Ústav teorie informace a automatizace

Jste zde

Ing. Milan Talich, Ph.D.

Pozice: 
Vědecký pracovník
Mail: 
Místnost: 
Telefon: 
266052440
222364278
Odborné zájmy: 
Geotechnologie, geoinformatika, znalostní a informační systémy, webové mapové služby a aplikace, analýzy deformací rizikových lokalit geodetickými metodami, geodynamika
Publikace ÚTIA: 
08.12.2021 - 13:43

Podrobnosti

Období: 2019 - 2022
Hlavním účelem projektu je poskytnout nový nástroj pro rychlou a relativně levnou kontrolu velkého počtu mostních konstrukcí tvořících kritickou infrastrukturu, kterou je nutné sledovat z hlediska bezpečnosti jejich provozu.
Období: 2012 - 2016
Hlavním účelem projektu je napomoci českým geodetickým firmám využít progresivních měřicích a zobrazovacích technologií založených na pozemním radarovém snímání. Tyto technologie, označované jako SAR (Synthetic Aperture Radar), příp. InSAR (Interferometric SAR), umožňují monitorovat a analyzovat deformace důležitých, rizikových stavebních objektů nebo přírodních útvarů a lokalit jako jsou např.