Ústav teorie informace a automatizace

Jste zde

Matematické metody pro zvyšování rozlišení digitálních snímků

Identifikační číslo: 
startovací projekt AV
Zahájení: 
01.01.2006
Ukončení: 
01.01.2007
Typ projektu (EU): 
other
Abstrakt: 
Cílem projektu je zvýšení rozlišení (superresolution – SR) digitálních snímků a videa. Úkolem SR je vylepšit prostorové rozlišení snímků a překročit fyzikální omezení senzorů. Ústřední myšlenka SR spočívá ve sloučení sekvence snímků s nízkým rozlišením a vytvoření snímku s vysokým rozlišením. Současné SR metody předpokládají pouze velmi zjednodušené modely, které nedovolují nasazení metod v praxi. Navrhujeme realistický model, který se sestává z neměnného rozmazání senzorem, neznámých „ad hoc“ rozmazání, podvzorkování (obecně s neceločíselným faktorem) a geometrických deformací. Ukážeme, že problém SR je ekvivalentní minimalizaci určitého funkcionálu s vhodnou regularizací. Zaměříme se na SR šedotónových snímků, SR barevných snímků a SR videa. Každý z výše uvedených případů má svá specifika. Teoretické závěry budou aplikovány na data pořízena kamerovými/obrazovými systémy s nedostatečným rozlišením (bezpečnostní a sledovací systémy, mobilní telefony, levné video kamery, atd.).
Publikace ÚTIA: 
seznam
11.02.2009 - 17:29