Ústav teorie informace a automatizace

Jste zde

Ing. Raissa Likhonina

Pozice: 
Doktorand
Mail: 
Místnost: 
Fax: 
266052511
Telefon: 
266052264
Odborné zájmy: 
RLS algoritmy
Publikace ÚTIA: 

Aktivní účast na řešení evropských výzkumných projektů:

Detaily doktorského studia

Rychlé algoritmy Bayesovského rozhodování

Zahájení studia: 
01.10.2015
Fakulta: 
Fakulta dopravní ČVUT
Typ studia: 
distanční
Obor studia (CS): 
Inženýrská informatika v dopravě a spojích
14.12.2021 - 11:41