Ústav teorie informace a automatizace

Jste zde

Mgr. Michal Houda, Ph.D.

Tato osoba již není zaměstnancem ÚTIA.
Pozice: 
Postdoktorand
Odborné zájmy: 
Stochastické programování, stabilita, empirické odhady, aproximace
Publikace ÚTIA: 
19.08.2021 - 10:51