Ústav teorie informace a automatizace

Jste zde

Doc. Ing. Tomáš Kroupa, Ph.D.

Pozice: 
Vědecký pracovník
Mail: 
Místnost: 
Fax: 
286581419
Telefon: 
266052595
Odborné zájmy: 
teorie koaličních her, neaditivní množinové funkce, vícehodnotové logiky
Publikace ÚTIA: 
08.01.2019 - 13:53

Podrobnosti

Období: 2013 - 2014
Cílem projektu je pokračovat v dlouholeté spolupráci mezi pražským a vídeňským pracovištěm na aplikaci teorie her v oblasti fuzzy logik.
Období: 2012 - 2014
Vícehodnotový přístup nabízí efektivní nástroje pro tvorbu modelů v teorii her a analýzu ekonomických optim i ekvilibrií. Cílem tohoto projektu je využití metod mnohoznačné analýzy a vícehodnotové logiky k zevrubnému výzkumu několika vybraných náročných problémů teorie her. Náš přístup zahrnuje kooperativní i nekooperativní modely.