Přejít k hlavnímu obsahu
top

Ing. Jan Havrlant, Ph.D.

Pozice
Odborný pracovník
Mail
Místnost
Telefon
266052440
Odborné zájmy
algoritmizace, programování (C++, python, php, matlab), vývoj aplikací pro internet, tvorba modelů map ve VRML, tvorba panoramatických map
Publikace ÚTIA

Vzdělání 

vysokoškolské studium: České vysoké učení technické, Praha, Fakulta stavební, obor geodézie a kartografie, 2003 (Ing.)

doktorské studium: České vysoké učení technické, Praha, Fakulta stavební, obor geodézie a kartografie, 2007 (Ph.D.)

Pracovní pozice

2005-2006: Kartografické nakladatelství Geodézie ČS a.s., redaktor, tvorba 3D modelů terénu

2006-dosud: Výzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický, výzkumný pracovník,
2012-2016: Ústav teorie informace a automatizace AV ČR, v.v.i., řešitel projektu P-InSAR

2019: Univerzitní centrum energeticky efektivních budov ČVUT, vědecko-výzkumný pracovník - programátor

2019-dosud: Ústav teorie informace a automatizace AV ČR, v.v.i., řešitel projektu Defmori

Výzkumné projekty

2C06028 - Tvorba znalostního systému pro podporu rozhodování založeného na geodatech (2006-2011, MSM/2C) 

DF11P01OVV021 - Kartografické zdroje jako kulturní dědictví. Výzkum nových metodik a technologií digitalizace, zpřístupnění a využití starých map, plánů, atlasů a glóbů. (2011-2015, MK0/DF) , chartae-antiquae.cz

FR-TI4/436 - Výzkum možností pozemního InSAR pro určování deformací rizikových objektů a lokalit (2012-2016, MPO/FR) 

VI20192022167 - Pokročilá technologie rychlého určování deformací mostů radarovou interferometrií a její využití v diagnostice  (2019-2022, MV0/VI)

Různá ocenění

Napsal uživatel soukup dne