Ústav teorie informace a automatizace

Jste zde

Prof. Ing. Miloslav Vošvrda, CSc.

Tato osoba již není zaměstnancem ÚTIA.
Pozice: 
deputy head of the department
Odborné zájmy: 
Ekonomická dynamika za neurčitosti
Publikace ÚTIA: 
26.01.2024 - 22:04

Podrobnosti

Období: 2016 - 2018
The project will develop a new measures of dependence between economic variables, which will allow to study the frequency dependent dznamics of correlations in different quantiles of joint distribution.
Období: 2014 - 2016
The ability of financial markets to bear risk is central to economic welfare and stability. Growth and economic wellbeing is inhibited if financial markets are unable to transfer resources efficiently from the suppliers of liquiditz to entrepreneurs.
Období: 2012 - 2018
Hlavním cílem projektu je vytvořit novou vědeckou platformu nazvanou Dynamické modely v ekonomii; zkratka DYME. Platforma by měla sjednotit všechna významná vědecká pracoviště ČR, která se na exelentní úrovni zabývají matematickými modely v ekonomii.
Období: 2009 - 2013
The proposed research is aimed to contribute to understanding the factors influencing prices on financial markets.
Období: 2006 - 2011
Formulovat a analyzovat nelineární dynamické ekonomické modely a jejich možné využití v rámci makroekonomických analýz v prostředí reálné ekonomiky.

Aktuální

Absolventi

Doc. PhDr. Jozef Baruník Ph.D.
PhDr. Jaromír Baxa Ph.D.
RNDr. Blanka Šedivá Ph.D.
Mgr. Lukáš Vácha Ph.D.