Ústav teorie informace a automatizace

Jste zde

RNDr. Michal Šorel, Ph.D.

Pozice: 
vědecký pracovník
Mail: 
Místnost: 
Telefon: 
266052069
Odborné zájmy: 
Obrazová rekonstrukce, stabilizace obrazu, odstraňování rozmazání, redukce šumu, zvyšování rozlišení, slepá dekonvoluce, obrazová registrace a fůze, všeobecně digitální zpracování obrazu a rozpoznávání
Publikace ÚTIA: 
Další podrobnosti můžete nalézt na mé domovské stránce na stránkách Oddělení zpracování obrazové informace.
07.01.2019 - 16:17

Podrobnosti

Období: 2017 - 2019
Podstatou projektu je implementace principů Průmyslu 4.0. při výrobě a opravách konstrukčních vrstev dopravních komunikací. Cílem projektu je automatizace a optimalizace technologického postupu měření a zpracování dat povrchu pozemních komunikací, a to formou virtualizace celého výrobního procesu, včetně zajištění konkrétních způsobů transferu dat do výroby a oprav dopravní infrastruktury.
Období: 2016 - 2018
Perfuzní analýza je významná experimentální zobrazovací technika používaná pro diagnostiku a hodnocení odezvy terapie. Analýza založená na magnetické rezonanci (MR) napomáhá identifikovat stav a dynamické chování onkologických a kardiovaskulárních onemocnění a umožňuje efektivnější léčbu. MR perfuzní analýza se provádí ze získaných signálů pomocí odhadu parametrů, které popisují vlastnosti tkání.
Období: 2014 - 2017
Cílem projektu je doplnění stávajícího zařízení videokymografické (VKG) kamery o sofistikovaný software, který bude schopen automaticky vyhodnotit lékařské nálezy vysokofrekvenčního zobrazení kmitání lidských hlasivek, přiřadit jim správnou diagnózu. Dalším cílem je vytvoření certifikované metodiky VKG vyšetření, použitelné v klinické praxi.