Přejít k hlavnímu obsahu
top

Vzájemné propojení aplikací a teorie ve stochastických rozhodovacích problémech

Zahájení
Ukončení
Agentura
GACR
Identifikační číslo
GAP402/11/0150
Typ projektu (EU)
other
Publikace ÚTIA
Abstrakt
Navrhovaný grantový projekt představuje posun výsledků získaných řešitelským kolektivem v předcházejících letech (projekt 402/05/0115, který byl hodnocený jako vynikající a projekt 402/08/0107)na vyšší úroveň motivovanou potřebami praxe. Pozornost bude věnována zejména různým možnostem popisu dynamiky ekonomických modelů, dlouhým horizontům pro rozhodování v úlohách vícestupňového stochastického programování a souvislostem s metodami dynamického programování; náhodným vlivům a jejich adekvátnímu zhodnocení v modelech. Pro řešení konkrétních úloh je prioritní potřebou získávání kvalitních dat a nutnost využití veškeré informace včetně její časové dynamiky. To vše vede k formulaci nových komplexnějších modelů, rozvoji metod pro generování vstupních dat i pro analýzu řešení s ohledem na požadavek robustnosti rozhodnutí a ověřování nových modelů pomocí multimodelování. Předkládaný grantový projekt rovněž poskytne prostor pro aktivní účast doktorandů a bude koordinován se zahraničními univerzitními a akademickými pracovišti (University of Bergamo, Italy; University of Amsterdam, Department of Economic and Business, Amsterdam; Humboldt University, Berlin BRD; Universidad Autonóma Metropolitana - Iztapalapa, Mexico City).
Napsal uživatel dostalova dne