Ústav teorie informace a automatizace

Jste zde

Economic Dynamics: Analytical and Computational Treatment of Macroeconomic Models

Identifikační číslo: 
IAA7075202
Zahájení: 
01.01.2002
Ukončení: 
01.01.2006
Typ projektu (EU): 
other
Abstrakt: 
Monetární a cenovou dynamiku lze výstižně popsat systémy diferenciálních rovnic. Pomocí těchto rovnic lze vhodně charakterizovat dynamické chování komoditního a peněžního trhu, jakož i rovnováhu výrobního sektoru z keynesovského, walrasovského a klasického pohledu. V tradiční makroekonomické dynamice se složité systémy popisují jednoduchými modely, které charakterizují pouze základní matematické vlastnosti systému a neodpovídají věrně ekonomické realitě. Díky jednoduché formulaci dospíváme pak u takových modelů i k jejich jednoduchému dynamickému chování. S rozvojem výpočetní techniky a pokrokem v teorii diferenciálních rovnic lze úspěšně řešit i složitější nelineární modely. Tyto systémy však vykazují vyšší stupeň dynamiky, tj. nelineární kmity nebo deterministický chaos. Navrhovaný řešitelský kolektiv se zaměří na formulaci a řešení těchto dynamických systémů a na vyřešení podmínek, za kterých dochází k nelineárním periodickým oscilacím případněi k chaosu
Publikace ÚTIA: 
seznam
26.03.2012 - 07:38