Přejít k hlavnímu obsahu
top

Vyhlášení veřejného výběrového řízení na obsazení funkce ředitele Ústavu teorie informace a automatizace AV ČR, v.v.i.

Date of event
Oddělení

Rada Ústavu teorie informace a automatizace AV ČR, v.v.i., vyhlašuje veřejné výběrové řízení na obsazení funkce ředitele.

Požadavky:

 • způsobilost k právním úkonům a morální bezúhonnost
 • splnění zákonných podmínek dle zákona 341/2005 Sb.
 • ukončené vysokoškolské vzdělání
 • titul Ph.D. nebo ekvivalent
 • vědecká činnost v některém z hlavních oborů ústavu, doložená významnými publikačními či jinými výstupy s průkazným dopadem v mezinárodním měřítku
 • organizační a komunikační schopnosti a manažerské zkušenosti
 • pedagogická praxe na VŠ vítána.

 

Ředitel pracoviště nesmí být členem řídicích nebo kontrolních orgánů právnických osob provozujících podnikatelskou činnost a nesmí se podílet na podnikání právnických osob působících v oblasti, která je předmětem činnosti pracoviště (nevztahuje se na správu vlastního majetku).

 

Předpokládané funkční období je od 1. 5. 2022 do 30. 4. 2027.

 

Přihlášky obsahující

 • strukturovaný odborný životopis (v češtině nebo angličtině),
 • koncepci rozvoje ústavu na pět let (v češtině nebo angličtině),
 • doklady o dosažené kvalifikaci a udělených vědeckých a vědecko-pedagogických titulech,
 • seznam důležitých publikací a dalších výstupů s uvedením počtu citací či jiných měřítek významnosti,
 • případně další relevantní přílohy

zašlete  v elektronické podobě (formát pdf) k rukám Rady pracoviště na email podatelna@utia.cas.cz, nebo do datové schránky UTIA (tx7nvin) nejpozději do  28. 2. 2022.

 

Výpis z rejstříku trestů doloží vybraný uchazeč až na vyzvání Rady pracoviště.

 

Napsal uživatel zajicek dne