 223. Vošvrda MiloslavAn economic uncertainty principle , Acta Oeconomica Pragensia vol.8, 2 (2000), p. 79-87 [2000]
 224. Mareš MilanFuzzy coalition structures , Fuzzy Sets and Systems vol.114, 1 (2000), p. 23-33 [2000]
 225. Mareš MilanMetoda kritické cesty s vágními délkami činností , Acta Oeconomica Pragensia vol.8, 2 (2000), p. 48-59 [2000]
 226. Mareš MilanAlternative processing of verbal data , ERCIM News, p. 50 [2000]
 227. Mesiar Radkok-order additive fuzzy measures , International Journal of Uncertainty Fuzziness and Knowledge-Based Systems vol.7, 6 (1999), p. 561-568 [1999]
 228. de Baets B., Mesiar RadkoTriangular norms on product lattices , Fuzzy Sets and Systems vol.104, 1 (1999), p. 61-75 [1999]
 229. de Baets B., Tsiporkova E., Mesiar RadkoConditioning in possibility theory with strict order norms , Fuzzy Sets and Systems vol.106, 2 (1999), p. 221-229 [1999]
 230. Mesiar Radko, Vivona D.Two-step integral with respect to fuzzy measure , Tatra Mountains Mathematical Publications vol.16, 2 (1999), p. 359-368 [1999]
 231. Mesiar Radko, Novák VilémOperations fitting triangular-norm-based biresiduation , Fuzzy Sets and Systems vol.104, 1 (1999), p. 77-84 [1999]
 232. Mesiar Radko, Navara M.Diagonals of continuous triangular norms , Fuzzy Sets and Systems vol.104, 1 (1999), p. 35-41 [1999]
 233. Mesiar RadkoGeneralizations of k-order additive discrete fuzzy measures , Fuzzy Sets and Systems vol.102, 3 (1999), p. 423-428 [1999]
 234. Mesiar Radko, Pap E.Idempotent integral as limit of g-integrals , Fuzzy Sets and Systems vol.102, 3 (1999), p. 385-392 [1999]
 235. Marko V., Mesiar RadkoA note on a nilpotent lower bound of nilpotent triangular norms , Fuzzy Sets and Systems vol.104, 1 (1999), p. 27-34 [1999]
 236. Calvo T., de Baets B., Mesiar RadkoWeighted sums of aggregation operators , Mathware and Soft Computing vol.6, 1 (1999), p. 33-47 [1999]
 237. Mareš MilanSuperadditivity in fuzzy extensions of coalition games , Tatra Mountains Mathematical Publications vol.16, 6 (1999), p. 109-116 [1999]
 238. Vošvrda MiloslavVýkonnost kapitálového trhu, hypotéza a její test , Acta Universitatis Carolinae. Oeconomica, p. 89-97 [1999]
 239. Vošvrda MiloslavVan der Pol's equation and an economic model of cycles , Bulletin of the Czech Econometric Society vol.6, 10 (1999), p. 31-41 [1999]
 240. Derviz AlexisGeneralized asset return parity and the exchange rate in a financially open economy , Bulletin of the Czech Econometric Society vol.6, 10 (1999), p. 67-102 [1999]
 241. Slačálek JiříFinancial time series and their volatility: A survey , Bulletin of the Czech Econometric Society vol.6, 10 (1999), p. 57-66 [1999]
 242. van Dijk N. M., Sladký KarelError bounds for nonnegative dynamic models , Journal of Optimization Theory and Applications vol.101, 2 (1999), p. 449-474 [1999]
 243. Derviz AlexisCurrency options and trade smoothing under an exchange rate regime collapse , Bulletin of the Czech Econometric Society vol.6, 9 (1999), p. 19-56 [1999]
 244. Mareš MilanAdditivities in fuzzy coalition games with side-payments , Kybernetika vol.35, 2 (1999), p. 149-166 [1999]
 245. Sladký Karel, Kodera Jan, Vošvrda MiloslavSensitivity and stability in dynamical economic systems , Bulletin of the Czech Econometric Society vol.6, 9 (1999), p. 1-10 [1999]
 246. Kaňková VlastaRemarks on contamination in stochastic programming , Central European Journal for Operations Research and Economics vol.6, p. 215-224 [1998]
 247. Sladký KarelOn instantaneous speed of adjustment in dynamic linear economic models , Central European Journal for Operations Research and Economics vol.6, p. 253-262 [1998]
 248. Mesiar Radko, Pap E.Different interpretations of triangular norms and related operations , Fuzzy Sets and Systems vol.96, p. 183-189 [1998]
 249. Mesiar Radko, Rybárik J.Entropy of fuzzy partitions: A general model , Fuzzy Sets and Systems vol.99, p. 73-79 [1998]
 250. Klement E.P., Mesiar Radko, Pap E.On some geometric transformation of t-norms , Mathware and Soft Computing vol.5, p. 57-67 [1998]
 251. de Baets B., Mesiar RadkoT-partitions , Fuzzy Sets and Systems vol.97, p. 211-223 [1998]
 252. Filáček Jan, Kapička Marek, Vošvrda MiloslavTestování hypotézy efektivního trhu na BCPP , Finance a úvěr-Czech Journal of Economics and Finance vol.48, 9 (1998), p. 554-566 [1998]
 253. Derviz Alexis, Klacek J.Precautionary saving and currency substitution in an optimizing model of the Czech economy , Bulletin of the Czech Econometric Society vol.5, 5 (1998), p. 97-112 [1998]
 254. Mareš MilanVerbal quantitative information in economic reality , Acta Oeconomica Pragensia vol.5, 1 (1997), p. 121-134 [1997]
 255. Špitálský JanA bivariate integral control mechanism model of household consumption , Bulletin České ekonometrické společnosti, p. 3-18 [1997]
 256. Mesiar Radko, Riečan B.Tatra Mountains Mathematical Publications. Special Volume: Fuzzy Structures , Tatra Mountains Mathematical Publications vol.13, p. 1-248, IFSA Congres '97 /7./, (Prague, CZ, 23.06.1997-24.06.1997) [1997]
 257. Mesiar Radko, Fullér RobertFuzzy Sets and Systems. Special Issue: Fuzzy Arithmetic , Fuzzy Sets and Systems vol.91, 2 (1997), p. 135-269 [1997]
 258. Novák Vilém, Zorat A., Fedrizzi M.A simple procedure for pattern pre-recognition based on fuzzy logic analysis , International Journal of Approximate Reasoning vol.5, 1 (1997), p. 31-45 [1997]
 259. Mesiar Radko, Pap E.On additivity and pseudo-additivity of a pseudo-additive measure based integral , Journal of Fuzzy Mathematics vol.5, 2 (1997), p. 351-364 [1997]
 260. Mesiar RadkoShape preserving additions of fuzzy intervals , Fuzzy Sets and Systems vol.86, p. 73-78 [1997]
 261. Mesiar RadkoTriangular-norm-based addition of fuzzy intervals , Fuzzy Sets and Systems vol.91, p. 231-237 [1997]
 262. de Baets B., Mareš Milan, Mesiar RadkoT-partitions of the real line generated by idempotent shapes , Fuzzy Sets and Systems vol.91, 2 (1997), p. 177-184 [1997]
 263. Mesiar RadkoPossibility measures, integration and fuzzy possibility measures , Fuzzy Sets and Systems vol.92, 2 (1997), p. 191-196 [1997]
 264. Kaňková VlastaOn estimates in time dependent stochastic optimization , ZAMM-Zeitschrift fur Angewandte Mathematik und Mechanik vol.77, p. 587-588 [1997]
 265. Sladký KarelOvertaking optimality in dynamic nonnegative systems , ZAMM-Zeitschrift fur Angewandte Mathematik und Mechanik vol.77, p. 675-676 [1997]
 266. Mareš MilanWeak arithmetics of fuzzy numbers , Fuzzy Sets and Systems vol.91, 2 (1997), p. 143-153 [1997]
 267. Marková AndreaOn the double g-integral , Novi Sad Journal of Mathematics vol.26, 2 (1996), p. 161-171 [1996]
 268. Mareš Milan, Mesiar RadkoComposition of shape generators , Acta Mathematica et Informatica Universitatis Ostraviensis vol.4, 1 (1996), p. 37-45 [1996]
 269. Sladký Karel, Vošvrda MiloslavThe speed of adjustment and robust stability of macroeconomic systems , Bulletin České ekonometrické společnosti, p. 89-100 [1996]
 270. Kaňková VlastaA note on interval estimates in stochastic optimization , Bulletin České ekonometrické společnosti, p. 63-79 [1996]
 271. Novák VilémParadigm, formal properties and limits of fuzzy logic , International Journal of General Systems vol.24, 4 (1996), p. 377-405 [1996]
 272. Marková AndreaPseudo-linear algebra , Journal of Fuzzy Mathematics vol.4, 1 (1996), p. 79-84 [1996]
 273. Mesiar Radko, Navara M.Ts-tribes and Ts-measures , Journal of Mathematical Analysis and Applications vol.201, p. 91-102 [1996]
 274. Pap E., Hadžič O., Mesiar RadkoA fixed point theorem in probabilistic metric spaces and an application , Journal of Mathematical Analysis and Applications vol.202, p. 433-449 [1996]
 275. Mesiar RadkoA note to the T-sum of L-R fuzzy numbers , Fuzzy Sets and Systems vol.79, p. 259-261 [1996]
 276. Klement E.P., Mesiar Radko, Pap E.On the relationship of associative compensatory operators to triangular norms and conorms , International Journal of Uncertainty Fuzziness and Knowledge-Based Systems vol.4, 2 (1996), p. 129-144 [1996]
 277. Mareš MilanFuzzy zero, algebraic equivalence: yes or no? , Kybernetika vol.32, 4 (1996), p. 343-351 [1996]
 278. Vošvrda MiloslavDisequilibrium model applied to the Czech Economy , Bulletin České ekonometrické společnosti, p. 73-95 [1996]
 279. Vošvrda MiloslavMarkovian model of unemployment , Bulletin České ekonometrické společnosti, p. 65-77 [1995]
 280. Mareš MilanVěda - počítače - technika , Hospodářské noviny vol.5, 6 (1995), p. 3 [1995]
 281. Mareš MilanWorld-Wide Web aneb všesvětová pavučina , Vesmír vol.74, 8 (1995), p. 425-430 [1995]
 282. Mesiar RadkoDifferences on /0,1/ , Tatra Mountains Mathematical Publications vol.6, p. 131-140 [1995]
 283. Klement E.P., Mesiar Radko, Navara M.Extensions of Boolean functions to T-tribes of fuzzy sets , Bulletin pour sous-ensebles flous et leurs applicationes vol.63, p. 16-21 [1995]
 284. Mesiar RadkoChoquet-like integrals , Journal of Mathematical Analysis and Applications vol.194, p. 477-488 [1995]
 285. Mesiar RadkoDo fuzzy quantum structures exist? , International Journal of Theoretical Physics vol.34, 8 (1995), p. 1609-1614 [1995]
 286. Mesiar Radko, Rybárik J.Pan-operations structure , Fuzzy Sets and Systems vol.74, p. 365-369 [1995]
 287. Mesiar RadkoOn the integral representation of fuzzy possibility measures , International Journal of General Systems vol.23, 4 (1995), p. 109-121 [1995]
 288. Mesiar RadkoOn some constructions of new triangular norms , Mathware and Soft Computing vol.2, 1 (1995), p. 39-45 [1995]
 289. Mesiar RadkoCompact linearly ordered effect algebras , International Journal of Theoretical Physics vol.34, 9 (1995), p. 1891-1897 [1995]
 290. Derviz AlexisBayesian capital markets and currency crises , Bulletin České ekonometrické společnosti, p. 1-25 [1995]
 291. Vošvrda MiloslavDiferenciální rovnice a ekonomické aplikace , Bulletin České ekonometrické společnosti, p. 53-66 [1995]
 292. Klacek Jan, Šmídková KateřinaThe demand-for-money function , Bulletin České ekonometrické společnosti vol.1, 2 (1995), p. 33-52 [1995]
 293. Hanousek Jan, Tůma ZdeněkOdhad spotřební funkce v české ekonomice , Bulletin České ekonometrické společnosti vol.1, 2 (1995), p. 13-22 [1995]
 294. Mareš MilanBrief note on distributivity of triangular fuzzy numbers , Kybernetika vol.31, 5 (1995), p. 451-457 [1995]
 295. Novák VilémLinguistically oriented fuzzy logic control and its design , International Journal of Approximate Reasoning vol.12, p. 263-277 [1995]
 296. Mareš MilanEquivalentions over fuzzy quantities , Tatra Mountains Mathematical Publications vol.6, p. 117-121 [1995]
 297. Mareš MilanStatistiky chtějí opatrnost , Vesmír vol.73, 3 (1994), p. 127-130 [1994]
 298. Včelař FrantišekOn an approach to the fuzzification of classical Arrow's aggregation problem , International Journal of General Systems vol.23, 2 (1994), p. 139-154 [1994]
 299. Kaňková VlastaA note on estimates in stochastic programming , Journal of Computational and Applied Mathematics vol.56, p. 97-112 [1994]
 300. Mareš MilanMetr na vědu? , Vesmír vol.71, 6 (1992), p. 346-348 [1992]
 301. Mareš MilanJak se dozvídáme, co si myslíme , Vesmír vol.71, 12 (1992), p. 667-668 [1992]

 1. Kočenda Evžen, Shivendra R.Drivers of Private Equity Activity across Europe: An East-West Comparison, UK FSV – IES, (Praha 2023) Research Report IES WP 14/2023 [2023] Download
 2. Kočenda Evžen, Eshun S. F.Determinants of Financial Inclusion in Africa and OECD Countries, UK FSV – IES, (Praha 2023) Research Report IES WP 18/2023 [2023] Download
 3. Aliyev S., Kočenda EvženECB monetary policy and commodity prices, FFA VSE, (Praha 2022) Research Report 8/2022 [2022] Download
 4. Suchopárová Gabriela, Vidnerová Petra, Neruda Roman, Šmíd MartinUsing a Deep Neural Network in a Relative Risk Model to Estimate Vaccination Protection for COVID-19 , Engineering Applications of Neural Networks, p. 310-320 , Eds: Iliadis L., Jayne Ch., Tefas A., Pimenidis E., EANN 2022: International Conference on Engineering Applications of Neural Networks /23./, (Chersonissos / Virtual, GR, 20220617) [2022] Download DOI: 10.1007/978-3-031-08223-8_26
 5. Šmíd MartinModeling COVID Pandemics: Strengths and Weaknesses of Epidemic Models , Proceedings of the 12th Workshop on Uncertainty Processing, p. 205-214 , Eds: Studený Milan, Ay Nihat, Coletti Giulianella, Kleiter Gernot D., Shenoy Prakash P., WUPES 2022: 12th Workshop on Uncertainty Processing, (Kutná Hora, CZ, 20220601) [2022] Download
 6. Kučera A., Kočenda Evžen, Maršál AlešYield Curve Dynamics and Fiscal Policy Shocks, Institute of Economic Studies, Faculty of Social Sciences, Charles University in Prague, (Praha 2022) Research Report 4/2022 [2022] Download
 7. Kočenda Evžen, Iwasaki I.Bank Survival Around the World: A Meta-Analytic Review, Hitotsubashi University, (Tokyo 2021) Research Report 2021‐2 [2021] Download
 8. Kočenda Evžen, Iwasaki I.Bank Survival Around the World: A Meta-Analytic Review, IES, Univerzita Karlova, (Praha 2021) Research Report 2021-09 [2021] Download
 9. Pinter J., Kočenda EvženMedia Treatment of Monetary Policy Surprises and Their Impact on Firms’ and Consumers’ Expectations, Institute of Economic Studies, Faculty of Social Sciences, Charles University in Prague, (Praha 2021) Research Report 30/2021 [2021] Download
 10. Greenwood-Nimmo M., Kočenda Evžen, Nguyen V. H.Does the Spillover Index Respond Significantly to Systemic Shocks? A Bootstrap-Based Probabilistic Analysis, Institute of Economic Studies, Faculty of Social Sciences, Charles University in Prague, (Praha 2021) Research Report 29/2021 [2021] Download
 11. Vidnerová Petra, Neruda Roman, Suchopárová Gabriela, Berec L., Diviák T., Kuběna Aleš Antonín, Levínský René, Šlerka J., Šmíd Martin, Trnka J., Tuček V., Vrbenský Karel, Zajíček MilanSimulation of non-pharmaceutical interventions in an agent based epidemic model , Proceedings of the 21st Conference Information Technologies – Applications and Theory (ITAT 2021), p. 263-268 , Eds: Brejová B., Ciencialová L., Holeňa M., Mráz F., Pardubská D., Plátek M., Vinař T., ITAT 2021: Information Technologies - Applications and Theory /21./, (Heľpa, SK, 20210924) [2021] Download
 12. Houda MichalUse of the BCC and Range Directional DEA Models within an Efficiency Evaluation , Proceedings of the 38th International Conference on Mathematical Methods in Economics, p. 180-185 , Eds: Kapounek S., Vránová H., INTERNATIONAL CONFERENCE ON MATHEMATICAL METHODS IN ECONOMICS (MME 2020) /38./, (Brno, CZ, 20200909) [2020] Download
 13. Sladký KarelCentral Moments and Risk-Sensitive Optimality in Continuous-Time Markov Reward Processes , QUANTITATIVE METHODS IN ECONOMICS : Multiple Criteria Decision Making XX, p. 305-311 , Eds: Reiff Marian, Gežík Pavel, Quantitative Methods in Economics 2020 (Multiple Criteria Decision Making 2020) /20./, (Púchov, SK, 20200527) [2020] Download
 14. Sladký KarelRisk-Sensitivity and Average Optimality in Markov and Semi-Markov Reward Processes , Proceedings of the 38th International Conference on Mathematical Methods in Economics, p. 537-543 , Eds: Kapounek S., Vránová H., INTERNATIONAL CONFERENCE ON MATHEMATICAL METHODS IN ECONOMICS (MME 2020) /38./, (Brno, CZ, 20200909) [2020] Download
 15. Kaňková VlastaA Note on Stochastic Optimization Problems with Nonlinear Dependence on a Probability Measure , Proceedings of the 38th International Conference on Mathematical Methods in Economics, p. 247-252 , Eds: Kapounek S., Vránová H., INTERNATIONAL CONFERENCE ON MATHEMATICAL METHODS IN ECONOMICS (MME 2020) /38./, (Brno, CZ, 20200909) [2020] Download
 16. Kapounek S., Kučerová Z., Kočenda EvženSelective Attention in Exchange Rate Forecasting, UK FSV – IES, (Praha 2020) Research Report 42/2020 [2020] Download
 17. de Batz L., Kočenda EvženFinancial Crime and Punishment: A Meta-Analysis, UK FSV – IES, (Praha 2020) Research Report 2020/40 [2020] Download
 18. Kapounek S., Kučerová Z., Kočenda EvženSelective Attention in Exchange Rate Forecasting, Kyoto Institute of Economic Studies, (Kyoto 2020) Research Report 1035 [2020] Download
 19. Aliyev S., Kočenda EvženECB monetary policy and commodity prices, Institute of Economic Studies, Faculty of Social Science, Charles University, (Praha 2020) Research Report [2020] Download
 20. Iwasaki I., Kočenda Evžen, Shida YoshisadaDistressed Acquisitions: Evidence from European Emerging Markets, Kyoto Institute of Economic Research, Kyoto University, (Kyoto 2020) Research Report 1031 [2020] Download
 21. Hanousek Jan, Kočenda Evžen, Vozárová P.Impact of Multinational Enterprises on Competition, Productivity and Trade Spillovers across European Firms, Kyoto University, Kyoto Institute of Economic Research, (Kyoto 2020) Research Report 1028 [2020] Download
 22. Brož V., Kočenda EvženMortgage-related bank penalties and systemic risk among U.S. banks, Kyoto University, (Kyoto 2020) Research Report 1024 [2020] Download
 23. Kočenda Evžen, Iwasaki I.Bank Survival in European Emerging Markets, Kyoto University, (Kyoto 2020) Research Report 1022 [2020] Download
 24. Kaňková VlastaMean-Risk Optimization Problem via Scalarization, Stochastic Dominance, Empirical Estimates , Conference Proceedings. 37th International Conference on Mathematical Methods in Economics 2019, p. 350-355 , Eds: Houda M., Remeš R., MME 2019: International Conference on Mathematical Methods in Economics /37./, (České Budějovice, CZ, 20190911) [2019] Download
 25. Sladký KarelSecond Order Optimality in Markov and Semi-Markov Decision Processes , Conference Proceedings. 37th International Conference on Mathematical Methods in Economics 2019, p. 338-343 , Eds: Houda M., Remeš R., MME 2019: International Conference on Mathematical Methods in Economics /37./, (České Budějovice, CZ, 20190911) [2019] Download
 26. Šmíd Martin, Kozmík VáclavSolution of Emission Management Problem , MANAGING AND MODELLING OF FINANCIAL RISKS : proceedings of the 9th International Scienti c Conference Managing and Modelling of Financial Risks, 9th International Scientific Conference Managing and Modelling of Financial Risks, (Ostrava, CZ, 20180905) [2018] Download
 27. Kaňková VlastaMulti-Objective Optimization Problems with Random Elements - Survey of Approaches , 36th International Conference Mathematical Methods in Economics, p. 198-203 , Eds: Váchová Lucie, Kratochvíl Václav, 36th International Conference Mathematical Methods in Economics, (Jindřichův Hradec, CZ, 20180912) [2018] Download
 28. Sladký KarelRisk-sensitive and Mean Variance Optimality in Continuous-time Markov Decision Chains , 36th International Conference Mathematical Methods in Economics, p. 497-512 , Eds: Váchová Lucie, Kratochvíl Václav, 36th International Conference Mathematical Methods in Economics, (Jindřichův Hradec, CZ, 20180912) [2018] Download
 29. Šmíd Martin, Kozmík VáclavTwo Algorithms for Risk-averse Reformulation of Multi-stage Stochastic Programming Problems , 36th International Conference Mathematical Methods in Economics, p. 551-554 , Eds: Váchová Lucie, Kratochvíl Václav, 36th International Conference Mathematical Methods in Economics, (Jindřichův Hradec, CZ, 20180912) [2018] Download
 30. Kaňková VlastaSecond Order Stochastic Dominance Constraints in Multi-objective Stochastic Programming Problems , Quantitative Methods in Economics: Multiple Criteria Decision Making XIX, p. 165-171 , Eds: Reiff Martin, Gežík Pavel, Quantitative Methods in Economics: Multiple Criteria Decision Making XIX, (Trenčianské Teplice, SK, 20180523) [2018] Download
 31. Sladký KarelCentral Moments and Risk-Sensitive Optimality in Markov Reward Chains , Quantitative Methods in Economics: Multiple Criteria Decision Making XIX, p. 325-331 , Eds: Reiff Martin, Gežík Pavel, Quantitative Methods in Economics: Multiple Criteria Decision Making XIX, (Trenčianské Teplice, SK, 20180523) [2018] Download
 32. Kaňková VlastaOptimal Value of Loans via Stochastic Programming , Proceedings of the 35th International Conference Mathematical Methods in Economics (MME 2017), p. 313-318, MME 2017. International Conference Mathematical Methods in Economics /35./, (Hradec Králové, CZ, 20170913) [2017] Download
 33. Šmíd Martin, Dufek J.Multi-period Factor Model of a Loan Portfolio, ÚTIA AV ČR v.v.i, (Praha 2017) Research Report 2363 [2017] Download
 34. Sladký Karel, Martínez Cortés V. M.Risk-Sensitive Optimality in Markov Games , Proceedings of the 35th International Conference Mathematical Methods in Economics (MME 2017), p. 684-689, MME 2017. International Conference Mathematical Methods in Economics /35./, (Hradec Králové, CZ, 20170913) [2017] Download
 35. Kodera J., Van Tran Q., Vošvrda MiloslavDiscrete Dynamic Endogenous Growth Model: Derivation, Calibration and Simulation , Proceedings of the 34th International Conference Mathematical Methods in Economics MME 2016, p. 419-424 , Eds: Kocourek A., MME 2016. International Conference Mathematical Methods in Economics /34./, (Liberec, CZ, 06.09.2016-09.09.2016) [2016] Download
 36. Kaňková VlastaA Note on Optimal Value of Loans , 34th International Conference Mathematical Methods in Economics, p. 371-376 , Eds: Kocourek A., Vavroušek M., MME 2016. International Conference Mathematical Methods in Economics /34./, (Liberec, CZ, 06.09.2016-09.09.2016) [2016] Download
 37. Voříšek JanApproximate Transition Density Estimation of the Stochastic Cusp Model , Proceedings of the 34th International Conference Mathematical Methods in Economics MME 2016, p. 892-897 , Eds: Kocourek A., MME 2016. International Conference Mathematical Methods in Economics /34./, (Liberec, CZ, 06.09.2016-09.09.2016) [2016] Download
 38. Krištoufek Ladislav, Vošvrda MiloslavCapital market efficiency in the Ising model environment: Local and global effects , Proceedings of the 34th International Conference Mathematical Methods in Economics MME 2016, p. 465-470 , Eds: Kocourek A., MME 2016. International Conference Mathematical Methods in Economics /34./, (Liberec, CZ, 06.09.2016-09.09.2016) [2016] Download
 39. Krištoufek LadislavScaling of dependence between foreign exchange rates and stock markets in Central Europe , Acta Physica Polonica A. Vol 129, n. 5 (2016) - Proceedings of the 8th Polish Symposium of Physics in Economy and Social Sciences FENS, p. 908-912, Polish Symposium of Physics in Economy and Social Sciences FENS (2016) /8./, (Rzeszów, PL, 20151104) [2016] Download DOI: 10.12693/APhysPolA.129.908
 40. Zapletal F., Šmíd MartinDecision of a Steel Company Trading with Emissions , Proceedings of the 34th International Conference Mathematical Methods in Economics MME 2016, p. 916-921 , Eds: Kocourek A., MME 2016. International Conference Mathematical Methods in Economics /34./, (Liberec, CZ, 06.09.2016-09.09.2016) [2016] Download
 41. Branda Martin, Červinka Michal, Schwartz A.Sparse robust portfolio optimization via NLP regularizations, ÚTIA AV ČR v. v. i., (Praha 2016) Research Report 2358 [2016] Download
 42. Kuběna Aleš AntonínSymmetry Condition for Partially Factorizable Discrete Distributions , INTERNATIONAL CONFERENCE ON INFORMATION GEOMETRY AND ITS APPLICATIONS IV, p. 46-47 , Eds: Kratochvíl Václav, IGAIA IV - Information Geometry and its Applications, (Liblice, 12.6.2016-17.6.2016) [2016] Download
 43. Sladký KarelTransient and Average Markov Reward Chains with Applications to Finance , Proceedings of the 34th International Conference Mathematical Methods in Economics MME 2016, p. 773-778 , Eds: Kocourek A., MME 2016. International Conference Mathematical Methods in Economics /34./, (Liberec, CZ, 06.09.2016-09.09.2016) [2016] Download
 44. Hanousek Jan, Kočenda EvženFDI and ownership in Czech firms: pre- and post-crisis efficiency, Kyoto University, Kyoto Institute of Economic Research, (Kyoto 2016) Research Report 942 [2016] Download
 45. Voříšek JanBimodality testing of the stochastic cusp model , Procedings of the 33rd International Conference Mathematical Methods in Economics MME 2015, p. 888-893, Mathematical Methods in Economics 2015 /33./, (Cheb, CZ, 09.09.2015-11.09.2015) [2015] Download
 46. Vitali Sebastiano, Tichý Tomáš, Kopa MilošThe arbitrage inconsistencies of implied volatility extraction in connection to calendar bandwidth , Proceedings of 10th International Scientific Conference Financial management of firms and financial institutions Ostrava, p. 1405-1409, International Scientific Conference Financial management of firms and financial institutions Ostrava 2015 /10./, (Ostrava, CZ, 07.09.2015-08.09.2015) [2015] Download
 47. Branda MartinDay-ahead bidding on energy markets - a basic model and its extension to bidding curve , Proceedings of 10th International Scientific Conference Financial management of firms and financial institutions Ostrava, p. 124-128, International Scientific Conference Financial management of firms and financial institutions Ostrava 2015 /10./, (Ostrava, CZ, 07.09.2015-08.09.2015) [2015] Download
 48. Kaňková VlastaScenario Generation via L-1 Norm , Procedings of the 33rd International Conference Mathematical Methods in Economics MME 2015, p. 331-336, Mathematical Methods in Economics 2015 /33./, (Cheb, CZ, 09.09.2015-11.09.2015) [2015] Download
 49. Tichý T., Kopa Miloš, Vitali S.The Bandwidth Selection in Connection to Option Implied Volatility Extraction , Proceedings of the 12th International Conference Liberec Economic Forum 2015, p. 201-208 , Eds: Kocourek Aleš, 12th International Conference Liberec Economic Forum 2015, (Liberec, CZ, 16.09.2015-17.09.2015) [2015] Download
 50. Kopa Miloš, Vitali Sebastiano, Tichý TomášOn the implied volatility extraction and the selection of suitable kernel , Proceedings of the 2015 International Conference on Computer Science and Intelligent Communication 2015 (CSIC 2015), p. 456-459 , Eds: Ding Juan, 2015 International Conference on Computer Science and Intelligent Communication, (Zhengzhou, CN, 18.07.2015-19.07.2015) [2015] Download DOI: 10.2991/csic-15.2015.111
 51. Šmíd MartinModel of Risk and Losses of a Multigeneration Mortgage Portfolio , 10th International Scientific Conference Financial management of firms and financial institutions Ostrava, p. 1274-1278 , Eds: Šmíd Martin, International Scientific Conference Financial management of firms and financial institutions Ostrava /10./, (Ostrava, CZ, 07.09.2015-08.09.2015) [2015] Download
 52. Vošvrda Miloslav, Schurrer J.Wavelet Coefficients Energy Redistribution and Heisenberg Principle of Uncertainty , Procedings of the 33rd International Conference Mathematical Methods in Economics MME 2015, p. 894-899, Mathematical Methods in Economics 2015 /33./, (Cheb, CZ, 09.09.2015-11.09.2015) [2015] Download
 53. Branda Martin, Adam LukášA Comparison of Traditional and New Inverse Modelling Techniques for Source Term Identification in the Atmosphere , CTBT: Science and Technology 2015, CTBT: Science and Technology 2015, (Vienna, AT, 22.06.2015-26.06.2015) [2015] Download
 54. Sladký KarelSecond Order Optimality in Transient and Discounted Markov Decision Chains , Procedings of the 33rd International Conference Mathematical Methods in Economics MME 2015, p. 731-736, Mathematical Methods in Economics 2015 /33./, (Cheb, CZ, 09.09.2015-11.09.2015) [2015] Download
 55. Baruník Jozef, Kočenda Evžen, Vácha LukášAsymmetric connectedness of stocks: how does bad and good volatility spill over the U.S. stock market?, Collaborative EU Project FinMaP - Financial Distortions and Macroeconomic Performance: Expectations, Constraints and Interaction of Agents, (Kiel 2014) Research Report 13 [2014] Download
 56. Branda MartinInfluence of short sales and margin requirements on portfolio efficiency - a DEA-risk approach , International Scientific Conference Managing and Modelling of Financial Risks, p. 97-102, International Scientific Conference Managing and Modelling of Financial Risks 2014 /7./, (Ostrava, CZ, 08.09.2014-09.09.2014) [2014] Download
 57. Houda MichalA note on the use of copulas in chance-constrained programming , Proceedings of 32nd International Conference Mathematical Methods in Economics MME 2014, p. 327-332 , Eds: Talašová J., MME 2014. International Conference Mathematical Methods in Economics /32./, (Olomouc, CZ, 10.09.2014-12.09.2014) [2014] Download
 58. Tichý Tomáš, Kopa Miloš, Vitali S.On the pricing of illiquid options with Black-Scholes formula , Proceedings of Managing and Modelling of Financial Risks, p. 807-815 , Eds: Čulík Miroslav, Řízení a modelování finančních rizik, (Ostrava, CZ, 08.09.2014-09.09.2014) [2014] Download
 59. Sutiene K., Kabasinskas A., Strebeika D., Kopa Miloš, Reichardt R.ESTIMATION OF VAR AND CVAR FROM FINANCIAL DATA USING SIMULATED ALPHA-STABLE RANDOM VARIABLES , 28th European Simulation and Modelling Conference Proceedings, p. 159-163 , Eds: Brito A.C., Tavares J.M., de Oliveira C.B., 28th European Simulation and Modelling Conference, (FEUP - University of Porto, PT, 22.10.2014-24.10.2014) [2014] Download
 60. Kaňková VlastaMultiobjective Stochastic Optimization Problems with Probability Constraints , 32nd International Conference Mathematical Methods in Economics MME 2014, MME 2014. International Conference Mathematical Methods in Economics /32./, (Olomouc, CZ, 10.09.2014-12.09.2014) [2014] Download
 61. Šmíd MartinMarkov Equilibrium between High Frequency Traders , International Scientific Conference Managing and Modelling of Financial Risks, p. 781-786 , Eds: Šmíd Martin, International Scientific Conference Managing and Modelling of Financial Risks 2014 /7./, (Ostrava, CZ, 08.09.2014-09.09.2014) [2014] Download
 62. Sladký KarelThe Variance of Discounted Rewards in Markov Decision Processes: Laurent Expansion and Sensitive Optimality , 32nd International Conference Mathematical Methods in Economics MME 2014, p. 908-913, MME 2014. International Conference Mathematical Methods in Economics /32./, (Olomouc, CZ, 10.09.2014-12.09.2014) [2014] Download
 63. Dufek J., Šmíd MartinMultifactor dynamic credit risk model , 32nd International Conference Mathematical Methods in Economics MME 2014, p. 185-190, MME 2014. International Conference Mathematical Methods in Economics /32./, (Olomouc, CZ, 10.09.2014-12.09.2014) [2014] Download
 64. Baxa Jaromír, Plašil M., Vašíček B.Inflation and the Steeplechase Between Economic Activity Variables, Czech National Bank, (Prague 2013) Research Report 15/2013 [2013] Download
 65. Greco S., Mesiar Radko, Rindone F.Bipolar semicopulas , Abstracts of the 34th Linz Seminar Non-classical measures and integrals, p. 63-65, Linz Seminar on Fuzzy Set Theory /34./, (Linz, AT, 26.02.2013-02.03.2013) [2013] Download
 66. Greco S., Mesiar Radko, Rindone F.Axiomatic foundations of the universal integral in terms of aggregation functions and preference relations , Abstracts of the 34th Linz Seminar Non-classical measures and integrals, p. 62-64, Linz Seminar on Fuzzy Set Theory /34./, (Linz, AT, 26.02.2013-02.03.2013) [2013] Download
 67. Beliakov G., Bustince H., Fernandez J., Mesiar Radko, Pradera A.On the use of restricted dissimilarity and dissimilarity-like functions for defining penalty functions , Proceedings of the 8th Conference of the European Society for Fuzzy Logic and Technology EUSFLAT 2013, p. 620-625 , Eds: Pasi G., Montero J., Ciucci D, EUSFLAT 2013, (Milan, IT, 11.09.2013-13.09.2013) [2013] Download DOI: 10.2991/eusflat.2013.94
 68. Bustince H., Paternain D., De Miguel L., Mesiar RadkoSome notions of internal operators , EUROFUSE 2013 Workshop on Uncertainty and Imprecision Modelling in Decision Making, p. 43-48 , Eds: De Baets B., Fodor J., Montes S., EUROFUSE 2013, (Oviedo, ES, 02.12.2013-04.12.2013) [2013] Download
 69. Beliakov G., James S., Mesiar RadkoA generalization of the Bonferroni mean based on partitions , Proceedings of the 2013 IEEE International Conference on Fuzzy Systems (FUZZ 2013), 2013 IEEE International Conference on Fuzzy Systems, (Hyderabad, IN, 07.07.2013-10.07.2013) [2013] Download DOI: 10.1109/FUZZ-IEEE.2013.6622348
 70. Kuběna Aleš Antonín, Franek P.Symmetries of Quasi-Values , Algorithmic Game Theory - 6th International Symposium, SAGT 2013, p. 159-170, Symposium of Algorithmic Game Theory, (Aachen, DE, 21.10.2013-25.10.2013) [2013] Download DOI: 10.1007/978-3-642-41392-6_14
 71. Šmíd Martin, Kuběna Aleš AntonínDeterminants of Stocks' Choice in Portfolio Competitions , Financial Management of Firms and Financial Institutions, 8th International Scientific Conference Financial management of firms and financial institutions, (Ostrava, CZ, 9.-10. September 2013) [2013] Download
 72. Krištoufek Ladislav, Vošvrda MiloslavMeasuring capital market efficiency: Long-term memory, fractal dimension and approximate entropy , Proceedings of the 31st International Conference Mathematical Methods in Economics 2013, p. 470-475 , Eds: Vojáčková Hana, MME 2013. International Conference on Mathematical Methods in Economics 2013 /31./, (Jihlava, CZ, 11.09.2013-13.09.2013) [2013] Download
 73. Baxa JaromírWhat the Data Say about the Effects of Fiscal Policy in the Czech Republic?, ÚTIA AV ČR, (Praha 2013) Research Report 2331 [2013]
 74. Kuběna Aleš Antonín, Šmíd MartinPortfolio competitions and rationality , Proceedings of the 31st International Conference Mathematical Methods in Economics 2013 , Eds: Vojáčková Hana, MME 2013. International Conference on Mathematical Methods in Economics 2013 /31./, (Jihlava, CZ, 11.09.2013-13.09.2013) [2013] Download
 75. Kaňková VlastaEconomic and Financial Problems via Multiobjective Stochastic Optimization , Proceedings of the 31st International Conference Mathematical Methods in Economics 2013 , Eds: Vojáčková Hana, MME 2013. International Conference on Mathematical Methods in Economics 2013 /31./, (Jihlava, CZ, 11.09.2013-13.09.2013) [2013] Download
 76. Sladký KarelCumulative Optimality in Risk-Sensitive and Risk-Neutral Markov Reward Chains , Proceedings of the 31st International Conference Mathematical Methods in Economics 2013 , Eds: Vojáčková Hana, MME 2013. International Conference on Mathematical Methods in Economics 2013 /31./, (Jihlava, CZ, 11.09.2013-13.09.2013) [2013] Download
 77. Derviz AlexisBubbles, Bank Credit, and Macroprudential Policies, European Central Bank, (Frankfurt a. M 2013) Research Report 1551 [2013] Download
 78. Šmíd Martin, Kopa M.A causal model of price and volume on market with a market maker, ÚTIA AV ČR, (Praha 2012) Research Report 2328 [2012] Download
 79. Kopa MilošValue at Risk application to FSD portfolio efficiency testing , Proceedings of Managing and Modelling of Financial Risks 2012, p. 320-325, Managing and modeling of financial risks 2012, (Ostrava, CZ, 10.09.2012-11.09.2012) [2012] Download
 80. Mesiar RadkoDo we know how to integrate? , 9th International Conference on Modeling Decisions for Artificial Intelligence MDAI 2012, p. 13-22, Modeling Decisions for Artificial Intelligence, (Girona, ES, 21.11.2012-23.11.2012) [2012] Download DOI: 10.1007/978-3-642-34620-0_3
 81. Houda MichalConvexity in stochastic programming model with indicators of ecological stability , Proceedings of 30th International Conference Mathematical Methods in Economics, p. 314-319 , Eds: Ramík Jaroslav, Stavárek Daniel, 30th International Conference Mathematical Methods in Economics 2012, (Karviná, CZ, 11.09.2012-13.09.2012) [2012] Download
 82. Kodera Jan, Vošvrda MiloslavUsing Mathematica for the Analysis sof Macroeconomic Models , Proceedings of the Wolfram Technology Conference 2012, p. 1-11, Wolfram Technology Conference 2012, (Champaigne, US, 17.10.2012-19.10.2012) [2012] Download
 83. Kaňková VlastaEmpirical Estimates in Economic and Financial Problems via Heavy Tails , Proceedings of 30th International Conference Mathematical Methods in Economics 2012, p. 396-401 , Eds: Ramík Jaroslav, Stavárek Daniel, 30th International Conference Mathematical Methods in Economics 2012, (Karviná, CZ, 11.09.2012-13.09.2012) [2012] Download
 84. Sladký KarelRisk-Sensitive and Average Optimality in Markov Decision Processes , Proceedings of 30th International Conference Mathematical Methods in Economics 2012, p. 799-804 , Eds: Ramík Jaroslav, Stavárek Daniel, 30th International Conference Mathematical Methods in Economics 2012, (Karviná, CZ, 11.09.2012-13.09.2012) [2012] Download
 85. Klement E., Mesiar RadkoCopula-based integration of vector-valued functions , Advances in Computational Intelligence, p. 559-564 , Eds: Greco S., Bouchon-Meunier B., IPMU 2012 /14./, (Catania, IT, 09.07.2012-13.07.2012) [2012] Download DOI: 10.1007/978-3-642-31724-8_59
 86. Greco S., Mesiar Radko, Rindone F.The bipolar universal integral , Advances in Computational Intelligence, p. 360-369 , Eds: Greco S., IPMU 2012 /14./, (Catania, IT, 09.07.2012-13.07.2012) [2012] Download DOI: 10.1007/978-3-642-31718-7_38
 87. Kaňková VlastaRisk Measures via Heavy Tails , Quantitative Methods in Economics (Multiple Criteria Decision Making XVI), p. 115-119 , Eds: Reiff Marian, Quantitative Methods in Economics (Multiple Criteria Decision Making XVI), (Bratislava, SK, 30.05.2012-01.06.2012) [2012] Download
 88. Sladký KarelRisk-Sensitive and Risk-Neutral Optimality in Markov Decision Chains; a Unified Approach , Quantitative Methods in Economics (Multiple Criteria Decision Making XVI), p. 201-205 , Eds: Reiff Marian, Quantitative Methods in Economics (Multiple Criteria Decision Making XVI), (Bratislava, SK, 30.05.2012-01.06.2012) [2012] Download
 89. Branda MartinThird-degree stochastic dominance and DEA efficiency - relations and numerical comparison , Mathematical Methods in Economics 2011, p. 1-6, Mathematical Methods in Economics 2011, (Jánska Dolina, SK, 06.09.2011-09.09.2011) [2011] Download
 90. Ivanková Kristýna, Krištoufek Ladislav, Vošvrda MiloslavEvaluating the Efficient Market Hypothesis by means of isoquantile surfaces and the Hurst exponent , Mathematical Methods in Economics 2011, p. 300-305, Mathematical Methods in Economics 2011, (Jánska Dolina, SK, 06.09.2011-09.09.2011) [2011] Download
 91. Sladký KarelSeparable Utility Functions in Dynamic Economic Models , Proceedings of the 29th International Conference Mathematical Methods in Economics, p. 629-634 , Eds: Dlouhý Martin, Skočdopolová Veronika, 29 mezinárodní konference matematické metody v ekonomii 2011, (Janská Dolina, SK, 06.08.2011-09.08.2011) [2011] Download
 92. Houda MichalUsing indicators of ecological stability in stochastic programming , Mathematical Methods in Economics 2011, p. 279-283, Mathematical Methods in Economics 2011, (Jánska Dolina, SK, 06.09.2011-09.09.2011) [2011]
 93. Baruník Jozef, Vácha LukášModeling multivariate volatility using wavelet-based realized covariance estimator , Mathematical Methods in Economics 2011, p. 29-34, Mathematical Methods in Economics 2011, (Janská Dolina, SK, 06.09.2011-09.09.2011) [2011]
 94. Krištoufek LadislavMultifractal Height Cross-Correlation Analysis , Mathematical Methods in Economics 2011, p. 1-19, Mathematical Methods in Economics 2011, (Jánska Dolina, SK, 06.09.2011-09.09.2011) [2011] Download
 95. Bustince H., Fernandez J., Mesiar Radko, Pradera A., Beliakov G.Restricted dissimilarity functions and penalty functions , Proceedings of the 7th Conference of the European Society for Fuzzy Logic and Technology, p. 79-85, EUSFLAT - LFA 2011. Conference of the European Society for Fuzzy Logic and Technology and les Recontres Francophones sur la Logique Floue et ses Applications, (Aix-Les-Bains, FR, 18.07.2011-22.07.2011) [2011] Download DOI: 10.2991/eusflat.2011.79
 96. Šmíd MartinA Simple Decision Problem of a Market Maker , Mathematical Methods in Economics 2011, p. 694-697, Mathematical Methods in Economics 2011, (Janská Dolina, SK, 06.09.2011-09.09.2011) [2011] Download
 97. Kopa MilošComparison of various approaches to portfolio efficiency , Mathematical Methods in Economics 2011, p. 351-356, Mathematical Methods in Economics 2011, (Liptovský Ján, SK, 06.09.2011) [2011] Download
 98. Bustince H., Fernandez J., Sanz J., Galar M., Mesiar Radko, Kolesárová A.Multicriteria decision making by means of interval-valued Choquet integrals , Eurofuse 2011 : Workshop pn Fuzzy Methods for Knowledge-Based Systems, p. 269-278 , Eds: Melo-Pinto P., Couto P., Serodio C., Fodor J., EUROFUSE 2011, (Regua, PT, 21.09.2011-23.09.2011) [2011] DOI: 10.1007/978-3-642-24001-0_25
 99. Paternain D., Lopez-Molina C., Bustince H., Mesiar Radko, Beliakov G.Image reduction using fuzzy quantifiers , Eurofuse 2011 : Workshop pn Fuzzy Methods for Knowledge-Based Systems, p. 351-362 , Eds: Melo-Pinto P., Couto P., Serodio C., Fodor J., EUROFUSE 2011, (Regua, PT, 21.09.2011-23.09.2011) [2011]
 100. Mesiar RadkoFuzzy integrals as a tool for multicriteria decision support , Eurofuse 2011 : Workshop pn Fuzzy Methods for Knowledge-Based Systems, p. 9-15 , Eds: Melo-Pinto P., Couto P., Serodio C., Fodor J., EUROFUSE 2011, (Regua, PT, 21.09.2011-23.09.2011) [2011]
 101. Kaňková VlastaDependent Data in Economic and Financial Problems , Proceedings of the 29th International Conference Mathematical Methods in Economics 2011, p. 327-332 , Eds: Dlouhý Martin, Skočdopolová Veronika, 29th International Conference Mathematical Methods in Economics 2011, (Janská Dolina, SK, 06.09.2011-09.09.2011) [2011] Download
 102. Ghiselli Ricci R., Mesiar RadkoAggregation with multi-attributes: a new perspective , Proceedings of AGOP 2011, p. 151-155 , Eds: De Baets Bernard, Mesiar Radko, Troiano Luigi, Aggregation Operators 2011, (Benevento, IT, 11.07.2011-15.07.2011) [2011] Download
 103. Bustince H., Fernandez J., Mesiar Radko, Beliakov G., Calvo T.Penalty functions over a Cartesian product of lattices , Proceedings of AGOP 2011, p. 59-64 , Eds: De Baets Bernard, Mesiar Radko, Troiano Luigi, Aggregation Operators 2011, (Benevento, IT, 11.07.2011-15.07.2011) [2011] Download
 104. Bustince H., Fernandez J., Mesiar Radko, Kalická J.Discrete interval-valued Choquet integrals , Proceedings of AGOP 2011, p. 23-27 , Eds: De Baets Bernard, Mesiar Radko, Troiano Luigi, Aggregation Operators 2011, (Benevento, IT, 11.07.2011-15.07.2011) [2011] Download
 105. Jurio A., Paternain D., Lopez-Molina C., Bustince H., Mesiar Radko, Beliakov G.A construction method of interval-valued fuzzy sets for image processing , Proceedings of SSCI 2011, T2FUZZ 2011, p. 16-22, SSCI 2011, T2FUZZ 2011, (Paris, FR, 11.04.2011-15.04.2011) [2011] Download
 106. Mareš MilanInformation measure for vague symbols , ODAM 2011, Book of Abstracts, p. 41-41 , Eds: Fišerová Eva, Talašová Jana, Olomoucian Days of Applied Mathematics, (Olomouc, CZ, 26-28. 1. 2011) [2011]
 107. Kaňková VlastaEmpirical Estimates in Stochastic Optimization: Special cases , Výpočtová ekonomie, sborník 4.semináře, p. 9-19 , Eds: Lukáš Ladislav, Výpočtová ekonomie, 4. seminář, (Plzeň, CZ, 18.12.2008) [2010] Download
 108. Sladký KarelRamsey Growth Model in Discrete and Continuous-Time Setting , Výpočtová ekonomie, sborník 4.semináře, p. 95-105 , Eds: Lukáš Ladislav, Výpočtová ekonomie, 4.seminář, (Plzeň, CZ, 18.12.2008) [2010] Download
 109. Paternain D., Bustince H., Fernandez J., Beliakov G., Mesiar RadkoImage reduction with local reduction operators , CEC 2010. Proceedings of the IEEE Congress on Evolutionary Computation, p. 1-8, WCCI 2010. IEEE World Congress on Computational Intelligence, (Barcelona, ES, 18.07.2010-23.07.2010) [2010] Download
 110. Omelchenko VadymElliptical Stable Distributions , Mathematical Methods in Economics 2010 , Eds: Houda Michal, Friebelova Jana, Mathematical Methods in Economics 2010, (České Budějovice, CZ, 08.09.2010-10.09.2010) [2010] Download
 111. Ivanková KristýnaApplication of isobars to stock market indices , Proceedings of the 28th International Conference on Mathematical Methods in Economics 2010, p. 296-301 , Eds: Houda M., Friebelová J., Mathematical Methods in Economics, (Ceske Budejovice, CZ, 08.09.2010-10.09.2010) [2010] Download
 112. Šmíd Martin, Gapko PetrDynamic Model of Losses of Creditor with a Large Mortgage Portfolio , Proceedings of the 47th European Working Group on Financial Modelling, p. 1-10, 47th EWGFM meeting, (Praha, CZ, 28.10.2010-30.10.2010) [2010] Download
 113. Baxa JaromírWhat the Data Say about the Effects of Fiscal Policy in the Czech Republic? , Mathematical Methods in Economics 2010, p. 24-29 , Eds: Houda Michal, Friebelova Jana, Mathematical Methods in Economics, (Ceske Budejovice, CZ, 08.09.2010-10.09.2010) [2010] Download
 114. Veverka PetrBackward stochastic differential equations and its application to stochastic control , Stochastic and Physical Monitoring Systems 2010 - Proceedings, p. 181-189 , Eds: Hobza Tomáš, Stochastic and Physical Monitoring Systems 2010, (Děčín, CZ, 27.06.2010-03.07.2010) [2010] Download
 115. Klement E.P., Manzi M., Mesiar RadkoAggregation functions with stronger types of monotonicity , Computational Intelligence for Knowledge-Based Systems Design, p. 218-224 , Eds: Hüllermeier E., Kruse R., Hoffmann F., IPMU 2010 /13./, (Dortmund, DE, 28.06.2010-02.07.2010) [2010] Download
 116. Kaňková VlastaNonlinear Functionals in Stochastic Programming; A Note on Stability and Empirical Estimatest , Quantitative Methods in Economics (Multiple Criteria Decision Making XV), p. 96-106 , Eds: Reiff Marian, Quantitative Methods in Economics (Multiple Criteria Decision Making), (Smolenice, SK, 06.10.2010-08.10.2010) [2010] Download
 117. Sladký KarelMarkov decision chains in discrete- and continuous-time; a unified approach , Quantitative Methods in Economics (Multiple Criteria Decision Making XV), p. 207-219 , Eds: Reiff Marian, Quantitative Methods in Economics, Multiple Criteria Decision Making XV, (Smolenice, SK, 06.10.2010-08.10.2010) [2010] Download
 118. Kuběna Aleš AntonínPexeso ("Concentration game") as an arbiter of bounded-rationality models , Proceedings of the 28th International Conference on Mathematical Methods in Economics 2010, p. 337-380 , Eds: Houda M., Friebelová J., 28-th International Conference on Mathematical Methods in Economics, (České Budějovice, CZ, 08.09.2010-10.09.2010) [2010] Download
 119. Báťa Karel, Šmíd MartinEquity home bias in the Czech Republic , Proceedings of the 28th International Conference on Mathematical Methods in Economics 2010, p. 18-23 , Eds: Houda M., Friebelová J., 28-th International Conference on Mathematical Methods in Economics, (České Budějovice, CZ, 08.09.2010-10.09.2010) [2010] Download
 120. Baruník Jozef, Vácha Lukáš, Krištoufek LadislavComovement of Central European stock markets using wavelet coherence: Evidence from high-frequency data , 28th International Conference on Mathematical Methods in Economics 2010, p. 12-17 , Eds: Houda Michal, Friebelová Jana, Mathematical Methods in Economics 2010, (České Budějovice, CZ, 08.09.2010-10.09.2010) [2010] Download
 121. Gapko Petr, Šmíd MartinModeling a distribution of mortgage credit losses , Proceedings of the 28th International Conference on Mathematical Methods in Economics 2010, p. 150-155 , Eds: Houda M., Friebelová J., 28-th International Conference on Mathematical Methods in Economics, (České Budějovice, CZ, 08.09.2010-10.09.2010) [2010] Download
 122. Šmíd MartinDynamic model of Loan Portfolio with Lévy Asset Prices , Proceedings of the 28th International Conference on Mathematical Methods in Economics 2010, p. 615-620 , Eds: Houda M., Friebelová J., 28-th International Conference on Mathematical Methods in Economics, (České Budějovice, CZ, 08.09.2010-10.09.2010) [2010] Download
 123. Kaňková VlastaRamsey Stochastic Model via Multistage Stochastic Programming , 28th International Conference on Mathematical Methods in Economics 2010, p. 328-333 , Eds: Houda Michal, Friebelová Jana, 28th International Conference on Mathematical Methods in Economics 2010, (České Budějovice, CZ, 08.09.2010-10.09.2010) [2010] Download
 124. Sladký KarelRisk-sensitive Ramsey Growth Model , 28th International Conference on Mathematical Methods in Economics 2010, p. 560-565 , Eds: Houda Michal, Friebelová Jana, 28th International Conference on Mathematical Methods in Economics 2010, (České Budějovice, CZ, 08.09.2010-10.09.2010) [2010] Download
 125. Paternain D., Bustince H., Fernández J., Beliakov G., Mesiar RadkoSome averaging functions in image reduction , Trends in Applied Intelligent Systems, p. 399-408 , Eds: García-Pedrajas N., Herrera F., Benítez J. M., IEA/AIE 2010, (Cordoba, ES, 01.06.2010-04.06.2010) [2010] Download
 126. Krištoufek LadislavMultifractal height cross-correlation analysis, ÚTIA AV ČR, (Praha 2010) Research Report 2281 [2010] Download
 127. Baxa JaromírCooperative behavior and economic growth, ÚTIA AV ČR, (Praha 2009) Research Report 2255 [2009] Download
 128. Baruník Jozef, Krištoufek LadislavOn Hurst exponent estimation under heavy-tailed distributions, ÚTIA AV ČR, (Praha 2009) Research Report 2267 [2009]
 129. Baruník Jozef, Baruníková M.Neural Networks as Semiparametric Option Pricing Tool, ÚTIA AV ČR, (Praha 2009) Research Report 2266 [2009]
 130. Vošvrda Miloslav, Voříšek JanStochastic Catastrophe Theory, ÚTIA AV ČR, v.v.i, (Praha 2009) Research Report 2253 [2009] Download
 131. Sladký KarelSolving Growth Rates and Average Optimality in Risk-Sensitive Markov Decision Chains , Proceedings of 1st International Conference on Applied Mathematics, p. 27-60 , Eds: Díaz Nunez J. J., Carmona R. G., Leal J. S., Ramos C. D., Rodríguez M. A., ére González L. A., Castillo Rubi M. A., 1st International Conference on Applied Mathematics, (Almoloya, Edo. de México, MX, 04.11.2009-06.11.2009) [2009] Download
 132. Bustince H., Fernández J., Mesiar Radko, Montero J., Orduna R.Overlap index, overlap functions and migrativity , Proceedings of IFSA/EUSFLAT 2009, p. 1-6, IFSA/EUSFLAT 2009, (Lisabon, PT, 20.07.2009-24.07.2009) [2009] Download
 133. Vošvrda MiloslavCapital Market Efficiency and Tsallis Relative Entropy , Proceedings of 27th International Conference Mathematical Methods in Economics 2009, p. 340-345 , Eds: Brožová Helena, 27th International Conference Mathematical Methods in Economics 2009, (Kostelec nad Černými lesy, CZ, 09.09.2009-11.09.2009) [2009] Download
 134. Šmíd MartinProbabilistic properties of the continuous double auction - uniform case , Proceedings of 27th International Conference Mathematical Methods in Economics 2009, p. 317-322 , Eds: Brožová Helena, 27th International Conference Mathematical Methods in Economics 2009, (Kostelec nad Černými lesy, CZ, 09.09.2009-11.09.2009) [2009] Download
 135. Kopa MilošStability of SSD portfolio efficiency - monthly versus yearly returns , Proceedings of 27th International Conference Mathematical Methods in Economics 2009, p. 184-187 , Eds: Brožová Helena, 27th International Conference Mathematical Methods in Economics 2009, (Kostelec nad Černými lesy, CZ, 09.09.2009-11.09.2009) [2009] Download
 136. Kaňková VlastaA Remark on Empirical Estimates via Economic Problems , Proceedings of 27th International Conference Mathematical Methods in Economics 2009, p. 169-173 , Eds: Brožová Helena, 27th International Conference Mathematical Methods in Economics 2009, (Kostelec nad Černými lesy, CZ, 09.09.2009-11.09.2009) [2009] Download
 137. Vácha Lukáš, Baruník JozefWhat does the wavelet analysis tell us about the Central European stock markets behavior during the crisis? , Proceedings of 27th International Conference Mathematical Methods in Economics 2009, p. 7-12 , Eds: Brožová Helena, 27th International Conference Mathematical Methods in Economics 2009, (Kostelec nad Černými lesy, CZ, 09.09.2009-11.09.2009) [2009] Download
 138. Sladký KarelRamsey Growth Model Under Uncertainty , Proceedings of 27th International Conference Mathematical Methods in Economics 2009, p. 296-300 , Eds: Brožová Helena, 27th International Conference Mathematical Methods in Economics 2009, (Kostelec nad Černými lesy, CZ, 09.09.2009-11.09.2009) [2009] Download
 139. Kaňková VlastaStochastic Programming Problems with Recourse via Empirical Estimates , Operations Research Proceedings 2008, p. 1-6 , Eds: Fleischmann B., Borgwardt K. H., Klein R., Tuma A., Operations Research 2008, (Augsburg, DE, 03.09.2008-05.09.2008) [2009] Download
 140. Sladký KarelConstrained Risk-Sensitive Markov Decision Chains , Operations Research Proceedings 2008, p. 363-368 , Eds: Fleischmann B., Borgwardt K. H., Klein R., Tuma A., Operations Research 2008, (Augsburg, DE, 03.09.2008-05.09.2008) [2009]
 141. Kaňková VlastaProblem of Two Managers via Stochastic Programming Problems with Linear Recourse , Výpočtová ekonomie: sborník 3.semináře, p. 15-24 , Eds: Lukáš Ladislav, Výpočtová ekonomie: 3. seminář, (Plůzeň, CZ, 21-12-2006) [2008] Download
 142. Sladký KarelThe Ramsey Growth Model: Extensions and Algorithmic Solution , Výpočtová ekonomie: sborník 3.semináře, p. 79-88 , Eds: Lukáš Ladislav, Výpočtová ekonomie: 3. seminář, (Plůzeň, CZ, 21-12-2006) [2008] Download
 143. Mareš Milan, Vlach M.Disjointness of Fuzzy Coalitions (Discussion), ÚTIA AV ČR, (Praha 2008) Internal Publication 2008/9 [2008] Download
 144. Mareš Milan, Vlach M.Alternative Representation of Fuzzy Coalitions, ÚTIA AV ČR, (Praha 2008) Internal Publication 2008/8 [2008] Download
 145. Baruník Jozef, Vošvrda MiloslavCusp Catastrophe Theory: Application to U.S. Stock , Proceedings of 26th International Conference Mathematical Methods in Economics 2008, p. 12-25 , Eds: Řehořová Pavla, Maršíková Kateřina, Mathematical Methods in Economics 2008, (Liberec, CZ, 17.09.2008-19.09.2008) [2008] Download
 146. Kuchyňka AlexandrVolatility extraction using the Kalman filter, IES FSV UK, (Praha 2008) Research Report 10 [2008] Download
 147. Baruník Jozef, Vácha LukášNeural Networks with Wavelet Based Denoising Layer: Application to Central European Stock Market Forecasting , Proceedings of 26th International Conference Mathematical Methods in Economics 2008, p. 1-6 , Eds: Řehořová Pavla, Maršíková Kateřina, Mathematical Methods in Economics 2008, (Liberec, CZ, 17.09.2008-19.09.2008) [2008] Download
 148. Baxa JaromírA Simple Real Business Cycle Model of the Czech Economy , Quantitative Methods in Economics: Multiple Criteria Decision making XIV, p. 28-38 , Eds: Reiff Sladký, Quantitative Methods in Economics: Multiplie Criteria Decision Making XIV, (Tatranská Lomnica, SK, 05.07.2008-07.07.2008) [2008]
 149. Vácha Lukáš, Baruník Jozef, Vošvrda MiloslavSmart Predictors in the Heterogeneous Agent Model, ÚTIA AV ČR, (Praha 2008) Research Report 2222 [2008]
 150. Vácha Lukáš, Baruník Jozef, Vošvrda MiloslavSentiment Patterns in the Heterogeneous Agent Model, ÚTIA AV ČR, (Praha 2008) Research Report 2224 [2008]
 151. Vácha Lukáš, Baruník JozefWavelet Neural Networks Prediction of Central European Stock Markets, ÚTIA AV ČR, (Praha 2008) Research Report 2225 [2008]
 152. Kaňková VlastaMultiobjective Stochastic Programming via Multistage Problem , Proceedings of 26th International Conference Mathematical Methods in Economics 2008, p. 250-256 , Eds: Řehořová Pavla, Maršíková Kateřina, International Conference Mathematical Methods in Economics 2008 /26./, (Liberec, CZ, 17.09.2008-19.09.2008) [2008] Download
 153. Kaňková VlastaA Remark on Nonlinear Functionals and Empirical Estimates , Quantitative Methods in Economics: Multiple Criteria Decision making XIV, p. 124-133 , Eds: Reiff Sladký, Quantitative Methods in Economics, Multiple Criteria Decision Making XIV, (High Tatras, SK, 05.06.2008-07.06.2008) [2008] Download
 154. Sladký Karel, Sitař MilanRisk Sensitive and Mean Variance Optimality in Markov Decision Processes , Proceedings of 26th International Conference Mathematical Methods in Economics 2008, p. 452-461 , Eds: Řehořová Pavla, Maršíková Kateřina, Mathematical Methods in Economics 2008, (Liberec, CZ, 17.09.2008-19.09.2008) [2008] Download
 155. Baruník Jozef, Vošvrda MiloslavApplication of Cusp Catastrophe Theory to U.S. Stock Market Crashes , Quantitative Methods in Economics: Multiple Criteria Decision making XIV, p. 19-27 , Eds: Reiff Sladký, Quantitative Methods in Economics: Multiplie Criteria Decision Making XIV, (Tatranská Lomnica, SK, 05.07.2008-07.07.2008) [2008]
 156. Vácha Lukáš, Baruník JozefWavelet Neural Networks Prediction of Central European Stock Markets , Quantitative Methods in Economics: Multiple Criteria Decision making XIV, p. 291-297 , Eds: Reiff Sladký, Quantitative Methods in Economics: Multiplie Criteria Decision Making XIV, (Tatranská Lomnica, SK, 05.07.2008-07.07.2008) [2008]
 157. Sladký KarelRisk Sensitive Discrete- and Continuous -Time Markov Reward Processes , Quantitative Methods in Economics: Multiple Criteria Decision making XIV, p. 272-281 , Eds: Reiff Sladký, Quantitative Methods in Economics: Multiplie Criteria Decision Making XIV, (Tatranská Lomnica, SK, 05.07.2008-07.07.2008) [2008] Download
 158. Vácha Lukáš, Vošvrda MiloslavWavelet Applications to Heterogeneous Agents Model, Fakulta sociálních věd UK, (Praha 2008) Internal Publication EC-025 [2008]
 159. Kaňková VlastaMultistage Stochastic Programs via Stochastic Parametric Optimization , Operations Research Proceedings 2007, p. 63-68 , Eds: Kalcsics Joerg, Nickel Stefan, Annual International Conference of the German Operations Research Society (GOR), (Saarbruecken, DE, 05.09.2007-07.09.2007) [2008]
 160. Sladký Karel, Montes-de-Oca R.Risk-Sensitive Average Optimality in Markov Decision Chains , Operations Research Proceedings 2007, p. 69-74 , Eds: Kalcsics Joerg, Nickel Stefan, Annual International Conference of the German Operations Research Society (GOR), (Saarbruecken, DE, 05.09.2007-07.09.2007) [2008]
 161. Šmíd MartinProbabilistic Properties of the Continuous Double Auction - Uniform Case, ÚTIA AV ČR, (Praha 2008) Research Report 2216 [2008]
 162. Kaňková VlastaEmpirical Estimates via Stability in Stochastic Programming, ÚTIA AV ČR, (Praha 2007) Research Report 2192 [2007]
 163. Houda MichalConvexity and dependence in chance-constrained programming, ÚTIA AV ČR, (Praha 2007) Research Report 2190 [2007]
 164. Šmíd MartinReduction of the Smith /& Farmers' Model, ÚTIA AV ČR, (Praha 2007) Research Report 2188 [2007]
 165. Kolesárová A., Mayor G., Mesiar RadkoOrdinal Means , Proceedings of the 5th EUSFLAT Conference, p. 75-81 , Eds: Štěpnička M., Novák V., Bodenhofer U., EUSFLAT 2007, (Ostrava, CZ, 11.09.2007-14.09.2007) [2007]
 166. Mareš Milan, Mesiar RadkoInformation in granulated data source , International Conference on Soft Computing, Computing with Words and Perceptions in Systems /4./, p. 185-194 , Eds: Pedrycz W., Aliev R., Jamshidi Mo., Turksen B., International Conference on Soft Computing, Computing with Words and Perception in Systems /4./, (Antalya, TR, 27.08.2007-28.08.2007) [2007]
 167. Mareš MilanCompenzational vagueness , Proceedings of the 5th EUSFLAT Conference, p. 179-184 , Eds: Štěpnička M., Novák V., Bodenhofer U., EUSFLAT 2007, (Ostrava, CZ, 11.09.2007-14.09.2007) [2007]
 168. Mareš Milan, Mesiar RadkoLiguistic scale based information processing , International Conference on Soft Computing, Computing with Words and Perceptions in Systems /4./, p. 56-62 , Eds: Pedrycz W., Aliev R., Jamshidi Mo., Turksen B., International Conference on Soft Computing, Computing with Words and Perception in Systems /4./, (Antalya, TR, 27.08.2007-28.08.2007) [2007]
 169. Mareš MilanO šířce projektů, aneb - proč vybrali Gagarina , Řízení vědy, výzkumu a vývoje a jejich trendy, p. 87-91, Řízení vědy, výzkumu a vývoje a jejich trendy, (Hradec nad Moravicí, CZ, 12.09.2007-13.09.2007) [2007]
 170. Vácha Lukáš, Vošvrda MiloslavMoods Modelling on the Financial Markets , Proceedings of the Mathematical Methods in Economics, p. 1-7, Mathematical Methods in Economics, (Ostrava, CZ, 04.09.2007-06.09.2007) [2007]
 171. Kaňková VlastaMultistage Stochastic Programming Problems; Stability and Approximation , Operations Research Proceedings 2006, p. 595-600 , Eds: Waldmann Karl-Heinz, Stocker Ulrike M., Annual International Conference of the German Operations Research Society (GOR), (Karlsruhe, DE, 06.09.2006-08.09.2006) [2007]
 172. Kaňková VlastaStochastic Programming Problems with Recourse via Multiobjective Optimization Ptoblems , Proceedings 15th International Scientific Conference on Mathematical Methods in Economics and Industry, p. 68-78 , Eds: Cechlárová Kataeina, Halická Margaréta, Borbelová Viera, Lacko Vladimír, International Scientific Conference on Mathematical Methods in Economics and Industry /15./, (Herĺany, SK, 03.06.2007-07.06.2007) [2007]
 173. Sladký KarelPerturbations and Error Bounds in Discounted Markov Reward Models , Proceedings 15th International Scientific Conference on Mathematical Method in Economics and Industry, p. 158-165 , Eds: Cechlárová Katarína, Halická Margaréta, Borbelová Viera, Lacko Vladimír, International Scientific Conference on Mathematical Methods in Economics and Industry /15./, (Herĺany, SK, 03.06.2007-07.06.2007) [2007]
 174. Sladký KarelRisk-Sensitive Optimality Criteria in Markov Decision Processes , Operations Research Proceedings 2006, p. 555-561 , Eds: Waldmann Karl-Heinz, Stocker Ulrike M., Annual International Conference of the German Operations Research Society (GOR), (Karlsruhe, DE, 06.09.2006-08.09.2006) [2007]
 175. Mareš MilanCompenzational Vagueness, ÚTIA AV ČR, (Praha 2007) Internal Publication 2007/5 [2007]
 176. Derviz Alexis, Podpiera J.Cross-Border Lending Contagion in Multinational Banks, Czech National Bank, (Praha 2006) Research Report 9 [2006] Download
 177. Šmíd MartinDynamic Behavior of a Rational Agent at a Limit Order Market, ÚTIA AV ČR, (Praha 2006) Research Report 2177 [2006]
 178. Vošvrda Miloslav, Vácha LukášWavelet Applications to Heterogeneous Agents Model , Proceedings of the 24th International Conference Mathematical Methods in Economics 2006, p. 497-502 , Eds: Lukáš L., Mathematical Methods in Economics 2006, (Plzeň, CZ, 13.09.2006-15.09. 2006) [2006]
 179. Vošvrda Miloslav, Kodera JanGoodwin's Predator-Prey Model with Endogenous Technological Progress , Proceedings of the 24th International Conference Mathematical Methods in Economics 2006, p. 293-300 , Eds: Lukáš L., Mathematical Methods in Economics 2006, (Plzeň, CZ, 13.09.2006-15.09.2006) [2006]
 180. Sladký KarelSome Remarks on Risk-Sensitive Optimality Criteria in Markov Decision Processes , Proceedings of the International Conference of Quantitative Methods in Economics. Multiple Criteria Decision MakingXIII, p. 165-173 , Eds: Pekár J., Lukáčik M., Quantitative Methods in Economics. Multiple Criteria Decision Making XIII, (Bratislava, SK, 06.12.2006-08.12.2006) [2006]
 181. Kaňková Vlasta, Chovanec PetrUnemployment problem via multistage stochastic programming , Proceedings of the International Conference of Quantitative Methods in Economics. Multiple Criteria Decision MakingXIII, p. 69-76 , Eds: Pekár J., Lukáčik M., Quantitative Methods in Economics. Multiple Criteria Decision Making XIII, (Bratislava, SK, 06.12.2006-08.12.2006) [2006]
 182. Vácha Lukáš, Vošvrda MiloslavAn Energy Decomposition of the Financial Market, ÚTIA AV ČR, (Praha 2006) Research Report 2171 [2006]
 183. Kyselová D., Mesiar Radko, Dubois D.Lorentz-like orderings in multicriteria decision making , Proceedings East West Fuzzy Colloquium, p. 249-255, Zittau Fuzzy Colloquium 2006 /13./, (Zittau, DE, 13.09.2006-15.09.2006) [2006]
 184. Mesiar Radko, Kyselová D., Dubois D.Aggregation-based preference relations , Proceedings East West Fuzzy Colloquium, p. 242-248, Zittau Fuzzy Colloquium 2006 /13./, (Zittau, DE, 13.09.2006-15.09.2006) [2006]
 185. Houda MichalComparison of approximations in stochastic and robust optimization programs , Proceedings of the 24th International Conference Mathematical Methods in Economics 2006, p. 418-426 , Eds: Lukáš L., Mathematical Methods in Economics 2006, (Plzeň, CZ, 13.09.2006-15.09.2006) [2006]
 186. Šmíd MartinBehavior of a Risk Averse EMH-believer at a Limit Order Market , proceedings of WEHIA 2006, p. 1-9, International Conference on Economic Sciences with Heterogeneous Interacting Agents. WEHIA 2006, (Bologna, IT, 15.06.2006-17.06.2006) [2006] Download
 187. Šmíd MartinOptimal Strategies at a Limit Order Market , Proceedings of the 24th International Conference Mathematical Methods in Economics 2006, p. 1-4 , Eds: Lukáš L., Mathematical Methods in Economics 2006, (Plzeň, CZ, 13.09.2006-15.09.2006) [2006]
 188. Šmíd MartinOn Markov Properties of Limit Order Markets , Prague Stochastics 2006, p. 1-10 , Eds: Hušková M., Janžura M., Prague Stochastics 2006, (Prague, CZ, 21.08.2006-25.08.2006) [2006]
 189. Kaňková VlastaStochastic Programming programs with Linear Recourse; Application to Problems of Two Managers , Proceedings of the 24th International Conference Mathematical Methods in Economics 2006, p. 283-288 , Eds: Lukáš L., Mathematical Methods in Economics 2006, (Plzeň, CZ, 13.09.2006-15.09.2006) [2006]
 190. Sladký KarelApproximations in Stochastic Growth Models , Proceedings of the 24th International Conference Mathematical Methods in Economics 2006, p. 465-470 , Eds: Lukáš L., Mathematical Methods in Economics 2006, (Plzeň, CZ, 13.09.2006-15.09.2006) [2006]
 191. Mareš MilanJaká věda je aplikovaná? , Sborník konference Řízení vědy, výzkumu a vývoje a jejich trendy, p. 58-65 , Eds: Klimeš C., Burianová E., Řízení vědy, výzkumu a vývoje a jejich trendy, (Ostrava, CZ, 13.09.2006-14.09.2006) [2006]
 192. Houda MichalApproximations of stochastic and robust optimization programs , Prague Stochastics 2006, p. 418-425 , Eds: Hušková M., Janžura M., Prague Stochastics 2006, (Prague, CZ, 21.08.2006-25.08.2006) [2006]
 193. Komorníková Magda, Komorník J.Application of aggregation operators in regime-switching models for multiple exchange rates , IPMU 2006. Information Processing and Management of Uncertainty in Knowledge-Based Systems, p. 699-704 , Eds: Bouchon-Meunier B., Yager R. R., IPMU 2006 /11./, (Paris, FR, 02.07.2006-07.07.2006) [2006]
 194. Mesiar Radko, Komorník J., Komorníková Magda, Szokeova D.Switching by aggregation operators in regime-switching models , Proceedings in Computational Statistics, p. 1171-1177 , Eds: Rizzi A., Vichi M., COMPSTAT 2006. Symposium /17./, (Rome, IN, 28.08.2006-01.09.2006) [2006]
 195. Sladký Karel, Sitař MilanNecessary and sufficient optimality conditions in multichain semi-Markov decision processes , Prague Stochastics 2006, p. 633-643 , Eds: Hušková M., Janžura M., Prague Stochastics 2006, (Prague, CZ, 21.08.2006-25.08.2006) [2006]
 196. Sladký Karel, Sitař MilanAlgorithmic procedures for mean variance optimality in Markov decision chains , Operation Research Proceedings 2005, p. 799-804 , Eds: Haasis H. D., Kopfer H., Schonberger J., Operations Research 2006, (Bremen, DE, 06.09.2005-08.09.2005) [2006]
 197. Kaňková VlastaDecomposition in multistage stochastic programs with individual probability constrains , Operation Research Proceedings 2005, p. 793-798 , Eds: Haasis H. D., Kopfer H., Schonberger J., Operations Research 2006, (Bremen, DE, 06.09.2005-08.09.2005) [2006]
 198. Kaňková Vlasta, Houda MichalEmpirical processes in stochastic programming , Prague Stochastics 2006, p. 426-436 , Eds: Hušková M., Janžura M., Prague Stochastics 2006, (Prague, CZ, 21.08.2006-25.08.2006) [2006]
 199. Saminger S., Dubois D., Mesiar RadkoOn consensus functions in the biopolar case , Preferences, Games and Decisions. Linz Seminar on Fuzzy Set Theory, p. 116-119, Linz Seminar on Fuzzy Set Theory /27./, (Linz, AT, 07.02.2006-11.02.2006) [2006]
 200. Komorníková Magda, Szokeova D.Optimal weighted mean estimation in regime switching time series models. Abstract , Eight International Conference on Fuzzy Sets Theory and Applications, p. 63-64 , Eds: Klement P.E., Mesiar R., Drobná E., Chovanec F., FSTA 2006 /8./, (Liptovský Ján, SK, 30.01.2006-03.02.2006) [2006]
 201. Cintula Petr, Klement E.P., Mesiar Radko, Navara M.Varieties of Algebras Based on Strict t-norms and Involutive Negations , Eight International Conference on Fuzzy Sets Theory and Applications, p. 8-9 , Eds: Klement P.E., Mesiar R., Drobná E., Chovanec F., FSTA 2006 /8./, (Liptovský Ján, SK, 30.01.2006-03.02.2006) [2006]
 202. Mareš MilanFuzzy Data and Statistics, ÚTIA AV ČR, (Praha 2006) Internal Publication 2006/5 [2006]
 203. Šmíd MartinBehavior a Risk Averse EMH-beliver at a Limit Order Market, ÚTIA AV ČR, (Praha 2006) Research Report 2159 [2006]
 204. Komorník J., Komorníková MagdaApplication of aggregation operators in regime-switching models for exchange rates , Joint EUSFLAT-LFA 2005. Conference Proceedings, p. 1297-1300 , Eds: Montseny E., Sobrevillo P., Universitat Politechnica de Catalunya, (Barcelona 2005) , Joint EUSFLAT-LFA 2005, (Barcelona, ES, 07.09.2005-09.09.2005) [2005]
 205. Komorník J., Komorníková MagdaModelling Slovak unemployment data by a nonlinear long memory model , ALGORITMY 2005. Proceedings of the 17th Conference on Scientific Computing, p. 334-340 , Eds: Handlovičová A., Krivá Z., Mikula K., ALGORITMY 2005. Conference on Scientific Computing /17./, (Vysoké Tatry - Podbanské, SK, 13.03.2005-18.03.2005) [2005]
 206. Mesiar RadkoDiscrete copulas - what they are , Joint EUSFLAT-LFA 2005. Conference Proceedings, p. 927-930 , Eds: Montseny E., Sobrevilla P., Universitat Politecnica de Catalunya, (Barcelona 2005) , Joint EUSFLAT-LFA 2005, (Barcelona, ES, 07.09.2005-09.09.2005) [2005]
 207. Mesiar RadkoDecision making based on fuzzy sets approaches , Zittau East-West Fuzzy Coloquium. Conference Proceedings, p. 252-258 , Eds: Hampel C., Hochschule Zittau/Görlitz, (Zittau 2005) , Zittau East-West Fuzzy Coloquium /12./, (Zittau, DE, 21.09.2005-23.09.2005) [2005]
 208. Klement E.P., Mesiar Radko, Pap E.Sections of triangular norms , Fuzzy Logics and Related Structures. Proceedings, p. 67-71 , Eds: Gottwald S., Hájek P., Klement E. P., FLLL Linz, (Linz 2005) , Linz Seminar on Fuzzy Set Theory /27./, (Linz, AT, 07.02.2006-11.02.2006) [2005]
 209. Durante F., Mesiar Radko, Sempi C.Copulas with given diagonal section: some new results , Joint EUSFLAT-LFA 2005. Conference Proceedings, p. 932-936 , Eds: Montseny E., Sobrevilla P., Universitat Politecnica de Catalunya, (Barcelona 2005) , Joint EUSFLAT-LFA 2005, (Barcelona, ES, 07.09.2005-09.09.2005) [2005]
 210. Calvo T., Lazaro J., Kyselová D., Mesiar RadkoWeights in multicriteria decision making , Proceedings of AGOP'2005, p. 37-39 , Eds: Pasi G., Mesiar R., Struk P., Universita della Svizzera italiana, (Lugano 2005) , International Summer School on Aggregation Operators and their applications, (Lugano, CH, 10.07.2005-15.07.2005) [2005]
 211. Houda MichalEstimation in chance-constrained problem , Proceedings of the 23rd International Conference Mathematical Methods in Economics 2005, p. 134-139 , Eds: Skalská H., Mathematical Methods in Economics 2005 /23./, (Hradec Králové, CZ, 14.09.2005-16.09.2005) [2005]
 212. Chovanec PetrNew criteria for stochastic DEA , Proceedings of the 23rd International Conference Mathematical Methods in Economics 2005, p. 164-170 , Eds: Skalská H., Mathematical Methods in Economics 2005 /23./, (Hradec Králové, CZ, 14.09.2005-16.09.2005) [2005]
 213. Sladký Karel, Sitař MilanMean variance optimality in Markov decision chains , Proceedings of the 23rd International Conference Mathematical Methods in Economics 2005, p. 350-357 , Eds: Skalská H., Mathematical Methods in Economics 2005 /23./, (Hradec Králové, CZ, 14.09.2005-16.09.2005) [2005]
 214. Šmíd MartinForecasting in continuous double auction , Proceedings of the 23rd International Conference Mathematical Methods in Economics 2005, p. 358-363 , Eds: Skalská H., Mathematical Methods in Economics 2005 /23./, (Hradec Králové, CZ, 14.09.2005-16.09.2005) [2005]
 215. Kodera Jan, Sladký Karel, Vošvrda MiloslavStabillity and Lyapunov exponents in Keynesian and Classical macroeconomic models , Proceedings of the 23rd International Conference Mathematical Methods in Economics 2005, p. 203-210 , Eds: Skalská H., Gaudeamus, (Hradec Králové 2005) , Mathematical Methods in Economics 2005 /23./, (Hradec Králové, CZ, 14.09.2005-16.09.2005) [2005]
 216. Kaňková VlastaOn stability of stochastic programming problems with linear recourse , Proceedings of the 23rd International Conference Mathematical Methods in Economics 2005, p. 188-195 , Eds: Skalská H., Mathematical Methods in Economics 2005 /23./, (Hradec Králové, CZ, 14.09.2005-16.09.2005) [2005]
 217. Derviz Alexis, Kadlčáková N.Business Cycle, Credit Risk and Economic Capital Determination by Commercial Banks, Bank for International Settlements, (Basel 2005) Research Report 22 [2005]
 218. Mareš Milan, Mesiar RadkoAggregation of Complex Quantities, ÚTIA AV ČR, (Praha 2005) Internal Publication 2005/12 [2005]
 219. Mareš Milan, Vlach M.Alternative Representation of Fuzzy Coalitions, ÚTIA AV ČR, (Praha 2005) Internal Publication 2005/2 [2005]
 220. Mareš Milan, Ivánek JiříCíle Výzkumného centra DAR a postup jejich řešení v jednotlivých výzkumných oblastech. 1. společná konference 13. dubna 2005, ÚTIA AV ČR, (Praha 2005) Interní publikace DAR - ÚTIA. vol.2005/1 , Společná konference Výzkumného centra DAR /1./, (Praha, CZ, 13.04.2005) [2005]
 221. Šmíd MartinForecasting in Continuous Double Auction, ÚTIA AV ČR, (Praha 2005) Research Report 2128 [2005]
 222. Mareš Milan, Mesiar RadkoAggregation of complex quantities , Proceedings of AGOP'2005. International Summer School on Aggregation Operators and Their Applications, p. 85-88 , Eds: Mesiar R., Pasi G., Faré M., Universitá della Svizzeria Italiana, (Lugano 2005) , AGOP'2005, (Lugano, IT, 10.07.2005-15.07.2005) [2005]
 223. Sladký Karel, van Dijk N. M.Total reward variance in discrete and continuous time Markov chains , Operations Research Proceedings 2004, p. 319-326 , Eds: Fleuren H., den Hertog D., Kort P., Operations Research 2004, (Tilburg, NL, 01.09.2004-03.09.2004) [2005]
 224. Kaňková VlastaA note on the relationship between strongly convex functions and multiobjective stochastic programming problems , Operations Research Proceedings 2004, p. 305-312 , Eds: Fleuren H., Hertog D., Kort P., Springer, (Berlin 2005) , Operations Research 2004, (Tilburg, NL, 01.09.2004-03.09.2004) [2005]
 225. Cintula Petr, Klement E.P., Mesiar Radko, Navara M.On the Special Role of the Hamacher Product in Fuzzy Logics , Fuzzy Logics and Related Structures, p. 34-37 , Eds: Gottwald S., Hájek P., Höhle U., Klement E.P., Linz Seminar on Fuzzy Set Theory /26./, (Linz, AT, 01.02.2005-05.02.2005) [2005]
 226. Mareš MilanFuzzy Components of Cooperative Market, ÚTIA AV ČR, (Praha 2005) Internal Publication 2005/33 [2005]
 227. Mareš Milan, Vlach M.Fuzzy Coalitional Structures, ÚTIA AV ČR, (Praha 2005) Internal Publication 2005/24 [2005]
 228. Vácha Lukáš, Vošvrda MiloslavHeterogeneous Agents Model with the Worst Out Algorithm, UK FSV - IES, (Praha 2005) Research Report 91. [2005]
 229. Chovanec PetrProduction possibility frontier and stochastic Programming , Week of Doctoral Students, p. 108-113 , Eds: Šafránková J., Annual Conference of Doctoral Students /14./, (Praha, CZ, 07.06.2005-10.06.2005) [2005]
 230. Novák VilémFuzzy type theory as higher order fuzzy logic , Proceedings ot fhe 6th International Conference on Inteligent Technologies, p. 21-26, InTech'05 /6./, (Phuket, TH, 14.12.2005-16.12.2005) [2005]
 231. Vošvrda Miloslav, Križan DušanWebMathematica , Využitie kvantitativnych metód vo vedecko-výskumnej činnosti a v praxi VII, p. 45-54 , Eds: Žabka M., Využitie kvantitativnych metód vo vedecko-výskumnej činnosti a v praxi /7./, (Prievidza, SK, 01.06.2005-03.06.2005) [2005]
 232. Komorník J., Komorníková Magda, Bognár T.Multiple regime-switching models in finance , Proceedings of the Conference PRASTAN 2004, p. 51-60 , Eds: Kalina M., Minárová M., Nánásiová O., Slovak Statistical and Demographical Society, (Bratislava 2004) , PRASTAN 2004, (Kočovce, SK, 17.05.2004-21.05.2004) [2004]
 233. Komorníková Magda, Komorník J.Multivariate modeling of exchange rates of Visegrad Countries currencies to Euro , Proceedings of the Conference PRASTAN 2004, p. 37-50 , Eds: Kalina M., Minárová M., Nánásiová O., Slovak Statistical and Demographical Society, (Bratislava 2004) , PRASTAN 2004, (Kočovce, SK, 17.05.2004-21.05.2004) [2004]
 234. Brestovanská E., Komorníková MagdaModelling of economic time series using the regime-switching model , Proceedings of the Conference PRASTAN 2004, p. 11-18 , Eds: Kalina M., Minárová M., Nánásiová O., Slovak Statistical and Demographical Society, (Bratislava 2004) , PRASTAN 2004, (Kočovce, SK, 17.05.2004-21.05.2004) [2004]
 235. Kodera J., Sladký Karel, Vošvrda MiloslavA small-open-economy model and the possibility of more complex dynamical behaviour , Výpočtová technika, p. 47-57 , Eds: Lukáš L., Západočeská univerzita, (Plzeň 2004) , Výpočtová ekonomie, (Plzeň, CZ, 18.11.2004) [2004]
 236. Kaňková VlastaEconomic processes and empirical data , Výpočtová ekonomie, p. 55-72 , Eds: Lukáš L., Západočeská univerzita, (Plzeň 2004) , Výpočtová ekonomie, (Plzeň, CZ, 18.11.2004) [2004]
 237. Šmíd MartinStochastic Model of Thin Market with Divisible Commodity, ÚTIA AV ČR, (Praha 2004) Research Report 2106 [2004]
 238. Klement E.P., Mesiar Radko, Pap E.Triangular norms as special semigroups , Mathematics of Fuzzy Systems, p. 76-82, Linz Seminar on Fuzzy Set Theory /25./, (Linz, AT, 03.02.2004-07.02.2004) [2004]
 239. Marichal J. L., Mesiar RadkoAggregation on finite ordinal scales by scale independent functions , Proceedings of the Tenth International Conference on Information Processing and Management of Uncertainty in Knowledge-Based Systems, p. 1243-1250, IPMU 2004 /10./, (Perugia, IT, 04.07.2004-09.07.2004) [2004]
 240. Klement E.P., Mesiar Radko, Pap E.A general approach to integration on finite sets , Proceedings of the Tenth International Conference on Information Processing and Management of Uncertainty in Knowledge-Based Systems, p. 61-66, IPMU 2004 /10./, (Perugia, IT, 04.07.2004-09.07.2004) [2004]
 241. Mesiar RadkoPietro Benvenuti and his 35 years with aggregation operators , Proceedings of the 3rd International Workshop on Nonstandard Logics, p. 17-25, International Workshop on Nonstandard Logics /3./, (Praha, CZ, 28.05.2004) [2004]
 242. Mesiar RadkoNew results in aggregation based on ideas of Prof. Benvenuti. Dedicated to Prof. Pietro Benvenuti , Proceedings of the Tenth International Conference on Information Processing and Management of Uncertainty in Knowledge-Based Systems, p. 1947-1950, IPMU 2004 /10./, (Perugia, IT, 04.07.2004-09.07.2004) [2004]
 243. Mesiar Radko, Mesiarová A.Fuzzy integrals , Modeling Decisions for Artificial Intelligence. First International Conference, MDAI 2004. Proceedings, p. 7-14, International Conference MDAI 2004 /1./, (Barcelona, ES, 14.09.2004-16.09.2004) [2004]
 244. Komorník J., Komorníková MagdaChanges in relations betwee exchange rates of currencies of Visegrad countries to Euro , Zborník z 12. Slovenskej štatistickej konferencie Štatistika a integrácia, p. 51-55, Slovenská štatistická konferencia Štatistika a integrácia /12./, (Bardejov, SK, 04.10.2004-06.10.2004) [2004]
 245. Bognár T., Komorníková MagdaTime series analysis: Theory and application , Dekompozicionnyje metody v matematičeskom modelirovanii i informatike, p. 17-21, Moskovskaja konferencija Dekompozicionnyje metody v matematičeskom modelirovanii i informatike /2./, (Moskva, RU, 21.06.2004-24.06.2004) [2004]
 246. Bognár T., Komorník J., Komorníková MagdaNew STAR models of time series and their application in finance , Proceedings in Computational Statistics. COMPSTAT 2004, p. 713-720, COMPSTAT 2004. Symposium /16./, (Prague, CZ, 23.08.2004-27.08.2004) [2004]
 247. Šmíd MartinDistribution of price in thin market with random arrival of agents , Proceedings of the 22nd International Conference Mathematical Methods in Economics 2004, p. 311-316, Mathematical Methods in Economics 2004 /22./, (Brno, CZ, 15.09.2004-17.09.2004) [2004]
 248. Kodera Jan, Sladký Karel, Vošvrda MiloslavDynamics of an extended Kaldor model with rational expectation of capital efficiency and adaptive expectation of inflation , Proceedings of the 22nd International Conference Mathematical Methods in Economics 2004, p. 158-163, Mathematical Methods in Economics 2004 /22./, (Brno, CZ, 15.09.2004-17.09.2004) [2004]
 249. Sladký KarelSome remarks on the variance in Markov reward processes , Proceedings of the 22nd International Conference Mathematical Methods in Economics 2004, p. 292-297, Mathematical Methods in Economics 2004 /22./, (Brno, CZ, 15.09.2004-17.09.2004) [2004]
 250. Kaňková VlastaA note on multiobjective stochastic programming problems and strongly convex functions , Proceedings of the 22nd International Conference on Mathematical Methods in Economics 2004, p. 152-157, Mathematical Methods in Economics 2004 /22./, (Brno, CZ, 15.09.2004-17.09.2004) [2004]
 251. Mareš Milan, Vlach M.Fuzzy coalitions as fuzzy classes of crisp coalitions , Proceedings of the 7th Czech-Japan Seminar on Data Analysis and Decision Making under Uncertainty, p. 32-43, Czech-Japan Seminar on Data Analysis and Decision Making under Uncertainty /7./, (Awaji, JP, 31.08.2004-02.09.2004) [2004]
 252. Šmíd MartinStochastic Model of Thin Market of Nondivisible Commodity, ÚTIA AV ČR, (Praha 2004) Research Report 2100 [2004]
 253. Mareš MilanLexicographical aggregation of fuzzy criteria , Proceedings of the Tenth International Conference on Information Processing and Management of Uncertainty in Knowledge-Based Systems, p. 1229-1234, IPMU 2004 /10./, (Perugia, IT, 04.07.2004-09.07.2004) [2004]
 254. Houda MichalWasserstein metrics and empirical distributions in stability of stochastic programs , Proceedings of the International Conference Quantitative Methods in Economics. (Multiple Criteria Decision Making XII), p. 71-77, Quantitative Methods in Economics. Multiple Criteria Decision Making /12./, (Virt, SK, 02.06.2004-04.06.2004) [2004]
 255. Mareš MilanVague utilities in cooperative market , Proceedings of the International Conference on Fuzzy Sets and Soft Computing in Economics and Finance, p. 143-153, FSSCEF 2004. Fuzzy Sets and Soft Computing in Economy and Finance, (Saint-Petersburg, RU, 17.06.2004-20.06.2004) [2004]
 256. Kodera Jan, Sladký Karel, Vošvrda MiloslavDynamical macroeconomic models from the Keynesian, Walrasian and Classical point of view , Proceedings of the International Conference Quantitative Methods in Economics. (Multiple Criteria Decision Making XII), p. 118-127, Quantitative Methods in Economics. Multiple Criteria Decision Making /12./, (Virt, SK, 02.06.2004-04.06.2004) [2004]
 257. Sitař MilanModel of life insurance policies using Markov chains with rewards , Proceedings of the International Conference Quantitative Methods in Economics. (Multiple Criteria Decision Making XII), p. 179-186, Quantitative Methods in Economics. Multiple Criteria Decision Making /12./, (Virt, SK, 02.06.2004-04.06.2004) [2004]
 258. Kaňková VlastaMultiobjective programs and Markowitz model , Proceedings of the International Conference Quantitative Methods in Economics. (Multiple Criteria Decision Making XII), p. 109-117, Quantitative Methods in Economics. Multiple Criteria Decision Making /12./, (Virt, SK, 02.06.2004-04.06.2004) [2004]
 259. Sladký Karel, Sitař MilanOn the set of optimal policies in variance penalized Markov decision chains , Operations Research Proceedings 2003, p. 395-402, OR 2003. International Conference on Operations Research, (Heidelberg, DE, 03.09.2003-05.09.2003) [2004]
 260. Derviz AlexisExchange Rate Risks and Asset Prices in a Small Open Economy, European Central Bank, (Frankfurt am Main 2004) Research Report 314 [2004]
 261. Sladký Karel, Sitař M.Optimal solutions for undiscounted variance penalized Markov decision chains , Dynamic Stochastic Optimization, p. 43-66, IFIP/IIASA/GAMM Workshop on Dynamic Stochastic Optimization, (Laxenburg, AT, 11.03.2002-14.03.2002) [2004]
 262. Bognár T., Komorníková MagdaModelovanie geodetických časových radov nelineárnymi dvojrežimovými modelmi , Mathematics, Geometry and Their Applications. Proceedings, p. 61-70 , Eds: Širáň J., Vajsáblová M., Slovak University of Technology, (Bratislava 2003) , MAGIA 2003, (Kočovce, SK, 06.06.2003-08.06.2003) [2003]
 263. Vošvrda Miloslav, Vácha LukášHeterogeneous agent models , Výpočtová ekonomie. Sborník semináře, p. 21-30 , Eds: Lukáš L., Západočeská univerzita, (Plzeň 2003) , Výpočtová ekonomie, (Plzeň, CZ, 22.11.2002) [2003]
 264. Novák VilémTowards fuzzy type theory , Proceedings of the 33rd International Symposium on Multiple-Valued Logic, p. 65-70, IEEE Computer Society, (Los Alamitos 2003) , International Symposium on Multiple-Valued Logic /33./, (Tokyo, JP, 16.05.2003-19.05.2003) [2003]
 265. Novák Vilém, Perfilieva I.Smooth fuzzy logic deduction with words , Proceedings of the International Conference on Fuzzy Information Processing: Theories and Applications, p. 599-604 , Eds: Liu Y., Chen G., Ying M., Springer, (Beijing 2003) , Fuzzy Information Processing, (Beijing, CN, 01.03.2003-04.03.2003) [2003]
 266. Novák VilémApproximation abilities of perception-based logical deduction , Proceedings of the 3rd Conference of the European Society for Fuzzy Logic and Technology, p. 630-635 , Eds: Wagenknecht M., Hampel R., University of Applied Sciences, (Zittau 2003) , EUSFLAT 2003 /3./, (Zittau, DE, 10.09.2003-12.09.2003) [2003]
 267. Šmíd MartinNotes on approximation of stochastic programming problem , Proceedings of the 21st International Conference Mathematical Methods in Economics 2003, p. 244-251 , Eds: Houška M., Czech University of Agriculture, (Prague 2003) , MME 2003, (Prague, CZ, 10.09.2003-12.09.2003) [2003]
 268. Komorník J., Komorníková MagdaTrendy v modelovaní finančných časových radov , Zborník vedeckých prác zo Slávnostnej konferencie 35 rokov Slovenskej štatistickej a demografickej spoločnosti, p. 73-83 , Eds: Luha J., STATIS s.r.o., (Bratislava 2003) , Konferencia 35 rokov Slovenskej štatistickej a demografickej spoločnosti, (Bratislava, SK, 25.03.2003) [2003]
 269. Klement E.P., Mesiar Radko, Pap E.Copulas: uniforma approximation, invariance, and applications in aggregation , Triangular Norms and Related Operators in Many-Valued Logics, p. 96-100 , Eds: Klement E. P., Mesiar R., JKU Linz, (Linz 2003) , Linz Seminar on Fuzzy Set Theory /24./, (Linz, AT, 04.02.2003-08.02.2003) [2003]
 270. Klement E.P., Mesiar Radko, Pap E.Triangular norms: Some open problems , Triangular Norms and Related Operators in Many-Valued Logics, p. 135-138 , Eds: Klement E. P., Mesiar R., JKU Linz, (Linz 2003) , Linz Seminar on Fuzzy Set Theory /24./, (Linz, AT, 04.02.2003-08.02.2003) [2003]
 271. Komorník J., Komorníková Magda, Mesiarová J.Crisp and fuzzy regime-switching models for exchange rates of the Slovak crown to Euro , Proceedings of the 10th IFSA World Congress. IFSA 2003, p. 438-441 , Eds: Kaynak O., Bogaziai University, (Istanbul 2003) , IFSA 2003. International Fuzzy Systems Association World Congress /10./, (Istanbul, TR, 30.06.2003-02.07.2003) [2003]
 272. Mareš Milan, Vlach M.Fuzzy coalitional structures , Methods for Decision Support in Environment with Uncertainty - Applications in Economics, Business and Engineering. Proceedings of the Czech-Japan Seminar, p. 1-7 , Eds: Ramík J., Novák V., University of Ostrava, (Ostrava 2003) , Czech-Japan Seminar on Data Analysis and Decision-Making under Uncertainty /6./, (Valtice, CZ, 20.09.2003-23.09.2003) [2003]
 273. Derviz AlexisComponents of the Czech Koruna Risk Premium in a Multiple-Dealer FX Market, Česká Národní Banka, (Praha 2003) Research Report 4 [2003]
 274. Kaňková VlastaStochastic optimization problems and dependent data , Proceedings of the 21th International Conference Mathematical Methods in Economics 2003, p. 154-159 , Eds: Houška M., Czech University of Agriculture, (Prague 2003) , MME 2003, (Prague, CZ, 10.09.2003-12.09.2003) [2003]
 275. Kodera Jan, Sladký Karel, Vošvrda MiloslavExtended Kalecki-Kaldor model revisited , Proceedings of the 21st International Conference Mathematical Methods in Economics 2003, p. 160-165 , Eds: Houška M., Czech University of Agriculture, (Prague 2003) , MME 2003, (Prague, CZ, 10.09.2003-12.09.2003) [2003]
 276. Vošvrda Miloslav, Žikeš FilipApplication of the GARCH - t model on stock returns in emerging capital markets , WEHIA 2003. 8th Annual Workshop on Economics with Heterogeneous Interacting Agents, p. 1-14, Fritz Thyssen Stiftung, (Kiel 2003) , WEHIA 2003 /8./, (Kiel, DE, 29.05.2003-31.05.2003) [2003]
 277. Kaňková Vlasta, Šmíd MartinDecomposition, stability and empirical estimates in multistage stochastic programming. Abstract , Fifth GAMM-Workshop "Stochastische Modelle und Steuerung. Abstracts, p. 15, Brandenburgische Technische Universität, (Lutherstadt Wittenberg 2003) , GAMM-Workshop Stochastische Modelle und Steuerung /5./, (Lutherstadt Wittenberg, DE, 17.03.2003-21.03.2003) [2003]
 278. Kaňková Vlasta, Houda M.A note on quantitative stability and empirical estimates in stochastic programming , Operations Research Proceedings 2002, p. 413-418 , Eds: Leopold-Wildburger U., Rendl F., Wascher G., Springer, (Berlin 2003) , Operations Research 2002, (Klagenfurt, AT, 02.09.2002-05.09.2002) [2003]
 279. Vácha Lukáš, Vošvrda MiloslavLearning in heterogeneous agent model with the WOA , Proceedings of the 6th International Scientific Conference on Applications of Mathematics and Statistics in Economy, p. 199-204, Applications of Mathematics and Statistics in Economy /6./, (Banská Bystrica, SK, 04.09.2003-05.09.2003) [2003]
 280. Kaňková VlastaA remark on multiobjective stochastic optimization problems: Stability and empirical eatimates , Operations Research Proceedings 2003, p. 379-386, OR 2003. International Conference on Operations Research, (Heidelberg, DE, 03.09.2003-05.09.2003) [2003]
 281. Mareš Milan, Vlach M.Fuzzy classes of cooperative games with transferable utility , Proceedings of 5th Czech-Japan Seminar on Data Analysis and Decision Making under Uncertainty, p. 83-88 , Eds: Watada J., Koyasan University, (Koyasan 2002) , Czech-Japan Seminar on Data Analysis and Decision Making under Uncertainty /5./, (Mt. Koyasan, JP, 14.09.2002-16.09.2002) [2002]
 282. Vošvrda Miloslav, Vácha LukášHeterogeneous agent model with learning , Quantitative Methods in Economics. (Multiple Criteria Decision Making 11), p. 269-280 , Eds: Magáthová V., Slovak Agricultural University, (Nitra 2002) , Quantitative Methods in Economics /11./, (Nitra, SK, 05.12.2002-06.12.2002) [2002]
 283. Sitař Milan, Sladký KarelCalculating the variance in Markov reward chains with a small interest rate , Quantitative Methods in Economics. (Multiple Criteria Decision Making 11), p. 230-236 , Eds: Magáthová V., Slovak Agricultural University, (Nitra 2002) , Quantitative Methods in Economics /11./, (Nitra, SK, 05.12.2002-06.12.2002) [2002]
 284. Kodera Jan, Sladký Karel, Vošvrda MiloslavThe role of inflation rate on the dynamics of an extended Kaldor model , Quantitative Methods in Economics. (Multiple Criteria Decision Making 11), p. 131-137 , Eds: Magáthová V., Slovak Agricultural University, (Nitra 2002) , Quantitative Methods in Economics /11./, (Nitra, SK, 05.12.2002-06.12.2002) [2002]
 285. Kaňková VlastaA remark on stability in multiobjective stochastic programming problems , Quantitative Methods in Economics. (Multiple Criteria Decision Making 11), p. 124-130 , Eds: Magáthová V., Slovak Agricultural University, (Nitra 2002) , Quantitative Methods in Economics /11./, (Nitra, SK, 05.12.2002-06.12.2002) [2002]
 286. Vošvrda MiloslavMakroekonomický model a Phillipsova substituce , Data Mining, p. 35-52, StatSoft, (Praha 2002) , Statistica, (Praha, CZ, 22.10.2002-24.10.2002) [2002]
 287. Vošvrda Miloslav, Vácha LukášHeterogeneous Agent Model with Learning, ÚTIA AV ČR, (Praha 2002) Research Report 2051 [2002]
 288. Kaňková VlastaStability in Multiobjective Stochastic Programming Problems, ÚTIA AV ČR, (Praha 2002) Research Report 2056 [2002]
 289. Hlaváček Jiří, Hlaváček M.Když donátor s důvěrou dává, dvakrát dává, ÚTIA AV ČR, (Praha 2002) Research Report 2048 [2002]
 290. Filáček JanThe Impact of Derivatives Trading on the Efficiency of the Economy, ÚTIA AV ČR, (Praha 2002) Research Report 2049 [2002]
 291. Sitař MilanAlgorithmic procedures for moment optimality in Markovian decision models , Proceedings of the 20th International Conference Mathematical Methods in Economics 2002, p. 6 , Eds: Ramík J., Technical University, (Ostrava 2002) , Mathematical Methods in Economics 2002 /20./, (Ostrava, CZ, 03.09.2002-05.09.2002) [2002]
 292. Vošvrda Miloslav, Vácha LukášHeterogeneous agent model with memory and asset price behaviour , Proceedings of the 20th International Conference Mathematical Methods in Economics 2002, p. 273-282 , Eds: Ramík J., Technical University, (Ostrava 2002) , Mathematical Methods in Economics, (Ostrava, CZ, 03.09.2002-05.09.2002) [2002]
 293. Sladký KarelVariance penalized stochastic optimization. Abstract , Dynamic Stochastic Optimization. Abstracts, p. 27, IIASA, (Laxenburg 2002) , IFIP/IIASA/GAMM Workshop on Dynamic Stochastic Optimization, (Laxenburg, AT, 11.03.2002-14.03.2002) [2002]
 294. Sladký Karel, Sitař MilanSome remarks on the variance in Markov chains with rewards , Proceedings of the 20th International Conference Mathematical Methods in Economics 2002, p. 231-236 , Eds: Ramík J., Technical University, (Ostrava 2002) , Mathematical Methods in Economics 2002 /20./, (Ostrava, CZ, 03.09.2002-05.09.2002) [2002]
 295. Sladký KarelOptimal solution for undiscounted variance penalized Markov decision chains. Abstract , Mathematical Methods in Economy and Industry. Abstracts, p. 14, HumboldtUniversity Berlin, (Berlin 2002) , Joint Czech-German-Slovak Conference /12./, (Arnstadt, DE, 22.07.2002-26.07.2002) [2002]
 296. Sladký KarelMinimum variance criterion in stochastic dynamic programming. Abstract , International Federation of Operational Research Societies 2002. IFORS 2002. Abstracts, p. 28, UK Operational Research Society, (Edinburgh 2002) , IFORS 2002, (Edinburgh, GB, 08.07.2002-12.07.2002) [2002]
 297. Sladký Karel, Sitař MilanAlgorithmic procedures for mean-variance optimality in Markov decision chains. Abstract , Abstracts of the 24th European Meeting of Statisticians & 14th Prague Conference on Information Theory, Statistical Decision Functions and Random Processes, p. 322 , Eds: Janžura M., Mikosch T., Institute of Information Theory and Automation, (Prague 2002) , EMS 2002, (Prague, CZ, 19.08.2002-23.08.2002) [2002]
 298. Kodera JanFour equation model of price dynamics , Proceedings of the 20th International Conference Mathematical Methods in Economics 2002, p. 151-155 , Eds: Ramík J., Technical University, (Ostrava 2002) , Mathematical Methods in Economics 2002 /20./, (Ostrava, CZ, 03.09.2002-05.09.2002) [2002]
 299. Kaňková Vlasta, Houda M.A Remark on quantitative stability and empirical estimates in stochastic optimization. Abstract , International Conference on Operations Research 2002. Abstracts, p. 96, Univerität Klagenfurt, (Klagenfurt 2002) , Operations Research 2002, (Klagenfurt, AT, 02.09.2002-05.09.2002) [2002]
 300. Kaňková VlastaMultiobjective stochastic programming. Abstract , International Federation of Operational Research Societies 2002. IFORS 2002. Abstracts, p. 11, UK Operational Research Society, (Edinburgh 2002) , IFORS 2002, (Edinburgh, GB, 11.07.2002-12.07.2002) [2002]
 301. Kaňková VlastaEmpirical estimates in stochastic programming; the case of dependent data. Abstract , Mathematical Methods in Economy and Industry. Abstracts, p. 7, HumboldtUniversity Berlin, (Berlin 2002) , Joint Czech-German-Slovak Conference /12./, (Arnstadt, DE, 22.07.2002-26.07.2002) [2002]
 302. Kaňková Vlasta, Houda M.Quantitative stability and empirical estimates in stochastic programming. Abstract , Abstracts of the 24th European Meeting of Statisticians & 14th Prague Conference on Information Theory, Statistical Decision Functions and Random Processes, p. 233 , Eds: Janžura M., Mikosch T., Institute of Information Theory and Automation, (Prague 2002) , EMS 2002, (Prague, CZ, 19.08.2002-23.08.2002) [2002]
 303. Mesiar RadkoMöbius transform and k-order additivity , Proceedings of the 9th Information Processing and Management of Uncertainty in Knowledge-based Systems, p. 535-538, ESIA, (Annecy 2002) , IPMU '2002 /9./, (Annecy, FR, 01.07.2002-05.07.2002) [2002]
 304. Mareš MilanVague verbal quantities in transport timetable , Proceedings of the 9th Information Processing and Management of Uncertainty in Knowledge-based Systems, p. 675-680, ESIA, (Annecy 2002) , IPMU '2002 /9./, (Annecy, FR, 01.07.2002-05.07.2002) [2002]
 305. Komorník J., Komorníková MagdaTesty náhodnosti v analýze časových radov , PRASTON 2002. Zborník prispevkov konferencie, p. 9-16 , Eds: Kalická J., Kalina M., Nánásiová O., Slovenská štatistická a demografická spoločnosť, (Bratislava 2002) , PRASTAN 2002, (Bratislava, SK, 23.10.2002-24.10.2002) [2002]
 306. Šmíd MartinComparison of Discretization Error with Error in Monte Carlo Estimates, ÚTIA AV ČR, (Praha 2001) Research Report 2025 [2001]
 307. Kaňková VlastaA Note on Multistage Stochastic Programs: Markov Dependence, ÚTIA AV ČR, (Praha 2001) Research Report 2020 [2001]
 308. Kaňková VlastaEmpirical Estimates in Multistage Stochastic Programming, ÚTIA AV ČR, (Praha 2001) Research Report 2021 [2001]
 309. Mesiar RadkoMaxitive and k-order maxitive measures , Preprints of the 1st IFAC/IEEE Symposium on System Structure and Control, IFAC, (Prague 2001) , IFAC/IEEE Symposium on System Structure and Control /1./, (Prague, CZ, 29.08.2001-31.08.2001) [2001]
 310. Komorníková Magda, Komorník J.Models of some Slovak economic time series , Proceedings of International Conference "Global Business and Economics", FM UK, (Bratislava 2001) , Global Business and Economics, (Bratislava, SK, 07.11.2001-09.11.2001) [2001]
 311. Vácha LukášBifurcations Routes and Spectral Analysis of Agents Behaviour, ÚTIA AV ČR, (Praha 2001) Research Report 2023 [2001]
 312. Mesiar RadkoScale invariant operators , International Conference in Fuzzy Logic and Technology. Proceedings, p. 479-481, Montfort University Leicester, (Leicester 2001) , EUSFLAT 2001, (Leicester, GB, 05.09.2001-07.09.2001) [2001]
 313. Calvo T., Mesiar RadkoStability of aggregation operators , International Conference in Fuzzy Logic and Technology. Proceedings, p. 475-478, Montfort University Leicester, (Leicester 2001) , EUSFLAT 2001, (Leicester, GB, 05.09.2001-07.09.2001) [2001]
 314. Mareš MilanCoalitional fuzzy preferences , Proceedings of the International Conference Uncertainty Modelling'2001, p. 98-108 , Eds: Komorníková M., Mesiar R., STU, (Bratislava 2001) , Uncertainty Modelling'2001, (Bratislava, SK, 24.09.2001-28.09.2001) [2001]
 315. Benvenuti P., Mesiar RadkoPseudo-arithmetical operations in the integral representation of aggregation operators , Proceedings of the International Conference Uncertainty Modelling'2001, p. 109-110 , Eds: Mesiar R., Komorníková M., STU, (Bratislava 2001) , Uncertainty Modelling'2001, (Bratislava, SK, 24.09.2001-28.09.2001) [2001]
 316. Komorníková Magda, Komorník J.Modelling common trends in geodesy , Proceedings of the International Conference Uncertainty Modelling'2001, p. 142-146 , Eds: Komorníková M., Mesiar R., STU, (Bratislava 2001) , Uncertainty Modelling'2001, (Bratislava, SK, 24.09.2001-28.09.2001) [2001]
 317. Calvo T., Mesiar RadkoWeighted triangular norms-based aggregation operators , Proceedings of the International Conference Uncertainty Modelling'2001, p. 53-61 , Eds: Komorníková M., Mesiar R., STU, (Bratislava 2001) , Uncertainty Modelling'2001, (Bratislava, SK, 24.09.2001-28.09.2001) [2001]
 318. Komorník J., Komorníková MagdaTrends in modelling of trends , Zborník konferencie PRASTAN 2000, p. 25-34 , Eds: Kalina M., STU SF, (Bratislava 2001) , PRASTAN 2000, (Bezovec, SK, 22.05.2000-26.05.2000) [2001]
 319. Klement E.P., Mesiar Radko, Pap E.(S,U)-integral based aggregation operators , Valued Relations and Capacities in Decision Theory. Abstracts, p. 29-32 , Eds: Klement E. P., Roubens M., Bildungszentrum St. Magdalena, (Linz 2001) , Linz Seminar on Fuzzy Set Theory /22./, (Linz, AT, 06.02.2001-10.02.2001) [2001]
 320. Calvo T., Mesiar RadkoWeighted triangular conorms , Valued Relations and Capacities in Decision Theory. Abstracts, p. 23-26 , Eds: Klement E. P., Roubens M., Bildungszentrum St. Magdalena, (Linz 2001) , Linz Seminar on Fuzzy Set Theory /22./, (Linz, AT, 06.02.2001-10.02.2001) [2001]
 321. Mesiar RadkoFuzzy quantities and their processing , Proceedings of the 9th Zittau Fuzzy Colloquium 2001, p. 55-60, IPM, (Zittau 2001) Wissenschaftliche Berichte. vol.70 , Zittau Fuzzy Colloquium 2001 /9./, (Zittau, DE, 17.09.2001-19.09.2001) [2001]
 322. Vošvrda MiloslavBifurcation routes and heterogenous formation , Nostradamus 2001. 4th International Conference on Prediction and Nonlinear Dynamics , Eds: Zelinka I., Tomas Bata University, (Zlín 2001) , Nostradamus 2001 /4./, (Zlín, CZ, 25.09.2001-26.09.2001) [2001]
 323. Sladký KarelOpen Leontief model with alternative choice of input-output matrices , Proceedings of the 19th International Conference on Mathematical Methods in Economics 2001, p. 167-172 , Eds: Dlouhý M., VŠE, (Praha 2001) , International Conference Mathematical Methods in Economics 2001 /19./, (Hradec Králové, CZ, 05.09.2001-07.09.2001) [2001]
 324. Vošvrda MiloslavBifurcation routes in financial markets , Proceedings of the 19th International Conference on Mathematical Methods in Economics 2001, p. 199-205 , Eds: Dlouhý M., VŠE, (Praha 2001) , International Conference Mathematical Methods in Economics 2001 /19./, (Hradec Králové, CZ, 05.09.2001-07.09.2001) [2001]
 325. Kaňková VlastaMultiobjective stochastic programming and empirical data , Proceedings of the 19th International Conference on Mathematical Methods in Economics 2001, p. 101-106 , Eds: Dlouhý M., VŠE, (Praha 2001) , International Conference Mathematical Methods in Economics 2001 /19./, (Hradec Králové, CZ, 05.09.2001-07.09.2001) [2001]
 326. Mareš MilanComposition of fuzzy verbal data , Proceedings of EUSFLAT 2001, p. 463-465, De Montfort University, (Leicester 2001) , EUSFLAT 2001, (Leicester, GB, 05.09.2001-07.09.2001) [2001]
 327. van Dijk N. M., Sladký KarelMonotonicity and comparison results for nonnegative dynamic systems , Operations Research. Proceedings 2000, p. 103-109 , Eds: Fleischmann B., Lasch R., Derigs U., Springer, (Berlin 2001) , Operations Research 2000, (Dresden, DE, 09.09.2000-12.09.2000) [2001]
 328. Kaňková VlastaA note on multistage stochastic programming with individual probability constraints , Operations Research. Proceedings 2000, p. 91-96 , Eds: Fleischmann B., Lasch R., Derigs U., Springer, (Berlin 2001) , Operations Research 2000, (Dresden, DE, 09.09.2000-12.09.2000) [2001]
 329. Mareš MilanJe dobré znát fuzzy množiny , Zborník konferencie PRASTAN 2000, p. 35-45 , Eds: Kalina M., STU SF, (Bratislava 2001) , PRASTAN 2000, (Bezovec, SK, 22.05.2000-26.05.2000) [2001]
 330. Handlovičová A., Komorníková Magda, Mikula K., Ševčovič D.ALGORITMY 2000. Proceedings, STU, (Bratislava 2000) , ALGORITMY 2000. Conference on Scientific Computing /15./, (Podbanské, SK, 10.09.2000-15.09.2000) [2000]
 331. Vošvrda MiloslavAn uncertainty principle in economics , Proceedings of the International Conference on Quantatative Methods in Economics. (Multiple Criteria Decision Making X), p. 155-159, University of Economics, (Bratislava 2000) , Quantitative Methods in Economics, (Stará Lesná, SK, 30.11.2000-02.12.2000) [2000]
 332. Kaňková VlastaStochastic programming approach to multiobjective optimization problems. With random element , Proceedings of the International Conference on Quantatative Methods in Economics. (Multiple Criteria Decision Making X), p. 83-88, University of Economics, (Bratislava 2000) , Quantitative Methods in Economics, (Stará Lesná, SK, 30.11.2000-02.12.2000) [2000]
 333. Sladký Karel, Sitař M.Suboptimal and Pareto optimal solutions for variance penalized Markov decision chains , Proceedings of the International Conference on Quantatative Methods in Economics. (Multiple Criteria Decision Making X), p. 123-129, University of Economics, (Bratislava 2000) , Quantitative Methods in Economics, (Stará Lesná, SK, 30.11.2000-02.12.2000) [2000]
 334. Mesiar RadkoAggregation operators: Some classes and construction methods , Proceedings of the 8th International Conference IPMU, p. 707-711, Universidad Politécnica, (Madrid 2000) , IPMU '2000 /8./, (Madrid, ES, 03.07.2000-07.07.2000) [2000]
 335. Mesiar Radko, de Baets B.New construction methods for aggregation operators , Proceedings of the 8th International Conference IPMU, p. 701-706, Universidad Politécnica, (Madrid 2000) , IPMU '2000 /8./, (Madrid, ES, 03.07.2000-07.07.2000) [2000]
 336. Mesiar Radko, Calvo T., Martin J.Integral based aggregation of real data , Proceedings of the 8th International Conference IPMU, p. 58-62, Universidad Politécnica, (Madrid 2000) , IPMU '2000 /8./, (Madrid, ES, 03.07.2000-07.07.2000) [2000]
 337. Benvenuti P., Mesiar RadkoA note on Sugeno and Choquet integrals , Proceedings of the 8th International Conference IPMU, p. 582-585, Universidad Politécnica, (Madrid 2000) , IPMU '2000 /8./, (Madrid, ES, 03.07.2000-07.07.2000) [2000]
 338. Komorníková Magda, Micháliková T.Some constructions of aggregation operators. Abstract , International Conference FSTA 2000. Abstracts, p. 118-119, VA SNP, (Liptovský Mikuláš 2000) , FSTA 2000 /5./, (Liptovský Ján, SK, 31.01.2000-04.02.2000) [2000]
 339. Komorník J., Komorníková MagdaModeling of economic time series , ALGORITMY 2000. Proceedings, p. 341-356, STU, (Bratislava 2000) , ALGORITMY 2000. Conference on Scientific Computing /15./, (Podbanské, SK, 10.09.2000-15.09.2000) [2000]
 340. Sladký Karel, Sitař M.Mean variance models in Markovian decision processes: Optimality conditions , Proceedings of the 18th International Conference on Mathematical Methods in Economics 2000, p. 159-164 , Eds: Dlouhý M., VŠE, (Praha 2000) , Mathematical Methods in Economics 2000 /18./, (Praha, CZ, 13.09.2000-15.09.2000) [2000]
 341. Kaňková VlastaRemark on economic processes with empirical data, application to unemployment problem , Proceedings of the 18th International Conference on Mathematical Methods in Economics 2000, p. 91-96 , Eds: Dlouhý M., VŠE, (Praha 2000) , Mathematical Methods in Economics 2000 /18./, (Praha, CZ, 13.09.2000-15.09.2000) [2000]
 342. Vošvrda MiloslavOn economic model of cycles , Proceedings of the 18th International Conference on Mathematical Methods in Economics 2000, p. 227-232 , Eds: Dlouhý M., VŠE, (Praha 2000) , Mathematical Methods in Economics 2000 /18./, (Praha, CZ, 13.09.2000-15.09.2000) [2000]
 343. Kaňková VlastaMultistage stochastic programming; stability, approximation and Markov dependence , Operations Research. Proceedings 1999, p. 136-141 , Eds: Inderfurth K., Schwödiauer G., Springer, (Berlin 2000) , Symposium on Operations Research (SOR '99), (Magdeburg, DE, 01.09.1999-03.09.1999) [2000]
 344. Sladký KarelError bounds and sensitivity analysis of semi-Markov processes , Operations Research. Proceedings 1999, p. 148-153 , Eds: Inderfurth K., Schwödiauer G., Springer, (Berlin 2000) , Symposium on Operations Research (SOR '99), (Magdeburg, DE, 01.09.1999-03.09.1999) [2000]
 345. Mareš MilanFuzzy Shapley value , Information Processing and Management of Uncertainty in Knowledge-based Systems. Proceedings, p. 1368-1372, CSIC, (Madrid 2000) , IPMU '2000 /8./, (Madrid, ES, 03.07.2000-07.07.2000) [2000]
 346. Novák Vilém, Perfilieva I.On the consistency of fuzzy theories , Proceedings of the International Congress IFSA '99, p. 1052-1056, Tschigua University, (Taiwan 2000) , IFSA '99, (Taiwan, CN, 17.08.1999-20.08.1999) [2000]
 347. Šmíd MartinEvaluating Quality of Approximate Solution of Stochastic Programming Problem, ÚTIA AV ČR, (Praha 1999) Research Report 1976 [1999]
 348. Novák VilémFuzzy algebras as models of fuzzy theories , Proceedings of the 1999 Eusflat-Estylf Joint Conference, p. 43-46 , Eds: Mayor G., UIB Palma de Mallorca, (Palma de Mallorca 1999) , Eusflat-Estylf Joint Conference, (Palma de Mallorca, ES, 22.09.1999-25.09.1999) [1999]
 349. Komorníková Magda, Komorník J.Nové modely finančných časových radov , Matematická štatistika a numerická matematika a ich aplikácie, p. 23-37 , Eds: Kalina M., Stavebná fakulta STU, (Bratislava 1999) , Matematická štatistika a numerická matematika a ich aplikácie, (Kočovce, SK, 14.06.1999-18.06.1999) [1999]
 350. Vošvrda MiloslavVolatility and uncertainty on capital markets , Future of the Banking after the Year 2000 in the World and in the Czech Republic. Proceedings, p. 9-17, OPF SU, (Karviná 1999) , International Conference Future of the Banking, (Karviná, CZ, 20.10.1999-21.10.1999) [1999]
 351. Mareš Milan, Vlach M.Concept of Linear Fuzzy Coalitional Game, JAIST, (Tatsunokuchi 1999) Research Report IS-RR-99-0031F [1999]
 352. Bouchon-Meunier B., Delechamp J., Marsala C., Mesiar Radko, Rifqi M.Fuzzy deductive reasoning and analogical scheme , Proceedings of the 1999 Eusflat-Estylf Joint Conference, p. 139-141 , Eds: Mayor G., UIB Palma de Mallorca, (Palma de Mallorca 1999) , Eusflat-Estylf Joint Conference, (Palma de Mallorca, ES, 22.09.1999-25.09.1999) [1999]
 353. Mesiar RadkoUpper and lower bounds in the class of continuous Archimedean t-norms , EUFIT '99. Proceedings, p. 103-108, Mainz, (Aachen 1999) , EUFIT '99, (Aachen, DE, 13.09.1999-16.09.1999) [1999]
 354. Mesiar RadkoGenerated connectives in many valued logic , Computational Intelligence. Theory and Applications. Proceedings, p. 282-286 , Eds: Reusch B., Springer, (Berlin 1999) Lecture Notes in Computer Science. vol.1625 , Fuzzy Days /6./, (Dortmund, DE, 20.05.1999-23.05.1999) [1999]
 355. Mesiar Radko, de Baets B.Ordinal sums of aggregation operators , AGGREGATION '99. Proceedings, p. 133-143 , Eds: Calvo T., Mesiar R., UIB Palma de Mallorca, (Palma de Mallorca 1999) , AGGREGATION '99, (Palma de Mallorca, ES, 22.09.1999-25.09.1999) [1999]
 356. Komorníková MagdaZáklady programovania v systéme MATHEMATICA , MATHEMATICA '99. Zborník, p. 51-67, STU, (Bratislava 1999) , MATHEMATICA '99, (Bratislava, SK, 29.06.1999-02.07.1999) [1999]
 357. Komorníková MagdaSmoothly generated discrete aggregation operators , AGGREGATION '99. Proceedings, p. 144-148 , Eds: Calvo T., Mesiar R., UIB Palma de Mallorca, (Palma de Mallorca 1999) , AGGREGATION '99, (Palma de Mallorca, ES, 22.09.1999-25.09.1999) [1999]
 358. Komorníková MagdaGenerated aggregation operators , Proceedings of the 1999 Eusflat-Estylf Joint Conference, p. 355-357 , Eds: Mayor G., UIB Palma de Mallorca, (Palma de Mallorca 1999) , Eusflat-Estylf Joint Conference, (Palma de Mallorca, ES, 22.09.1999-25.09.1999) [1999]
 359. de Baets B., Mesiar RadkoDiscrete t-norms versus discretizations of t-norms , EUFIT '99. Proceedings, p. 141-147, Mainz, (Aachen 1999) , EUFIT '99, (Aachen, DE, 13.09.1999-16.09.1999) [1999]
 360. Calvo T., de Baets B., Mesiar RadkoWeighted sums of OWA operators , EUROFUSE-SIC '99. Proceedings, p. 232-236, Technical University, (Budapest 1999) , EUROFUSE '99 and SIC '99, (Budapest, HU, 25.05.1999-28.05.1999) [1999]
 361. Calvo T., Mesiar RadkoGeneralized medians , AGGREGATION '99. Proceedings, p. 159-165 , Eds: Calvo T., Mesiar R., UIB Palma de Mallorca, (Palma de Mallorca 1999) , AGGREGATION '99, (Palma de Mallorca, ES, 22.09.1999-25.09.1999) [1999]
 362. Calvo T., Mesiar RadkoContinuous generated associative aggregation operators , AGGREGATION '99. Proceedings, p. 149-158 , Eds: Calvo T., Mesiar R., UIB Palma de Mallorca, (Palma de Mallorca 1999) , AGGREGATION '99, (Palma de Mallorca, ES, 22.09.1999-25.09.1999) [1999]
 363. Calvo T., Mesiar RadkoCriteria importances in median-like aggregation , AGGREGATION '99. Proceedings, p. 30-41 , Eds: Calvo T., Mesiar R., UIB Palma de Mallorca, (Palma de Mallorca 1999) , AGGREGATION '99, (Palma de Mallorca, ES, 22.09.1999-25.09.1999) [1999]
 364. Klement E.P., Mesiar Radko, Pap E.(S, U)-integral , Proceedings of the 1999 Eusflat-Estylf Joint Conference, p. 371-374 , Eds: Mayor G., UIB Palma de Mallorca, (Palma de Mallorca 1999) , Eusflat-Estylf Joint Conference, (Palma de Mallorca, ES, 22.09.1999-25.09.1999) [1999]
 365. de Baets B., Mesiar RadkoTriangular norms on the real unit square , Proceedings of the 1999 Eusflat-Estylf Joint Conference, p. 351-354 , Eds: Mayor G., UIB Palma de Mallorca, (Palma de Mallorca 1999) , Eusflat-Estylf Joint Conference, (Palma de Mallorca, ES, 22.09.1999-25.09.1999) [1999]
 366. Calvo T., Mesiar RadkoDistance aggregation operators , Proceedings of the 1999 Eusflat-Estylf Joint Conference, p. 363-365 , Eds: Mayor G., UIB Palma de Mallorca, (Palma de Mallorca 1999) , Eusflat-Estylf Joint Conference, (Palma de Mallorca, ES, 22.09.1999-25.09.1999) [1999]
 367. Mareš MilanConvexity of fuzzy coalition games , Proceedings of the 1999 Eusflat-Estylf Joint Conference, p. 375-379 , Eds: Mayor G., UIB Palma de Mallorca, (Palma de Mallorca 1999) , Eusflat-Estylf Joint Conference, (Palma de Mallorca, ES, 22.09.1999-25.09.1999) [1999]
 368. Kaňková VlastaUnemployment problem, restructuralization and stochastic programming , Proceedings of the 17th International Conference on Mathematical Methods in Economics '99, p. 151-158 , Eds: Plešingr J., VŠE, (Praha 1999) , Mathematical Methods in Economics '99 /17./, (Jindřichův Hradec, CZ, 14.09.1999-16.09.1999) [1999]
 369. Sladký Karel, Kodera Jan, Vošvrda MiloslavMacroeconomic dynamical systems: Analytical treatment and computer modelling , Proceedings of the 17th International Conference on Mathematical Methods in Economics '99, p. 245-252 , Eds: Plešingr J., VŠE, (Praha 1999) , Mathematical Methods in Economics '99 /17./, (Jindřichův Hradec, CZ, 14.09.1999-16.09.1999) [1999]
 370. Mareš MilanBalancedness in fuzzy coalition games , Proceedings of the 17th International Conference on Mathematical Methods in Economics '99, p. 183-187 , Eds: Plešingr J., VŠE, (Praha 1999) , Mathematical Methods in Economics '99 /17./, (Jindřichův Hradec, CZ, 14.09.1999-16.09.1999) [1999]
 371. Sladký KarelPerturbation formulas for semi-Markov processes , Mathematical Methods in Economy and Industry. Proceedings, p. 95-102, TU, (Liberec 1999) , Joint Czech-German-Slovak Conference on Mathematical Methods in Economy and Industry /11./, (Liberec, CZ, 01.06.1998-05.06.1998) [1999]
 372. Kaňková VlastaA note on multistage stochastic programming , Mathematical Methods in Economy and Industry. Proceedings, p. 45-52, TU, (Liberec 1999) , Joint Czech-German-Slovak Conference on Mathematical Methods in Economy and Industry /11./, (Liberec, CZ, 01.06.1998-05.06.1998) [1999]
 373. Kodera JanNon-linear dynamics in IS-LM model , Proceedings of the International Conference Mathematical Methods in Economics, p. 59-64 , Eds: Plevný M., Friedrich V., University of West Bohemia, (Cheb 1999) , Mathematical Methods in Economics /16./, (Cheb, CZ, 08.09.1998-10.09.1998) [1999]
 374. Sladký KarelA note on stability margins and instantaneous speed of adjustment assumptions in linear economic models , Proceedings of the International Conference Mathematical Methods in Economics, p. 179-184 , Eds: Plevný M., Friedrich V., University of West Bohemia, (Cheb 1999) , Mathematical Methods in Economics /16./, (Cheb, CZ, 08.09.1998-10.09.1998) [1999]
 375. Kaňková VlastaA note on analysis of economic activities with random elements , Proceedings of the International Conference Mathematical Methods in Economics, p. 53-58 , Eds: Plevný M., Friedrich V., University of West Bohemia, (Cheb 1999) , Mathematical Methods in Economics /16./, (Cheb, CZ, 08.09.1998-10.09.1998) [1999]
 376. Vošvrda MiloslavThe efficient market hypothesis - A case of the Prague Stock Exchange , Proceedings of the International Conference Mathematical Methods in Economics, p. 206-213 , Eds: Plevný M., Friedrich V., University of West Bohemia, (Cheb 1999) , Mathematical Methods in Economics /16./, (Cheb, CZ, 08.09.1998-10.09.1998) [1999]
 377. Kaňková VlastaEmpirical Estimates in Multistage Stochastic Programs, ÚTIA AV ČR, (Praha 1998) Research Report 1930 [1998]
 378. Mesiar RadkoGenerated conjunctors and related operators in MV-logic as a basic for AI applications , European Conference on Artificial Intelligence. Proceedings, p. 1-5, University of Brighton, (Brighton 1998) , ECAI '98 /13./, (Brighton, GB, 23.04.1998-28.04.1998) [1998]
 379. Mareš MilanCritical Path Method with verbal inputs , International Conference on Optimization Techniques and Applications, p. 634-640 , Eds: Caccetta L., Teo K. L., Siew P. F., University of Technology, (Curtin 1998) , ICOTA '98, (Perth, AU, 01.07.1998-03.07.1998) [1998]
 380. van Dijk N. M., Sladký KarelOn discrete-form expressions for time-inhomogeneous cumulative reward structures , Operations Research Proceedings 1997, p. 162-167 , Eds: Kischka P., Lorenz H. W., Derigs U., Berlin, (Springer 1998) , Symposium on Operations Research. SOR'97, (Jena, DE, 03.09.1997-05.09.1997) [1998]
 381. Vošvrda MiloslavCAPM and the selected european capital markets , Information Asymmetries on Capital Markets Emerging in Transition Countries, the case of the Czech Capital Market, p. 77-106 , Eds: Vošvrda M., ÚTIA AV ČR, (Praha 1998) , Information Asymmetries '98, (Praha, CZ, 26.05.1998-27.05.1998) [1998]
 382. Vošvrda MiloslavA description of the capital market in the Czech Republic (1997) , Information Asymmetries on Capital Markets Emerging in Transition Countries, the case of the Czech Capital Market, p. 65-76 , Eds: Vošvrda M., ÚTIA AV ČR, (Praha 1998) , Information Asymmetries '98, (Praha, CZ, 26.05.1998-27.05.1998) [1998]
 383. Kodera Jan, Vošvrda MiloslavA description of the capital market in the Czech Republic (1995-1996). , Information Asymmetries on Capital Markets Emerging in Transition Countries, the case of the Czech Capital Market, p. 43-64 , Eds: Vošvrda M., ÚTIA AV ČR, (Praha 1998) , Information Asymmetries '98, (Praha, CZ, 26.05.1998-27.05.1998) [1998]
 384. Vošvrda MiloslavCzech macroeconomics , Information Asymmetries on Capital Markets Emerging in Transition Countries, the case of the Czech Capital Market, p. 21-41 , Eds: Vošvrda M., ÚTIA AV ČR, (Praha 1998) , Information Asymmetries '98, (Praha, CZ, 26.05.1998-27.05.1998) [1998]
 385. Vošvrda MiloslavInformation Asymmetries on Capital Markets Emerging in Transition Countries, the case of the Czech Capital Market, ÚTIA AV ČR, (Praha 1998) , Information Asymmetries '98, (Praha, CZ, 26.05.1998-27.05.1998) [1998]
 386. Mareš MilanFuzzification possibilities in the capital market model , Information Asymmetries on Capital Markets Emerging in Transition Countries, the case of the Czech Capital Market, p. 241-247 , Eds: Vošvrda M., ÚTIA AV ČR, (Praha 1998) , Information Asymmetries '98, (Praha, CZ, 26.05.1998-27.05.1998) [1998]
 387. Mareš MilanComparison of portfolia , Information Asymmetries on Capital Markets Emerging in Transition Countries, the case of the Czech Capital Market, p. 257-261 , Eds: Vošvrda M., ÚTIA AV ČR, (Praha 1998) , Information Asymmetries '98, (Praha, CZ, 26.05.1998-27.05.1998) [1998]
 388. Mareš MilanFuzzification of the regression model , Information Asymmetries on Capital Markets Emerging in Transition Countries, the case of the Czech Capital Market, p. 249-256 , Eds: Vošvrda M., ÚTIA AV ČR, (Praha 1998) , Information Asymmetries '98, (Praha, CZ, 26.05.1998-27.05.1998) [1998]
 389. Sladký KarelOn the speed of adjustment in dynamical models for interactions of industrial and capital markets under uncertainties , Information Asymmetries on Capital Markets Emerging in Transition Countries, the case of the Czech Capital Market, p. 279-288 , Eds: Vošvrda M., ÚTIA AV ČR, (Praha 1998) , Information Asymmetries '98, (Praha, CZ, 26.05.1998-27.05.1998) [1998]
 390. Kaňková VlastaEmpirical analysis of stability conditions of returns on capital markets , Information Asymmetries on Capital Markets Emerging in Transition Countries, the case of the Czech Capital Market, p. 295-305 , Eds: Vošvrda M., ÚTIA AV ČR, (Praha 1998) , Information Asymmetries '98, (Praha, CZ, 26.05.1998-27.05.1998) [1998]
 391. Kerre E. E., Mareš Milan, Mesiar RadkoOn the orderings of generated fuzzy quantities , Information Processing and Management of Uncertainty in Knowledge-Based Systems. IPMU'98. Proceedings, p. 250-254, La Sorbonne, (Paris 1998) , IPMU'98 /7./, (Paris, FR, 06.07.1998-10.07.1998) [1998]
 392. Marková AndreaIdempotent fuzzy intervals , Information Processing and Management of Uncertainty in Knowledge-Based Systems. IPMU'98. Proceedings, p. 255-258, La Sorbonne, (Paris 1998) , IPMU'98 /7./, (Paris, FR, 06.07.1998-10.07.1998) [1998]
 393. Mesiar RadkoGeneral k-order additive fuzzy measures , Information Processing and Management of Uncertainty in Knowledge-Based Systems. IPMU'98. Proceedings, p. 1212-1215, La Sorbonne, (Paris 1998) , IPMU'98 /7./, (Paris, FR, 06.07.1998-10.07.1998) [1998]
 394. Mareš MilanFollowing fuzzy instructions , Prague Stochastics '98. Proceedings, p. 367-371 , Eds: Hušková M., Lachout P., Víšek J. Á., JČMF, (Praha 1998) , Prague Stochastics '98, (Praha, CZ, 23.08.1998-28.08.1998) [1998]
 395. Sladký KarelSensitivity formulas for discrete- and continuous-time Markov chains , Prague Stochastics '98. Proceedings, p. 517-521 , Eds: Hušková M., Lachout P., Víšek J. Á., JČMF, (Praha 1998) , Prague Stochastics '98, (Praha, CZ, 23.08.1998-28.08.1998) [1998]
 396. Kaňková VlastaA note on empirical estimates and probability multifunctions in stochastic programming , Prague Stochastics '98. Proceedings, p. 279-284 , Eds: Hušková M., Lachout P., Víšek J. Á., JČMF, (Praha 1998) , Prague Stochastics '98, (Praha, CZ, 23.08.1998-28.08.1998) [1998]
 397. Kaňková VlastaA note on multifunctions in stochastic programming , Stochastic Programming Methods and Technical Applications, p. 154-168 , Eds: Marti K., Kall P., Springer, (Berlin 1998) Lecture Notes in Economics and Mathematical Systems. vol.458 , GAMM/IFIP Workshop on Stochastic Optimization: Numerical Methods and Technical Applications /3./, (München, DE, 17.06.1996-20.06.1996) [1998]
 398. Kaňková VlastaA Note on Contamination in Stochastic Programming Problems-General Case, ÚTIA AV ČR, (Praha 1997) Research Report 1915 [1997]
 399. Kodera JanA Dynamic Model of Inflation, ÚTIA AV ČR, (Praha 1997) Research Report 1896 [1997]
 400. Novák VilémEvaluating linguistic expressions and their role in the design of the fuzzy control strategy , Proceedings of the 2nd International Symposium on Fuzzy Logic and Applications, p. 89-94 , Eds: Steele N., Academic Press, (Zürich 1997) , ISFL '97 /2./, (Zürich, CH, 12.02.1997-14.02.1997) [1997]
 401. Bělohlávek R., Novák VilémLearning linguistic context for linguistic oriented fuzzy control , FUZZ/IEEE '97. Proceedings, p. 1167-1172, University of Barcelona, (Barcelona 1997) , FUZZ/IEEE '97, (Barcelona, ES, 01.07.1997-05.07.1997) [1997]
 402. Novák Vilém, Perfilieva I.On logical and algebraic foundations of approximate reasoning , FUZZ/IEEE '97. Proceedings, p. 693-698, University of Barcelona, (Barcelona 1997) , FUZZ/IEEE '97, (Barcelona, ES, 01.07.1997-05.07.1997) [1997]
 403. Mesiar Radko, Kalina M., Marková Andrea, Nánásiová O., Haluška J.Proceedings of the Fuzzy Sets, Quantum Structures and Related Topics and Mathematics and Music, STU, (Bratislava 1997) , International Seminars of the Fuzzy Sets, Quantum Structures and Related Topics and Mathematics and Music, (Kočovce, SK, 18.04.1997-20.04.1997) [1997]
 404. Mesiar Radko, Komorníková M.Triangular norm-based aggregation of evidence under fuzziness , Aggregation and Fusion of Imperfect Information, p. 11-35 , Eds: Bouchon-Meunier B., Springer, (Berlin 1997) [1997]
 405. Včelař FrantišekChoice Fuzzy Functions and their Non-Deterministic Properties, ÚTIA AV ČR, (Praha 1997) Research Report 1912 [1997]
 406. Mareš MilanKritická cesta s vágními činnostmi , Multidisciplinární přístupy k podpoře rozhodování v ekonomii a managementu. Workshop '97 grantu VS 96063, p. 5-14 , Eds: Plešingr J., Fakulta managementu JU, (Jindřichův Hradec 1997) , Workshop '97 - Grant VS 96063, (Jindřichův Hradec, CZ, 12.11.1997-13.11.1997) [1997]
 407. Sladký KarelPerturbations and error bounds for dynamic nonnegative systems. Abstract , Stochastische Modelle und Steuerung. 2. GAMM-Workshop. Abstracts, p. 19, Technische Universität, (Dresden 1997) , Stochastische Modelle und Steuerung /2./, (Dresden, DE, 17.03.1997-21.03.1997) [1997]
 408. Kaňková VlastaA note on stability and estimates in multistage stochastic programming. Abstract , Stochastische Modelle und Steuerung. 2. GAMM-Workshop. Abstracts, p. 9, Technische Universität, (Dresden 1997) , Stochastische Modelle und Steuerung /2./, (Dresden, DE, 17.03.1997-21.03.1997) [1997]
 409. Kaňková VlastaA note on the relationship between Kolmogorov metric and distribution sensitivity in stochastic programming. Abstract , International Conference on Optimization and Optimal Control. Abstracts, p. -, Pfalzakademie, (Lambrecht 1997) , Optimization and Optimal Control, (Lambrecht, DE, 24.02.1997-28.02.1997) [1997]
 410. Derviz AlexisShadow asset prices and equilibria under restriction on portfolio composition and adjustment speed , Quantitative Methods in Finance 1997, p. 80-116 , Eds: Chiarella C., Platen E., Westpac, (Sydney 1997) , Quantitative Methods in Finance 1997, (Sydney, AU, 20.08.1997-03.09.1997) [1997]
 411. Derviz AlexisShadow prices and equilibria in production, export, import and investment of an open economy , Exchange Rate Movements and the Real Economy, p. 45-66 , Eds: Karadeloglou P., Papazoglou Ch., Bank of Greece, (Athens 1997) , Exchange Rate Movements and the Real Economy, (Athens, GR, 05.09.1997-08.09.1997) [1997]
 412. Kaňková VlastaA note on exponential rate convergence in stochastic programming problems. Abstract , International Symposium on Mathematical Programming. Abstracts, p. 142, EPFL, (Lausanne 1997) , ISMP '97 /16./, (Lausanne, CH, 24.08.1997-29.08.1997) [1997]
 413. Kaňková VlastaConvexity, Lipschitz property and differentiability in two-stage stochastic nonlinear programming problems , Proceedings of the 3rd International Conference on Approximation and Optimization in the Caribbean. (http://www.emis.de/proceedings/3ICAOC/) , Eds: Guddat J., Universidad Autónoma, (Puebla 1997) , Approximation and Optimization in the Caribbean /3./, (Puebla, MX, 08.10.1995-13.10.1995) [1997]
 414. Sladký KarelOn composite stability of time-varying discrete interval systems , Proceedings of the 3rd International Conference on Approximation and Optimization in the Caribbean. (http://www.emis.de/proceedings/3ICAOC/) , Eds: Guddat J., Universidad Autónoma, (Puebla 1997) , Approximation and Optimization in the Caribbean /3./, (Puebla, MX, 08.10.1995-13.10.1995) [1997]
 415. Kaňková VlastaA note on test of stability in economic input-output systems , Information Asymmetries on Capital Markets Emerging in Transition Countries, the Case of the Czech Capital Market, p. 175-180 , Eds: Vošvrda M., ÚTIA AV ČR, (Praha 1997) , Workshop to ACE Phare Project P95-2014-R, (Prague, CZ, 21.04.1997-23.04.1997) [1997]
 416. Vošvrda MiloslavInformation Asymmetries on Capital Markets Emerging in Transition Countries, the Case of the Czech Capital Market, ÚTIA AV ČR, (Praha 1997) , Workshop to ACE Phare Project P95-2014-R, (Prague, CZ, 21.04.1997-23.04.1997) [1997]
 417. Vošvrda MiloslavCAPM and the selected european capital markets , Information Asymmetries on Capital Markets Emerging in Transition Countries, the Case of the Czech Capital Market, p. 23-52 , Eds: Vošvrda M., ÚTIA AV ČR, (Praha 1997) , Workshop to ACE Phare Project P95-2014-R, (Prague, CZ, 21.04.1997-23.04.1997) [1997]
 418. Kodera Jan, Vošvrda MiloslavA description of the capital market in the Czech Republic (1995-1996) , Information Asymmetries on Capital Markets Emerging in Transition Countries, the Case of the Czech Capital Market, p. 1-22 , Eds: Vošvrda M., ÚTIA AV ČR, (Praha 1997) , Workshop to ACE Phare Project P95-2014-R, (Prague, CZ, 21.04.1997-23.04.1997) [1997]
 419. Mareš MilanInternet ve vědě jako model rovnováhy , RUFIS '97. Úloha univerzit v budoucí informační společnosti, p. 131-136 , Eds: Hlavička J., Květoň K., ČVUT, (Praha 1997) , RUFIS '97, (Praha, CZ, 24.09.1997-27.09.1997) [1997]
 420. Mesiar RadkoAdvanced Control: Fuzzy, Neural, Genetic. Preprints of the International Summer School, Slovak University of Technology, (Bratislava 1997) , Advanced Control, (Bratislava, SK, 24.08.1997-06.09.1997) [1997]
 421. de Baets B., Mareš Milan, Mesiar R.Fuzzy zeroes and indistinguishability of real numbers , Computational Intelligence. Theory and Applications. Proceedings, p. 299-303 , Eds: Reusch B., Springer, (Berlin 1997) Lecture Notes in Computer Science. vol.1226 , International Conference Fuzzy Days /5./, (Dortmund, DE, 15.04.1997-17.04.1997) [1997]
 422. Novák Vilém, Perfilieva I.On model theory in fuzzy logic in broader sense , European Congress on Intelligent Techniques and Soft Computing. Proceedings, p. 142-147, Mainz, (Aachen 1997) , EUFIT '97 /5./, (Aachen, DE, 08.09.1997-11.09.1997) [1997]
 423. Mesiar RadkoUniversal triangular conorms , European Congress on Intelligent Techniques and Soft Computing. Proceedings, p. 44-47, Mainz, (Aachen 1997) , EUFIT '97 /5./, (Aachen, DE, 08.09.1997-11.09.1997) [1997]
 424. Marková AndreaT-sum - idempotents , European Congress on Intelligent Techniques and Soft Computing. Proceedings, p. 24-28, Mainz, (Aachen 1997) , EUFIT '97 /5./, (Aachen, DE, 08.09.1997-11.09.1997) [1997]
 425. de Baets B., Mareš Milan, Mesiar R.On the invariance of classes of shape generators , European Congress on Intelligent Techniques and Soft Computing. Proceedings, p. 10-14, Mainz, (Aachen 1997) , EUFIT '97 /5./, (Aachen, DE, 08.09.1997-11.09.1997) [1997]
 426. Gottwald S., Novák VilémOn the consistency of fuzzy theories , Proceedings of the Seventh International Fuzzy Systems Association World Congress, p. 168-171 , Eds: Mareš M., Mesiar R., Novák V., Ramík J., Stupňanová A., Academia, (Prague 1997) , IFSA '97 /7./, (Prague, CZ, 25.06.1997-29.06.1997) [1997]
 427. Marková AndreaPseudo-convolutions and their idempotents , Proceedings of the Seventh International Fuzzy Systems Association World Congress, p. 484-487 , Eds: Mareš M., Mesiar R., Novák V., Ramík J., Stupňanová A., Academia, (Prague 1997) , IFSA '97 /7./, (Prague, CZ, 25.06.1997-29.06.1997) [1997]
 428. Mesiar Radkok-Order Pan-discrete fuzzy measures , Proceedings of the Seventh International Fuzzy Systems Association World Congress, p. 488-490 , Eds: Mareš M., Mesiar R., Novák V., Ramík J., Stupňanová A., Academia, (Prague 1997) , IFSA '97 /7./, (Prague, CZ, 25.06.1997-29.06.1997) [1997]
 429. Mesiar Radko, Novák VilémOn fitting operations , Proceedings of the Seventh International Fuzzy Systems Association World Congress, p. 286-290 , Eds: Mareš M., Mesiar R., Novák V., Ramík J., Stupňanová A., Academia, (Prague 1997) , IFSA '97 /7./, (Prague, CZ, 25.06.1997-29.06.1997) [1997]
 430. Kaňková Vlasta, Sladký KarelRisk-sensitive optimality criteria in multistage stochastic optimization , Proceedings of the Mathematical Methods in Economics, p. 95-101 , Eds: Bauerová D., Hančlová J., Hrbáč L., Močkoř J., Ramík J., VŠB, (Ostrava 1997) , MME '97 /15./, (Ostrava, CZ, 09.09.1997-11.09.1997) [1997]
 431. van Dijk N. M., Sladký KarelSensitivity analysis for interactions in industrial and capital markets , Information Asymmetries on Capital Markets Emerging in Transition Countries, the Case of the Czech Capital Market, p. 159-174 , Eds: Vošvrda M., ÚTIA AV ČR, (Praha 1997) , Workshop to ACE Phare Project P95-2014-R, (Prague, CZ, 21.04.1997-23.04.1997) [1997]
 432. Mareš MilanFuzzification possibilities in the capital market model , Information Asymmetries on Capital Markets Emerging in Transition Countries, the Case of the Czech Capital Market, p. 151-157 , Eds: Vošvrda M., ÚTIA AV ČR, (Praha 1997) , Workshop to ACE Phare Project P95-2014-R, (Prague, CZ, 21.04.1997-23.04.1997) [1997]
 433. van Dijk N. M., Sladký KarelOn uniformization for reducible nonnegative dynamic systems , Operations Research. Proceedings 1996, p. 163-168 , Eds: Zimmermann U., Derigs U., Gaul W., Möhring R. H., Schuster K.-P., Springer, (Berlin 1997) , Symposium on Operations Research (SOR 96), (Braunschweig, DE, 03.09.1996-06.09.1996) [1997]
 434. Kaňková VlastaOn an epsilon-solution of minimax problem in stochastic programming , Distributions with Given Marginals and Moment Problems, p. 211-216 , Eds: Beneš V., Štěpán J., Kluwer, (Dordrecht 1997) , Distributions with Given Marginals and Moment Problems, (Prague, CZ, 02.09.1996-06.09.1996) [1997]
 435. Mareš MilanFuzzy coalition forming , Proceedings of the Seventh International Fuzzy Systems Association World Congress, p. 70-73 , Eds: Mareš M., Mesiar R., Novák V., Ramík J., Stupňanová A., Academia, (Prague 1997) , IFSA '97 /7./, (Prague, CZ, 25.06.1997-29.06.1997) [1997]
 436. Kaňková Vlasta[Recenze] , Applications of Mathematics vol.41, 6 (1996), p. 479-480 [1996]
 437. van Dijk N. M., Sladký KarelMonotonicity and Comparison Results for Nonnegative Dynamic Systems, ÚTIA AV ČR, (Praha 1996) Research Report 1890 [1996]
 438. Novák VilémIs crucial role in soft computing played by words? , International Panel Conference on Soft and Intelligent Computing. Proceedings, p. 223-228, Technical University, (Budapest 1996) , International Panel Conference on Soft and Intelligent Computing, (Budapest, HU, 07.10.1996-10.10.1996) [1996]
 439. Novák VilémA horizon shifting model of linguistic hedges for approximate reasoning , Proceedings of the 5th IEEE International Conference on Fuzzy Systems, p. 423-427, IEEE, (New Orleans 1996) , IEEE International Conference on Fuzzy, (New Orleans, US, 08.09.1996-11.09.1996) [1996]
 440. Novák VilémOpen theories in fuzzy logic in narrow sense , Information Processing and Management of Uncertainty in Knowledge-Based Systems. IPMU'96. Proceedings, p. 1003-1007, University of Granada, (Granada 1996) , IPMU'96 /6./, (Granada, ES, 01.07.1996-05.07.1996) [1996]
 441. Novák VilémA transparent model of linguistic trichotomy and hedges , EUFIT '96. Proceedings, p. 35-39 , Eds: Zimmermann H. J., ELITE, (Aachen 1996) , EUFIT '96, (Aachen, DE, 02.09.1996-05.09.1996) [1996]
 442. Marková AndreaTriangular norm-based arithmetics of fuzzy quantities , Third European Congress on Systems Science, p. 525-529 , Eds: Pessa E., Penna M. P., Montesanto A., Edizioni Kappa, (Roma 1996) , European Congress on Systems Science /3./, (Rome, IT, 01.10.1996-04.10.1996) [1996]
 443. Komorníková M., Mesiar RadkoGenerated aggregation operation for knowledge-based systems , Third European Congress on Systems Science, p. 519-524 , Eds: Pessa E., Penna M. P., Edizioni Kappa, (Roma 1996) , European Congress on Systems Science /3./, (Rome, IT, 01.10.1996-04.10.1996) [1996]
 444. de Baets B., Mesiar RadkoFuzzy partitions and their entropy , Information Processing and Management of Uncertainty in Knowledge-Based Systems. IPMU'96. Proceedings, p. 1419-1424, University of Granada, (Granada 1996) , IPMU'96 /6./, (Granada, ES, 01.07.1996-05.07.1996) [1996]
 445. Mesiar RadkoLR-fuzzy numbers , Information Processing and Management of Uncertainty in Knowledge-Based Systems. IPMU'96. Processings, p. 337-342, University of Granada, (Granada 1996) , IPMU'96 /6./, (Granada, ES, 01.07.1996-05.07.1996) [1996]
 446. de Baets B., Tsiporkova E., Mesiar RadkoOn the surprising possibilistic nature of the algebraic product , EUFIT '96. Proceedings, p. 549-553 , Eds: Zimmermann H. J., ELITE, (Aachen 1996) , EUFIT '96, (Aachen, DE, 02.09.1996-05.09.1996) [1996]
 447. de Baets B., Mesiar RadkoResidual implicators of continuous t-norms , EUFIT '96. Proceedings, p. 27-31 , Eds: Zimmermann H. J., ELITE, (Aachen 1996) , EUFIT '96, (Aachen, DE, 02.09.1996-05.09.1996) [1996]
 448. Klement E.P., Mesiar Radko, Pap E.Additive generators of t-norms which are not necessarily continuous , EUFIT '96. Proceedings, p. 70-73 , Eds: Zimmermann H. J., ELITE, (Aachen 1996) , EUFIT '96, (Aachen, DE, 02.09.1996-05.09.1996) [1996]
 449. de Baets B., Mesiar RadkoA possibilistic analogon of Bayes' theorem , Proceedings of the International Workshop on Soft Computing, p. 101-106, Kazan State University, (Kazan 1996) , International Workshop on Soft Computing, (Kazan, RU, 03.10.1996-06.10.1996) [1996]
 450. Kaňková VlastaA note on contamination in stochastic programming - special cases , Kvantitatívne metódy v ekonomike. (Viackriteriálna optimalizácia 8), p. 91-97, Ekonomická univerzita, (Bratislava 1996) , Kvantitatívne metódy v ekonomike, (Bratislava, SK, 03.12.1996-04.12.1996) [1996]
 451. Sladký Karel, Vošvrda MiloslavRobust stability in Walrasian equilibrium model , Kvantitatívne metódy v ekonomike. (Viackriteriálna optimalizácia 8), p. 143-150, Ekonomická univerzita, (Bratislava 1996) , Kvantitatívne metódy v ekonomike, (Bratislava, SK, 03.12.1996-04.12.1996) [1996]
 452. Špitálský JanA Bivariate Integral Control Mechanism Model of Household Consumption, ÚTIA AV ČR, (Praha 1996) Research Report 1885 [1996]
 453. Vošvrda MiloslavMulti-Market Disequilibrium Models, ÚTIA AV ČR, (Praha 1996) Research Report 1855 [1996]
 454. van Dijk N. M., Sladký KarelOn uniformization for reducible nonnegative dynamic systems. Abstract , Symposium über Operations Research, p. 89, Technische Universität, (Braunschweig 1996) , SOR '96, (Braunschweig, DE, 04.09.1996-06.09.1996) [1996]
 455. Sladký KarelA note on perturbation formulas for finite Markov chains , Mathematical Methods in Economics 1996, p. 77-83, University of Economics, (Prague 1996) , Conference on Mathematical Methods in Economics /14./, (Prague, CZ, 18.09.1996-19.09.1996) [1996]
 456. Vošvrda MiloslavDisequilibrium model for the Czech Economy , Mathematical Methods in Economics 1996, p. 84-97, University of Economics, (Prague 1996) , Conference on Mathematical Methods in Economics /14./, (Prague, CZ, 18.09.1996-19.09.1996) [1996]
 457. Kaňková VlastaOn intermediate approaches to economic problems: Application to unemployment , Mathematical Methods in Economics 1996, p. 32-41, University of Economics, (Prague 1996) , Conference on Mathematical Methods in Economics /14./, (Prague, CZ, 18.09.1996-19.09.1996) [1996]
 458. Kaňková VlastaA note on estimates in time dependent stochastic optimization problems , Gesellschaft für Angewandte Mathematik und Mechanik, p. 198, MFF UK, (Praha 1996) , GAMM, (Prag, CZ, 27.05.1996-31.05.1996) [1996]
 459. Kaňková VlastaTime dependent stochastic optimization problems and statistical estimates , Abstracts of the 2nd ERCIM Workshop: Systems and Control, p. 25-27 , Eds: Součková M., Ježek J., Preisler M., ÚTIA AV ČR, (Praha 1996) , ERCIM Workshop on Systems and Control /2./, (Prague, CZ, 26.08.1996-27.08.1996) [1996]
 460. Kaňková VlastaA note on multifunctions in stochastic programming , Stochastic Optimization. Numerical Methods and Technical Applications. Abstracts, p. 23, Institute for Mathematics, (Munich 1996) , GAMM/IFIP-Workshop and Tutorial on Stochastic Optimization /3./, (Munich, DE, 17.06.1996-20.06.1996) [1996]
 461. Kaňková VlastaOn an epsilon-solution of minimax problem of stochastic programming , Distributions with Given Marginals and Moment Problems. Book of Abstracts, p. 16, MFF UK, (Praha 1996) , Distributions with Given Marginals and Moment Problems, (Prague, CZ, 02.09.1996-06.09.1996) [1996]
 462. Mareš MilanHow much is "many" minus "several"? , International Panel Conference on Soft and Intelligent Computing. Proceedings, p. 187-192, Technical University, (Budapest 1996) , International Panel Conference on Soft and Intelligent Computing, (Budapest, HU, 07.10.1996-10.10.1996) [1996]
 463. de Baets B., Marková AndreaAddition of LR-fuzzy intervals based on a continuous t-norm , Information Processing and Management of Uncertainty in Knowledge-Based Systems. IPMU'96. Proceedings, p. 353-358, University of Granada, (Granada 1996) , IPMU'96 /6./, (Granada, ES, 01.07.1996-05.07.1996) [1996]
 464. Mareš Milan, Mesiar RadkoProcessing of sources of fuzzy quantities , Information Processing and Management of Uncertainty in Knowledge-Based Systems. IPMU'96. Proceedings, p. 359-363, University of Granada, (Granada 1996) , IPMU'96 /6./, (Granada, ES, 01.07.1996-05.07.1996) [1996]
 465. Sladký KarelStability analysis of time-varying discrete interval systems , System Modelling and Optimization. Proceedings, p. 179-186 , Eds: Doležal J., Fidler J., Chapman & Hall, (London 1996) , IFIP TC7 Conference on System Modelling and Optimization /7./, (Prague, CZ, 10.07.1995-14.07.1995) [1996]
 466. van Dijk N. M., Sladký KarelContinuous-time dynamic reward structures , Operations Research Proceedings 1995, p. 96-101 , Eds: Kleinschmidt P., Bachem A., Derigs U., Springer, (Berlin 1996) , Symposium on Operations Research (SOR'95), (Passau, DE, 13.08.1995-15.08.1995) [1996]
 467. Kaňková VlastaA note on objective functions in multistage stochastic nonlinear programming problems , System Modelling and Optimization. Proceedings, p. 582-589 , Eds: Doležal J., Fidler J., Chapman & Hall, (London 1996) , IFIP TC7 Conference on System Modelling and Optimization /17./, (Prague, CZ, 10.07.1995-14.07.1995) [1996]
 468. Černý MartinMožnosti zahrnutí investiční funkce do makroekonometrického modelu ČR, ÚTIA AV ČR, (Praha 1995) Research Report 1859 [1995]
 469. Kaňková VlastaOn Objective Functions in Multistage Stochastic Nonlinear Programming Problems, ÚTIA AV ČR, (Praha 1995) Research Report 1839 [1995]
 470. van Dijk N. M., Rieder U., Sladký KarelOn Uniformization for Dynamic Nonnegative Systems, ÚTIA AV ČR, (Praha 1995) Research Report 1860 [1995]
 471. Mesiar RadkoComputation over LR-fuzzy numbers , Proceedings of the Current Issues on Fuzzy Technologies '95, p. 165-176 , Eds: Fedrizzi M., University of Trento, (Trento 1995) , CIFT '95, (Trento, IT, 05.06.1995-08.06.1995) [1995]
 472. Mesiar RadkoCompensatory operators based on triangular norms and conorms , Proceedings of the European Congress on Intelligent Techniques and Soft Computing, p. 131-134 , Eds: Zimmermann H. J., Augustinus Buchhandlung, (Aachen 1995) , EUFIT '95, (Aachen, DE, 29.08.1995-31.08.1995) [1995]
 473. Mesiar RadkoPossibility measures based integrals - theory and applications , Proceedings of Foundations and Applications of Possibility Theory, p. 99-197 , Eds: de Cooman G., Ruan D., Kerre E. E., World Scientific, (Singapore 1995) Advances in Fuzzy Systems - Applications and Theory. vol.8 , FAPT '95, (Ghent, BE, 13.12.1995-15.12.1995) [1995]
 474. Mesiar Radko[Recenze] , Tatra Mountains Mathematical Publications vol.6, p. 205 [1995]
 475. Derviz AlexisTransition Economies: Dynamic Bargaining in New Markets, CERGEEI, (Prague 1995) Research Report 85 [1995]
 476. van Dijk N. M., Sladký KarelContinuous-time dynamic reward structures. Abstract , Symposium über Operations Research, p. 86, Universität Passau, (Passau 1995) , SOR'95, (Passau, DE, 13.09.1995-15.09.1995) [1995]
 477. Kaňková VlastaA note on approximation in stochastic programming problems. Abstract , 10th Joint German-Czech-Slovak Conference on Mathematical Methods in Economics and Industry, p. -, Technická univerzita, (Košice 1995) , Mathematical Methods in Economics and Industry /10./, (Bardejovské Kúpele, SK, 25.09.1995-30.09.1995) [1995]
 478. Kaňková VlastaA note on contamination in stochastic programming. Abstract , Symposium über Operations Research, p. 82, Universität Passau, (Passau 1995) , SOR'95, (Passau, DE, 13.09.1995-15.09.1995) [1995]
 479. Sladký KarelOn composite stability of time-varying discrete interval systems. Abstract , 3rd International Conference on Approximation and Optimization in the Caribbean, p. 116, Universidad Autónoma, (Puebla 1995) , Approximation and Optimization in the Caribbean /3./, (Puebla, MX, 08.10.1995-13.10.1995) [1995]
 480. Sladký KarelError bounds for nonnegative dynamic models. Abstract , 10th Joint German-Czech-Slovak Conference on Mathematical Methods in Economics and Industry, p. -, Technická univerzita, (Košice 1995) , Mathematical Methods in Economics and Industry /10./, (Bardejovské Kúpele, SK, 25.09.1995-30.09.1995) [1995]
 481. Sladký KarelStability analysis of time-varying discrete interval systems , 17th IFIP TC7 Conference on System Modelling and Optimization. Collection of Abstracts, p. 514-517 , Eds: Doležal J., Fidler J., ÚTIA AV ČR, (Praha 1995) , IFIP TC7 Conference on System Modelling and Optimization /17./, (Praha, CZ, 10.07.1995-14.07.1995) [1995]
 482. Sladký Karel, Vošvrda MiloslavA simple Markovian model of unemployment: Continuous- and discrete-time approaches , Mezinárodní vědecká konference. Sborník abstraktů, p. 30/41 , Eds: Močkoř J., VŠBTU, (Ostrava 1995) , Mezinárodní vědecká konference VŠB-TU Ostrava, (Ostrava, CZ, 12.09.1995-17.09.1995) [1995]
 483. Sladký Karel, Vošvrda MiloslavA simple Markovian model of unemployment: Continuous- and discrete-time approaches , Proceedings of the Mathematical Methods in Economics, p. 194-205 , Eds: Hančlová J., Dupačová J., Močkoř J., Ramík J., VŠBTU, (Ostrava 1995) , International Symposium on MME '95, (Ostrava, CZ, 18.09.1995-20.09.1995) [1995]
 484. Vošvrda MiloslavDisequilibrium Model for the Czech Economy, ÚTIA AV ČR, (Praha 1995) Research Report 1851 [1995]
 485. Kaňková VlastaMultistage stochastic programming problems and their application to the unemployment analysis , Proceedings of the Mathematical Methods in Economics, p. 65-78 , Eds: Hančlová J., Dupačová J., Močkoř J., Ramík J., VŠBTU, (Ostrava 1995) , International Symposium on MME '95, (Ostrava, CZ, 18.09.1995-20.09.1995) [1995]
 486. Kaňková VlastaConvexity Lipschitz property and differentiability in two-stage stochastic nonlinear programming problems. Abstract , 3rd International Conference on Approximation and Optimization in the Caribbean, p. 93-94, Universidad Autónoma, (Puebla 1995) , Approximation and Optimization in the Caribbean /3./, (Puebla, MX, 08.10.1995-13.10.1995) [1995]
 487. Kaňková VlastaMultistage stochastic programming problems and their application to the unemployment analysis , Mezinárodní vědecká konference. Sborník abstraktů, p. 30/13 , Eds: Močkoř J., VŠBTU, (Ostrava 1995) , Mezinárodní vědecká konference VŠB-TU Ostrava, (Ostrava, CZ, 12.09.1995-17.09.1995) [1995]
 488. Novák VilémA new proof of completeness of fuzzy logic and some conclusions for approximate reasoning , Transactions of Fuzzy - IEEE/IFES '95, p. 1461-1468, IEEE, (Yokohama 1995) , Fuzzy - IEEE/IFES '95, (Yokohama, JP, 20.03.1995-24.03.1995) [1995]
 489. Kaňková VlastaA note on bounds in stochastic programming problems , 7th International Conference on Stochastic Programming. Abstracts, p. 36, Institute of Technology, (Haifa 1995) , Inter. Conference on Stochastic Programming /7./, (Nahariya, IL, 26.06.1995-29.06.1995) [1995]
 490. Novák Vilém, Ivánek J.The position of fuzzy logic in rule-based expert systems , The 6th International Fuzzy Systems Association World Congress, p. 33-35, INPE, (Sao Paulo 1995) , IFSA World Congres /6./, (Sao Paulo, BR, 21.07.1995-28.07.1995) [1995]
 491. Mareš MilanCoalition forming motivated by vague profits , Proceedings of the Mathematical Methods in Economics, p. 114-119 , Eds: Hančlová J., Dupačová J., Močkoř J., Ramík J., VŠBTU, (Ostrava 1995) , International Symposium on MME '95, (Ostrava, CZ, 18.09.1995-20.09.1995) [1995]
 492. Mareš MilanTvorba koalic motivovaných vágními zisky , Mezinárodní vědecká konference. Sborník abstraktů, p. 30/20-21 , Eds: Močkoř J., VŠBTU, (Ostrava 1995) , Mezinárodní vědecká konference VŠB-TU Ostrava, (Ostrava, CZ, 12.09.1995-17.09.1995) [1995]
 493. Vošvrda Miloslav, Lazarová Š.Stochastická makroekonomie, ÚTIA AV ČR, (Praha 1995) Research Report 1844 [1995]
 494. Vošvrda MiloslavDifferential Equations & Economic Applications, ÚTIA AV ČR, (Praha 1995) Research Report 1843 [1995]
 495. Kaňková VlastaA note on objective functions in multistage stochastic nonlinear programming problems , 17th IFIP TC7 Conference on System Modelling and Optimization. Collection of Abstracts, p. 418-421 , Eds: Doležal J., Fidler J., ÚTIA AV ČR, (Praha 1995) , IFIP TC7 Conference on System Modelling and Optimization /17./, (Praha, CZ, 10.07.1995-14.07.1995) [1995]
 496. Čihák MartinDynamic Models of Unemployment, ÚTIA AV ČR, (Praha 1995) Research Report 1829 [1995]
 497. Sladký KarelOn the Asymptotic Stability of Time-Varying Interval Systems, ÚTIA AV ČR, (Praha 1994) Research Report 1828 [1994]
 498. van Dijk N. M., Sladký KarelError Bounds for Nonnegative Dynamic Models, ÚTIA AV ČR, (Praha 1994) Research Report 1825 [1994]
 499. Kaňková VlastaOn Distribution Sensitivity in Stochastic Programming, ÚTIA AV ČR, (Praha 1994) Research Report 1826 [1994]
 500. Mareš Milan[Recenze] , Kybernetika vol.29, 4 (1993), p. 401-402 [1993]
 501. Vošvrda MiloslavTeoretická ekonomie. Habilitation, FSV UK, (Praha 1993) [1993]
07.01.2019 - 08:39