Ústav teorie informace a automatizace

Jste zde

Výběrové řízení na vědeckého pracovníka oddělení rozpoznávání obrazů ÚTIA AV ČR, v.v.i.

05.04.2011

Vyhlašujeme výběrové řízení na dva vědecké pracovníky v oboru statistického rozpoznávání a modelování dat (www.utia.cas.cz, ro.utia.cas.cz)

Požadavky na 1. místo
Vysokoškolské vzdělání v oboru matematické statistiky, vědecká hodnost nebo podaná disertační práce a ochota k týmové spolupráci.

Požadavky na 2. místo
Vysokoškolské vzdělání s důrazem na rozpoznávání dat a matematickou statistiku, vědecká hodnost, odborné zahraniční publikace a ochota k týmové spolupráci.

02.05.2018 - 13:36