Přejít k hlavnímu obsahu
top

Matematicko-statistické modelování v boji proti Covid-19

Date of event

Náš ústav se aktivně podílí na řešení koronavirové krize. Nedávno získal grant od TAČR Město pro lidi, ne pro virus. Inicátorem projektu a jeho vedoucím řešitelem je Martin Šmíd z oddělení Ekonometrie. Spolu s ním a jeho týmem (A. A. Kuběna, M. Zajíček, K. Vrbenský) se na grantu podílí jako spoluřešitelé Ústav informatiky, Univerzita Karlova a firma PaQ research. Šmídův projekt je jednoletý a jeho cílem je vytvoření softwarového nástroje pro simulaci sociálních vazeb a protiepidemických opatření, který umožní porovnat efektivitu opatření s jejich dopadem na život jednotlivce i společnosti.

Martin Šmíd se do boje s koronavirem zapojil již v první vlně nákazy, a to vrámci iniciativy Model antiCOVID-19 pro ČR, která vznikla z popudu Think-tanku IDEA při Národohospodářském ústavu AV ČR v březnu 2020. Na tuto iniciativu navazuje organizace BISOP(Centre for Modelling of BIological and SOcial Processes, Centrum pro modelování biologických a společenských procesů), která se podílí na kooridnaci výzkumu epidemických modelů na různých institucích. Jedním z hlavních inicátorů založení centra BISOP je doc. Luděk Berec, bývalý doktorand ÚTIA.

Centrum pro modelování biologických a společenských procesů pořádá on-line konferenci Covid v modelech, která se koná v pátek 13. 11. 2020, od 9.20 do 14.20. Spolupořadatelem je ÚTIA. Celá konference bude živě přenášena prostřednictvím YouTube. Videostream konference bude aktivován na stránce https://www.bisop.eu/?page_id=366 v den konání konference.

Martin Šmíd propaguje boj s koronavirovou pandemií matematickými prostředky i veřejně. Je ochoten promluvit o modelování infekční epidemie na různých platformách od vědeckého sympozia (Think-tank IDEA) přes odborný seminář (FJFI ČVUT) až po večerní zprávy (TV NOVA, od 3. minuty)

Zvláštní význam má jeho přednáška K čemu vlastně jsou epidemické modely?), kterou pronesl on-line v rámci Týdne vědy a techniky. Reprezentoval tak náš ústav i v této vypjaté době, kdy bylo nutné zrušit konání tradičních Dnů otevřených dveří. Přednáška (23 min.) byla vysílána v neděli 8. 11. a navazovala na ni diskuze (24 min.) nad dotazy posluchačů a moderátorky.

Napsal uživatel soukup dne