Ústav teorie informace a automatizace

Jste zde

Dr. Barmak Honarvar Shakibaei Asli, Ph.D.

Pozice: 
postdoc
Mail: 
Místnost: 
Telefon: 
266052129
Odborné zájmy: 
zpracování digitálních signálů
Publikace ÚTIA: 

* Honarvar B., Flusser Jan : Image Deconvolution in the Moment Domain , Moments and Moment Invariants: Theory and Applications, p. 111-125 , Eds: Papakostas G. A. [2014]

03.09.2019 - 13:12

Podrobnosti

Období: 2018 - 2020
Projekt se zabývá vývojem efektivních algoritmů pro popis digitálních snímků a pro odstranění poškození obrazu. Pomocí teorie momentů dokážeme odstranit rozmazání obrázku, které splňuje konvoluční model. V první fázi projektu zavedeme analytický popis rozmazání pohybem v momentové reprezentaci, pomocí kterého lze odhadnout parametry pohybu.