Ústav teorie informace a automatizace

Jste zde

Projekty

Odděl.: E Období: 2018 - 2020
Multi-objective stochastic programming problems correspond to economic situations in which economic process is simultaneously influenced by a random environment and a decision parameter selected with respect to multi-objective optimization problem depending on the probability measure. In applications very often the actual probability measure is a little pertubed, has to be replaced by empirical...
Odděl.: E Období: 2013 - 2015
Ekonomické a finanční jevy se většinou vyvíjejí pod vlivem dvou faktorů, náhodného a druhého odpovídajícího (v jistých mezích) vnějšímu zásahu. Jelikož tento zásah musí být většinou proveden bez znalosti realizace náhodného faktoru, odpovídající optimalizační úloha obvykle závisí na náhodném faktoru prostřednictvím pravděpodobnostní míry. V aplikacích však většinou teoretická pravděpodobností...
Odděl.: E Období: 2007 - 2009
In the grant project, first, we intend to construct models of economic activities. Furthermore, we focus on a construction of approximate solution schemes of the corresponding optimization problems. Of course, to this end, an investigation of the models will be necessary.
Odděl.: E Období: 2004 - 2006
Ekonomické a sociální jevy se vyvíjejí v čase pod vlivem náhodného faktoru; navíc je většinou nutné je současně ohodnotit několika "užitkovými" funkcemi. V důsledku těchto skutečností bývá konstrukce matematického modelu velmi pracná a komplikovaná. V transitivních ekonomikách se situace ještě komplikuje jejich neustálým a netradičním vývojem; v důsledku kterého není možné bez...