Přejít k hlavnímu obsahu
top

Dny otevřených dveří

Date of event

Místo konání: Pod vodárenskou věží 1143/4, Praha 8
Datum a doba otevření: 8. a 9. listopadu, 10 - 15 hod.
Kontakt: Dr. Ing. Lubomír Soukup, tel.: 266 052 551, e-mail: soukup@utia.cas.cz
Registrace: Prosíme návštěvníky o oznámení jejich zájmu o exkurzi s předstihem alespoň den předem.

 

Tato akce se koná v rámci Týdne vědy a techniky.

Témata exkurzí

  • Systémy částic: seriózní hračky pro matematiky. Jak je možné, že soubor miliónů molekul vody najednou změní kolektivní chování, když voda zmrzne nebo led taje? Takovéto složité systémy částic lze simulovat na počítači a pozorovat na nich stejně zajímavé chování jako u opravdových fyzikálních systémů. Odpovídající matematická teorie je sice již dosti vyvinutá, ale matematici si ještě často nad takovými hračkami lamou hlavu.
  • Jak vylepšit kvalitu fotografie. Představíme metody, které se vám můžou hodit i doma, pro vaše fotografie. Digitální zpracování obrazu a jeho použití v různých aplikačních oblastech - v lékařství, kriminalistice, astronomii, při obrazové dokumentaci historických památek, pro zvyšování kvality digitálních fotografií apod.
  • Řízení dopravy ve městě. Dopravní křižovatka je vlastně složitý systém, který je třeba obezřetně řídit. Dozvíte se, jak lze vytvořit počítačový model křižovatky, jak průběžně odhadovat stav tohoto modelu, tj. délky kolon před křižovatkou a jak řídit křižovatky tak, aby u nich byly kolony co nejkratší.
  • Rady řidiči pro úspornou jízdu. Řízení auta lze počítačově modelovat jako směs různých submodelů. K tomu je potřeba vhodně klasifikovat data, která jsou průběžně měřena při jízdě a podle toho ohodnotit jednotlivé submodely. Ten nejlepší submodel odpovídá správnému stylu jízdy. Podle něj pak palubní počítač poradí řidiči, jak řídit vozidlo úsporně a přitom bezpečně.
  • Automatizované odhalování nebezpečných události v letovém provozu. Při řízení letového provozu mohou nastat určité nebezpečné události, které je třeba rozpoznat s dostatečným předstihem, aby bylo možno jim včas zabránit. Bude demonstrována metodika automatizovaného výběru těch událostí, které vedou k nejvážnějším konfliktům mezi letadly.
  • Jak poznat a řídit svět. Jak popsat libovolnou část světa pomocí pravděpodobnosti? Jak předpovídat její chování? Jak ji řídit tak, aby se chovala podle našich představ? Uvidíte ilustrativní příklady z dopravy a průmyslu.
  • Modelování a řízení průmyslových robotů. Budou předvedeny praktické ukázky z probíhajícího výzkumu a vývoje nových modelovacích a řídicích metod mechanických a elektr(on)ických systémů v průmyslové robotice a mechatronice s vizemi pro tzv. čtvrtou průmyslovou revoluci.
  • Jak najít zdroj znečištění atmosféry? Při naměření zvýšených hodnot škodliviny v ovzduší je nutné rychle zjistit, co se stalo a jak závažné je ohrožení životního prostředí. Tímto problémem se zabývá projekt STRADI, kde řešíme matematickou úlohu nalezení bodového zdroje úniku, pro účely předvídání vhodných protiopatření. Na ukázku máme příklady hledání zdroje radioaktivity nebo úniku chemické látky.
Napsal uživatel soukup dne