Ústav teorie informace a automatizace

Jste zde

Pokročilé matematické metody zpracování a využívání znalostí a informací ve složitých nedeterministických systémech

Identifikační číslo: 
AV0Z10750506
Zahájení: 
01.01.2005
Ukončení: 
31.12.2011
Zaměření projektu.: 
teoretický
Typ projektu (EU): 
other
Publikace ÚTIA: 
seznam
18.04.2014 - 12:04