Přejít k hlavnímu obsahu
top

Ing. Jiří Grim, CSc.

Pozice
Zástupce vedoucího oddělení
Mail
Místnost
Fax
284683031
Telefon
266052215
Odborné zájmy
Statistické rozpoznávání; Pravděpodobnostní neuronové sítě; Pravděpodobnostní expertní systémy; Aplikace distribučních směsí
Publikace ÚTIA
Interaktivní statistický model dat ze sčítání lidu v České republice v r. 2001

Prezentace: A Statistical Approach to Local Evaluation of a Single Texture Image: (anglicky) pdf
Distribuční směsi I: pdf
Distribuční směsi II: pdf

Ocenění:
Nejlepší publikace (interní soutěž ústavu): Grim J: Approximation of Unknown Multivariate Probability Distributions by Using Mixtures of Product Components: A Tutorial, International Journal of Pattern Recognition and Artificial Intelligence, Vol. 31, No. 9, 2017.

Nejlepší publikace (interní soutěž ústavu): Grim J: Sequential Pattern Recognition by Maximum Conditional Informativity, Pattern Recognition Letters, Vol. 45, No. 1, pp. 39-45, 2014.

Cena Akademie věd České Republiky za vynikající vědecký výsledek: Mathematical modeling of visual properties of surface materials, member of the team led by prof. Ing. Michal Haindl, DrSc., 2011.

Nejlepší publikace (interní soutěž ústavu):: Somol P., Grim J., Novovičová J., Pudil P.: Improving feature selection process resistance to failures caused by curse-of-dimensionality effects, Kybernetika, 2011.

Nejlepší publikace: Grim Jiří, Somol Petr, Pudil Pavel: Digital Image Forgery Detection by Local Statistical Models, Proc. 2010 Sixth International Conference on Intelligent Information Hiding and Multimedia Signal Processing, Darmstadt, 2010.

Nejlepší publikace (interní soutěž ústavu): Grim J., Somol P., Haindl M., Daneš J: Computer-Aided Evaluation of Screening Mammograms Based on Local Texture Models. IEEE Transactions on Image Processing, 2009.

Nejlepší publikace (interní soutěž ústavu): Grim J., Hora, J.: Iterative principles of recognition in probabilistic neural networks. Neural Networks. Special Issue, 2008.

Nejlepší publikace (interní soutěž ústavu): Grim J.: Self-organizing maps and probabilistic neural networks. Neural Network World, 3(10): 407-415. 2000.

Cena Springer pro nejlepší publikaci: Grim J., Pudil P., Somol P.: Recognition of handwritten numerals by structural probabilistic neural network, Proc. Second ICSC Symposium on Neural Computation“, Berlin, 2000.

Výroční cena F. de P. Hanika: Grim J.: A Dialog Presentation of Census Results by Means of the Probabilistic Expert System PES, Proc. Eleventh European Meeting on Cybernetics and Systems Research“, Vienna, 1992.

Napsal uživatel admin dne