Ústav teorie informace a automatizace

Jste zde

Linear Algebra 1

Přednášející: 
Fakulta: 
Fakulta jaderná a fyzikálně-inženýrská ČVUT
Typ kurzu: 
bakalářský
Vyučován: 
Ne
Předmět shrnuje nejdůležitější pojmy a věty spojené se studiem vektorových prostorů.

The course summarizes the most important concepts and sentences associated with the study of vector spaces.
18.12.2020 - 18:36