Ústav teorie informace a automatizace

Jste zde

Projekty

Odděl.: MTR Období: 2013 - 2014
Cílem projektu je pokračovat v dlouholeté spolupráci mezi pražským a vídeňským pracovištěm na aplikaci teorie her v oblasti fuzzy logik. Projekt se bude zaměřovat zejména na následující oblasti: a) vzájemný vztah herních sémantik pro fuzzy logiky (dialogické a evaluační hry) a jejich vztah k jiným herním vícehodnotovým sémantikám (pravděpodobnostní sémantika pro logiky podporující nezávislost) b...
Odděl.: MTR Období: 2012 - 2014
Vícehodnotový přístup nabízí efektivní nástroje pro tvorbu modelů v teorii her a analýzu ekonomických optim i ekvilibrií. Cílem tohoto projektu je využití metod mnohoznačné analýzy a vícehodnotové logiky k zevrubnému výzkumu několika vybraných náročných problémů teorie her. Náš přístup zahrnuje kooperativní i nekooperativní modely. Budeme analyzovat stabilitu a citlivost ekonomických úloh...
Odděl.: MTR Období: 2009 - 2011