Ústav teorie informace a automatizace

Jste zde

Bibliografie

Pilot plant, v. technol., variety, breed

Technologie využití kombinace různých měřících systémů k určování pohybů mostních konstrukcí současně v podélném i svislém směru

Talich Milan, Havrlant Jan, Soukup Lubomír, Antoš Filip, Polák M., Ryjáček P., Litoš J., Plachý T., Macho M., Stančík V.

: ( 2022)

: VI20192022167, GA MV

: displacement analysis, displacement of bridge structures, monitoring, bridge, radar interferometry

: https://www.defmori.cz/publication/8f322503-b2fc-458a-aaf9-18d2f547b3be

(cze): Byla vytvořena a ověřena technologie využití kombinace různých měřících systémů k určování pohybů mostních konstrukcí současně v podélném i svislém směru. Využívá se různých metod měření počínaje simultánním měřením dvou či více radarů, přes fotogrammetrii s korelací digitálního obrazu až po standardní metody měření jako jsou relativní snímače dráhy a absolutní snímače zrychlení.

(eng): Technology for utilization of combination of different measurement systems for determination of the motion of bridge structures was created and verified. Simultaneous determination of bridge displacement in the longitudinal and vertical directions was considered. Several measurement methods were applied: simultaneous measurements using two or more radars, photogrammetric monitoring by means of digital image correlation, and standard measurement methods, particularly relative displacement sensors and absolute acceleration sensors.

: AQ

: 30305

07.01.2019 - 08:39