Ústav teorie informace a automatizace

Jste zde

Čestný titul AV ČR udělen prof. Ing. Vladimíru Kučerovi, DrSc.

18.12.2017
Prof. RNDr. Eva Zažímalová, CSc., předsedkyně Akademie věd České republiky, jmenovala dne 18. prosince 2017 prof. Ing. Vladimíra Kučeru, DrSc. emeritním vědeckým pracovníkem Akademie věd České republiky za celoživotní úspěšnou práci a zásluhy o rozvoj pracoviště a vědního oboru.
13.06.2018 - 10:36