Přejít k hlavnímu obsahu
top

Optimalizace ekologie jízdy na základě průběžně měřených dat

Zahájení
Ukončení
Agentura
TACR
Identifikační číslo
TA01030123
Zaměření projektu.
aplikační
Oblast výzkumu
Typ projektu (EU)
other
Publikace ÚTIA
Abstrakt
Projekt se zabývá návrhem algoritmů zaměřených na optimalizaci spotřeby pohonných hmot u osobního automobilu z hlediska ekonomického i ekologického.
Pro řešení je použita Bayesovská teorie. Předpokládaným výsledkem je návrh optimálního řízení založeného na využití dat měřených na automobilu a externích pozorováních, přičemž řídícími veličinami jsou ``plyn'', ``brzda'' a ``rychlostní stupeň''. Snížení spotřeby paliva bude dosaženo díky sledování modelu doporučené rychlosti, který je použit jako set-point. Výsledný řídící systém bude zapojen do testovacího vozidla, přičemž řidič může tento systém v případě potřeby odpojit.
Napsal uživatel vkralova dne