Přejít k hlavnímu obsahu
top

Validation of Economic Decision Models and Results

Zahájení
Ukončení
Agentura
GACR
Identifikační číslo
GA402/05/0115
Typ projektu (EU)
other
Publikace ÚTIA
Abstrakt
Cílem navrhovaného grantového projektu je evaluace rozhodovacích modelů pro dynamické modely ekonomických a finančních systémů zatížených neurčitostí. Pro řešení úloh tohoto typu jsou ve značné míře využívány pravděpodobnostní přístupy založené předevšímna metodách vícestupňového stochastického programování a stochastického dynamického programování. Pozornost bude zaměřena na rozbor přístupů pro samotný návrh modelu s ohledem na volbu typu účelové funkce a modelování vstupních scénářů a bude ukázáno, jakým způsobem zvolený typ účelové funkce i použité scénáře ovlivní možnosti řešení a dosažené výsledky, zejména s ohledem na odhady chyb, kontaminaci, stabilitu výpočetních postupů a analýzu citlivosti na nepřesně zadané parametry. Zvláštní pozornost bude věnována výpočetním aspektům navržených přístupů s ohledem na možnosti řešení rozsáhlých úloh. Výpočetní postupy budou testovány na datech z konkrétních úloh. V rámci projektu budou též dále rozpracovány některé z původních výsledků dosažených při
Napsal uživatel dostalova dne